Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΛΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ

Εδώ και χρόνια πρωτοστατεί σε ανθελληνικές ενέργειες η "κυρία ανακριτής"!

Μπορεί να έχουν εξαφανιστεί ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ βιογραφικά και φωτογραφίες της συγκεκριμένης "κυρίας" (γιατί άραγε;), όμως με τα...μάτια και αυτιά αναγνωστών, βρήκαμε ορισμένες ενδεικτικές πληροφορίες γι'αυτή. Καμαρώστε την:

Ειρήνη Καλού: Το διαμάντι της Δικαιοσύνης

- Το 2000 αθωώνει τον Ανδρουλάκη για το βιβλίο του “Μ στην Νιοστή” για όσα συκοφαντικά έλεγε για την Παναγία, τον Χριστό, τη Μαρία τη Μαγδαλινή (το Πρωτοδικείο Θεσσσαλονίκης είχε διατάξει απαγόρευση του βιβλίου στην Β. Ελλάδα)!

- Το 2001 αθωώνει τον Μπλέτσα με βοήθεια Κουβέλη, Μπίστη ο οποίος υποστήριζε (και μοίραζε φυλλάδια) ότι υπάρχουν και μιλιούνται ευρέως τα βλάχικα, αρβανίτικα, σλαβομακεδόνικα, πομάκικα, τούρκικα στην Ελλάδα. Μάρτυρας κατηγορίας και μηνυτής ο τότε βουλευτής Χαιτίδης (ΝΔ)!

- Το 2007 την παίρνει ο Παπαληγούρας (ΝΔ) στο υπουργείο δικαιοσύνης για ένα χρόνο!

-Το 2010 βάζει 400.000 ευρώ εγγύηση στον Αγγέλου (γραφείο Καραμανλή)!

-Το 2010-11 παίρνει την Υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου, κι ενώ έχει μετάθεση για την Κρήτη, παραμένει στο εφετείο Αθηνών και προφυλακίζει τον Γ. Εφραίμ με ένα ανύπαρκτο κατηγορητήριο που βασίζεται στα προσωπικά της συμπλέγματα έναντι της Εκκλησίας και του Αγίου Όρους. 

-Είναι κουμπάρα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικατών και Εισαγγελέων, κ. Χαρ. Αθανασίου, ο οποίος με ανακοίνωση του υπερασπίστηκε την κουμπάρα του έναντι σε όλους εκείνους που έχουν άποψη. 

-Τι αντάλλαγμα υπάρχει για την Καλού για αυτήν την εκδούλευση πρώτης τάξης που πρόσφερε στους Πεταλωτές της Κυβέρνησης;

-Τι αντάλλαγμα επιφυλάσσει η κοινωνία και η ίδια η ζωή στους ανθρώπους, που πολεμούν τις υπέρτατες αξίες και τα πρόσωπα που με το βίωμα τους τις εκφράζουν; 

trelogiannis.blogspot.com

Η σύλληψη του Γέροντα Εφραίμ είναι παράνομη

του Σπύρου Μπαζίνα
Στο σύντομο αυτό σχόλιο εκφράζεται η άποψη ότι η σύλληψη του Γέροντα Εφραίμ είναι παράνομη και ότι τα αρμόδια όργανα του Κράτους οφείλουν να άρουν άμεσα την παρανομία αυτή και να τιμωρήσουν τους υπευθύνους. Για την πληρότητα της ανάλυσης, το σχόλιο αναφέρεται επίσης σύντομα στο νομικό καθεστώς του Αγίου Όρους και στο νόμω αβάσιμο και αναιτιολόγητο του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που διατάσσει την προσωρινή κράτηση του Γέροντα Εφραίμ μέχρι να γίνει η δίκη (με ανώτατο όριο 18 μηνών).
Για να γίνει κατανοητή η άποψη ότι η σύλληψη του Γέροντα Εφραίμ είναι παράνομη πρέπει πρώτα να εξηγηθείότι το Άγιον Όρος είναι αυτοδιοίκητο, ενώ συγκεκριμένες διοικητικές αρμοδιότητες έχει το ελληνικό κράτος και πνευματική, και μόνο, δικαιοδοσία έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Συγκεκριμένα, το Σύνταγμαπροβλέπει ότι το Άγιον Όρος«… σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. Από πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου» (άρθρο 105, παρ. 1, του Συντάγματος). «Η διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των ιερών μονών, οι οποίοι αποτελούν την ιερή κοινότητα» (άρθρο 105, παρ. 2). «Ο λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους» (άρθρο 105, παρ. 3:). «Η ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Κράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (άρθρο 105, παρ. 4). «Οι πιο πάνω εξουσίες του Κράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο …» (άρθρο 105, παρ. 5).
Γιατί λοιπόν είναι παράνομη η σύλληψη του Γέροντα Εφραίμ; Γιατί ο εισαγγελέας και οι αστυνομικές δυνάμεις, με την αυθαίρετη εισβολή και τον βίαιο αποκλεισμό των δρόμων του Αγίου Όρους χωρίς την ενημέρωση και συνδρομή της Ιεράς Επιστασίας, παραβίασαν τον Καταστατικό Χάρτη και το συνταγματικά προστατευόμενο αυτοδιοίκητο του Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, ο τρόπος σύλληψης παραβιάζει το άρθρο 8 του Καταστατικού Χάρτη το οποίο προβλέπει ότι «Αἱ δικαστικαὶ ἀποφάσεις αἱ κατὰ τὸ προηγούμενον ἄρθρον ἐκδιδόμεναι ἐκτελοῦνται διὰ διαταγῆς τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Διοικητοῦ καὶ διὰ τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν ὀργάνων, συμπράττοντος ἑνὸς τῶν ἐπιστατῶν. Ὁ πρωτεπιστάτης ἀπαλλάσσεται τῆς τοιαύτης συμπράξεως.» Παραβιάστηκε επίσης το άρθρο 35 του Καταστατικού Χάρτη το οποίο ορίζει ότι «Αἱ δικαστικαὶ ἀρχαὶ τοῦ Κράτους, ἐπιλαμβανόμεναι τῆς διώξεως πλημμελημάτων ἢ κακουργημάτων ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀποστέλλουσιν ἐκεῖ ἀνακριτικὸν ὑπάλληλον, ὅστις ὑποχρεοῦται νὰ καλέσῃ παραχρῆμα τὴν ἱερὰν ἐπιστασίαν ὅπως ἀποστείλῃ κατὰ τὰ εἰωθότα ἕνα τῶν ἐπιστατῶν, παριστάμενον κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἀνακριτικῶν πράξεων καὶ παρέχοντα τὴν συνδρομήν του εἰς τὴν ταχεῖαν διεξαγωγὴν τῶν ἀνακριτικῶν ἔργων».
Το δε άρθρο 7, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8,προβλέπει ότι « … Ἐπὶ ἀδικημάτων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ νόμου, πλὴν τῶν πταισμάτων, ἁρμόδια εἶναι τὰ ἐν Θεσσαλονίκῃ ποινικὰ δικαστήρια», πράγμα το οποίο θέτει και ζήτημα αναρμοδιότητες του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών να δικάσει ένα Αγιορείτη Μοναχό. Το γεγονός ότι ο διοικητής του Αγίου Όρους εξέφρασε την λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε η σύλληψη του Γέροντα Εφραίμ αποτελεί έμμεση ομολογία της παρανομίας που διαπράχτηκε από το ελληνικό Κράτος, πράγμα το οποίο προκάλεσε και την δικαιολογημένη αντίδραση της ομόδοξης Ρωσίας.
Για την πληρότητα της ανάλυσης πρέπει τέλος να τονισθεί ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αβάσιμο και αναιτιολόγητο και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο μόνος που μπορεί να ασκήσει ένδικο μέσο κατά του βουλεύματος, οφείλει να ασκήσει αναίρεση, αν θέλει να περισώσει το κύρος της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της. Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, η προσωρινή κράτηση διατάσσεται προκειμένου να αποφευχθεί η εκ μέρους του κατηγορουμένου τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων. Ως περιστατικά της προηγουμένης ζωής αυτού ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως που στηρίζουν αυτή την κρίση το ένταλμα μνημονεύει:(α) την εκμετάλλευση της ιδιότητος του ως καθηγουμένου αγιορειτικής μονής παγκοσμίας ακτινοβολίας ώστε να επηρεάσει πολιτικά πρόσωπα και κρατικούς λειτουργούς, (β) την επανειλημμένη τέλεση πράξεων, οι οποίες είναι αντίθετες προς το μοναχικό πολίτευμα και την πνευματική αποστολή του, και (γ) την πρόκληση ιδιαιτέρως μεγάλης ζημίας στην δημόσια περιουσία.
Όμως τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογούν το έσχατο μέτρο της προφυλάκισης. Αντίθετα, η απόφασηπροφυλάκισης με αιτιολογικό ότι ο κατηγορούμενος θα τελέσει και άλλα αδικήματα είναι νόμω αβάσιμηγιατί δεν έχει αποδειχτεί και κριθεί από δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει οιοδήποτεαδίκημα. Ειδικότερα, ο επηρεασμός πολιτικών προσώπων δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα και μέχρι να κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ένα δικαστικό συμβούλιο δεν μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να παραβιάσει το τεκμήριο αθωότητας και να λάβει ως δεδομένο ότι ο Γέροντας Εφραίμ έχει ήδη επηρεάσει πολιτικούς και δημοσίους λειτουργούς και επιτύχει με τον τρόπο αυτό ένα παράνομο αποτέλεσμα. Έπειτα, κανένα συμβούλιο η ποινικό δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει ένα Αγιορείτη Μοναχό για παραβίαση του μοναχικού πολιτεύματος και της πνευματικής αποστολής του. Αυτός ο πνευματικός έλεγχος ανήκει στην δικαιοδοσία του οικείουεπισκόπου του Αγίου Όρους, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριάρχου. Τέλος, η επίκληση της υπόθεσης ότι ο Γέροντας Εφραίμ έχει προκαλέσει ζημία στο δημόσιο είναι παράνομη αφού παραβιάζει το τεκμήριοαθωότητας του κατηγορουμένου. Το ουσιαστικό ζητούμενο της δίκης, η ζημία του δημοσίου, μένει να αποδειχτεί και να κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, και δεν μπορεί να γίνεται βάση απόφασης προφυλάκισης.
Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι το Κράτος έχει παρανομήσει παραβιάζοντας τον ΚαταστατικόΧάρτη του Αγίου Όρους, το Σύνταγμα της Χώρας και διεθνείς συνθήκες. Η αρχή του κράτουςδικαίου και το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και διεθνείς συνθήκες ανθρώπινο δικαίωμα της ελευθερίας και η αρχή ότι ουδείς στερείται της ελευθερίας του χωρίς επαρκώς αιτιολογημένηαπόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου έχουν παραβιαστεί. Τα αρμόδια όργανα του κράτουςοφείλουν να αποκαταστήσουν την νομιμότητα άμεσα για να αποφευχθεί η αυτοδικία στο εσωτερικό και η επίκληση της διεθνούς ευθύνης της Χώρας από ξένα Κράτη και την καταρράκωση έτσι του κύρους της Χώρας στο εξωτερικό.

Μητροπολίτης Σπάρτης προς Τέντε : "Αποδώστε Δικαιοσύνη, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται"

Μητροπολίτης Σπάρτης προς Τέντε : Αποδώστε Δικαιοσύνη, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται
Επιστολή προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε απέστειλλε ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, εκφράζοντας τον πόνο του  καθώς και την αγανάκτηση του λαού της Μητροπόλεως του, για την φυλάκιση του Ηγουμένου Εφραίμ. Παράλληλα, ο ίδιος αναρωτιέται "πως είναι δυνατό να φυλακίζεται ένας έντιμος κληρικός με μια δραστηριότητα αξιοθαύμαστη, εντός και εκτός του Αγίου Όρους, για εγκληματικές ενέργειες όχι που διέπραξε, αλλά που πρόκειται να διαπράξει;", ενώ, σε άλλο σημείο της επιστολής του, αφήνει αιχμές σχετικά με γεγονός ότι είναι "ελεύθεροι οι φυσικοί αυτουργοί".  H επιστολή έχει ως εξής :

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ του Αρείου Πάγου,
Επιτρέψατέ μου, με τον πρέποντα σεβασμό στη δικαιοσύνη της Χώρας μας και με εκτίμηση στο πρόσωπό σας,  να εκφράσω τον προσωπικό μου πόνο και να σας μεταφέρω του Ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού της Μητροπόλεώς μου την αγανάκτηση για την περιπέτεια την οποία βιώνει στην τραγικότητά της ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης και Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ.
Πως είναι δυνατό να φυλακίζεται ένας έντιμος κληρικός με μια δραστηριότητα αξιοθαύμαστη, εντός και εκτός του Αγίου Όρους, για εγκληματικές ενέργειες όχι που διέπραξε, αλλά που πρόκειται να διαπράξει;

Στέκει στη λογική ένα τέτοιο σκεπτικό; Πως είναι δυνατό να υπάρχει υποψία φυγής από τη Χώρα μας ενός ανθρώπου που μόλις πήγε και γύρισε από τη Ρωσία και έδωσε εκεί την ορθόδοξη μαρτυρία του και πρόβαλλε το Άγιο Όρος και την Ελλάδα μας; Εκτός αν αυτό  αποτελεί την αιτία για την οποία φυλακίζεται.
Πως είναι δυνατό έναν άνθρωπο με πνευματικότητα, με ήθος, με διάκριση και με φιλομόναχα αισθήματα, ο οποίος δημιούργησε μια πολυμελή, αξιόλογη και αξιοθαύμαστη Μοναχική Αδελφότητα σε αποκαλυπτικούς καιρούς η Δικαιοσύνη της Χώρας μας να τον χαρακτηρίζει επικίνδυνο και ύποπτο φυγής, να τον συλλαμβάνει στη Μονή του ως κακούργο και να τον οδηγεί στον Κορυδαλλό ως ένοχο εγκληματικών πράξεων;
Τι κρίμα να φυλακίζεται ο ηθικός αυτουργός και μάλιστα για πράξεις που δεν έκανε και να είναι ελεύθεροι οι φυσικοί αυτουργοί, αν παραδεχθούμε ότι διεπράχθησαν αξιόποινες πράξεις σε βάρος του Δημοσίου.

Κύριε Εισαγγελεύ,
Αρνούμαι να πιστεύσω αυτό που ακούγεται μετ  ἐπιτάσεως, ότι η σύλληψη του Ηγουμένου έχει στόχο την Εκκλησία μας και το Άγιο Όρος.
Ζητώ την κατανόησή σας για όσα σας έγραψα, όμως, εάν εμείς σιωπήσουμε, «οι λίθοι κεκράξονται».
Θερμά σας παρακαλώ μαζί με ένα πλήθος κληρικών και λαϊκών να εξετάσετε το συγκεκριμένο θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και να αποδώσετε δικαιοσύνη σ ἕναν ήδη φυλακισμένο κληρικό και μάλιστα στην περίοδο των Μεγάλων Εορτών της Εκκλησίας μας, γιατί και «οι κρίνοντες κρίνονται».