Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

Σημαντικές, επίκαιρες και προφητικές(;) διευκρινήσεις του Σαράντου Καργάκου για τον τάφο του Μ. Αλεξάνδρου

Ο Σαράντος Καργάκος προέβει στην ακόλουθη διευκρίνηση:

Ἐπειδή διαστρεβλώνονται ἀπό κακοήθεις οἱ δηλώσεις μου σέ διάφορους σταθμούς σχετικά μέ τό ἐνδεχόμενο εὑρέσεως τοῦ τάφου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήν Ἀμφίπολη, παραπέμπουμε τό τί ἀκριβῶς γράφουμε στό 3τομο ἔργο μας "Μέγας Ἀλέξανδρος: Ὁ Ἄνθρωπος Φαινόμενο" τομ. γ΄ σσ. 205-206, 214.

"...Τό σῶμα του ταριχεύθηκε καί τοποθετήθηκε σέ χρυσῆ λάρνακα. Τό 321 π.Χ. ὁ Πτολεμαῖος ὁ Λάγου μετέφερε τή λάρνακα στήν Ἀλεξάνδρεια καί τήν τοποθέτησε σέ μεγαλοπρπές τέμενος. 

Ἔκτοτε ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀναζητεῖται μέχρι τῶν ἡμερῶν μας. Ἐνδέχεται ὅμως, ἀντί τῆς Αἰγύπτου, νά βρεθεῖ κάποτε στήν Μακεδονία. Ἡ εἰκασία μου αὐτή ἑδράζεται στήν ἀκόλουθη σκέψη: ἡ Ὀλυμπιάς θά ἔκανε τά ἀδύνατα δυνατά γιά νά φέρει τά λείψανα τοῦ γυιοῦ της στήν Μακεδονία καί νά τά κάνει ἱερό ἔμβλημα τῆς δικῆς της ἐξουσίας. 

Ἡ περιοχή τῆς Ἀμφιπόλεως