Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Το Ταξίδι της Μεγάλης Σαρακοστής...

Μέ θαλασσινό ταξίδι παρομοιάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί μᾶς καλεῖ στή διάρκεια αὐτῆς τῆς ψυχωφελοῦς περιόδου νά διαπλεύσουμε τό μέγα πέλαγος τῆς νηστείας. Ἕνα ταξίδι, στή διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀναπνεύουμε τόν καθαρό ἀέρα τῆς προσευχῆς, συντηρούμαστε μέ τά ἄχραντα μυστήρια καί ἐγκαινιάζουμε νέους τρόπους ζωῆς μέ τήν μετάνοια καί τή νηστεία, μακρυά ἀπό τήν τύρβη τῆς καθημερινότητας, πέρα ἀπό τη συνήθεια τῆς ἁμαρτίας.

Ἐντείνεται ὁ πνευματικός ἀγῶνας, μέσα στό φῶς καί τή Χάρη τοῦ Κυρίου μας, μέ σκοπό τήν σταθερή ρότα τοῦ πλοίου τῆς ζωῆς μας, ὥσπου νά προσορμισθοῦμε μέ ἀσφάλεια στό λιμάνι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος γιά νά προσκυνήσουμε τήν τριήμερη Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν μας.

Καλό κι εὐλογημένο τό ταξίδι μας στό πέλαγος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!

Αρχιμανδρίτης Σωτήριος Κοσμόπουλος, Σάμος