Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Βουλγαρικὰ χωριὰ ζητοῦν ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα!


"Τὸ Ἑλληνικὸ ὄνειρο τῶν δύο βουλγαρικῶν χωριῶν". Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα "Le Figaro" ἀναφέρθηκε στὴν ἐπιθυμία τῶν κατοίκων τοῦ Tsrantcha καὶ τοῦ Brashten γιὰ "προσάρτηση στὴν Ἑλλάδα". 

Τὰ δύο λιλιπούτεια χωριὰ 600 καὶ 800 κατοίκων, "χαμένα" στὸ βάθος τῆς ὁροσειρᾶς τῆς Ροδόπης ποὺ χωρίζει τὶς δύο χῶρες, ζήτησαν ἐγγράφως νὰ "διοικοῦνται εἴτε ἀπὸ τὴ Δράμα εἴτε ἀπὸ τὴν Καβάλα".

"'Ἔχουμε χάσει κάθε ἐλπίδα στὴ Βουλγαρία" ἀναφέρουν στὸ σχετικὸ σημείωμα μὲ τὶς ὑπογραφὲς τῶν κατοίκων. Αὐτὸ ἐπαναλαμβάνει καὶ ὁ "εἰδικὸς ἀπεσταλμένος" τους στὸν Ἑλλήνα πρέσβη.

Lefigaro.fr/Ρωμαίικο Οδοιπορικό