Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Απόφαση βόμβα ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τις "εγγυημένες" καταθέσεις: Η Ισλανδία απαλλάχθηκε από την υποχρέωση να αποζημιώσει καταθέτες χρεοκοπημένης τράπεζας!

Η απόφαση που εκδόθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2013, αναφέρει ότι η ισχύουσα κρατική εγγύηση μπορεί να αναιρεθεί σε συνθήκες συστημικής κρίσης...

"Η απόφαση προέρχεται από το Δικαστήριο της EFTA (Νορβηγία, Ισλανδία, Λίχνεσταϊν και Ελβετία) που δεν είναι δικαστήριο της Ε.Ε." εξηγεί ο Δρ. Νομικής Δημήτρης Μπελαντής, διευκρινίζοντας ωστόσο πως, "παρόλα αυτά, η απόφαση αναφέρεται στο Δίκαιο της ΕΕΑ (European Economic Area), η οποία περιλαμβάνει την ΕΕ, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχνεσταϊν. Άρα αφού αναφέρεται σε ζώνη που καλύπτει και την Ε.Ε. και προσδιορίζει και το δίκαιο αυτής, νομίζω ότι η απόφαση μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο και για χώρες της Ε.Ε., όπως και η Ελλάδα"!

Η δικαστική απόφαση ελήφθη με αφορμή τη χρεωκοπία...
τον Οκτώβριο του 2008, της μεγαλύτερης ισλανδικής ιδιωτικής τράπεζας Landsbanki.

Επίκαιρα