Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

"ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΟ ΡΙΣΚΑΡΩ"
"ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· 
τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται".