Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Ἡ βρετανική κυβέρνηση ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν ἔχουν δικαίωμα νά φοροῦν σταυρό στήν ἐργασία τους!!!

Britain's Nadia Eweida shows off her cross on a chain (Reuters / Dylan Martinez)
Τό θέμα ξεκίνησε μέ δύο Ἀγγλίδες  πού τιμωρήθηκαν γιά τήν ἄρνηση τους νά βγάλουν θρησκευτικά τους σύμβολα. Ἡ Νάντια εἶναι μία βρεταννίδα ἐργαζόμενη τῆς Airways, ἡ ὁποία κλήθηκε νά καλύψει τό σταυρό τῆς ἐν ὥρα ἐργασίας καί τέθηκε σέ ἄδεια ἄνευ ἀποδοχῶν, ὅταν ἀρνήθηκε νά τό πράξει. Ἀλλά καί μία νοσοκόμα, ἡ Τσάπλιν, ὑποχρεώθηκε νά μετακινηθεῖ σέ θέση γραφείου ἀφότου ἀρνήθηκε νά ἀφαιρέσει τό σταυρό της. Ἡ θέση τῆς κυβέρνησης εἶναι ὅτι δέν ἀποτελεῖ «ἀπαίτηση τῆς πίστης» τό νά φορᾶ κανείς τό σταυρό καί ὡς ἐκ τούτου οἱ ἐργοδότες μποροῦν νά ἀπαγορεύσουν τή χρήση του στήν ἐργασία. Ἡ ὑπόθεση ἔχει παραπεμφθεῖ στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, τό ὁποία πρόκειται νά ἀποφασίσει κατά πόσον τό δικαίωμα νά φοροῦν σταυρό προστατεύεται σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τά Ἀνθρώπινα Δικαιώματα. 
 
Τό ἄρθρο 9 ὁρίζει: "Καθένας ἔχει τό δικαίωμα στήν ἐλευθερία σκέψης, συνείδησης καί θρησκείας. Τό δικαίωμα αὐτό περιλαμβάνει τήν ἐλευθερία νά ἀλλάξει θρησκεία ἤ τίς πεποιθήσεις του, καί τήν ἐλευθερία, εἴτε μεμονωμένα εἴτε σέ κοινωνία μέ ἄλλους, δημόσια ἤ ἰδιωτική, νά ἐκδηλώνει κανείς τή θρησκεία ἤ πιστη, τή λατρεία, τήν ἐκπαίδευση, τήν ἄσκηση καί τίς τελετές".
 
Ἡ Νάντια καί ἡ Τσάπλιν ὑποστηρίζουν ὅτι  ἡ ἀπαγόρευση τοῦ σταυροῦ στήν ἐργασία, παραβιάζει ἀνθρώπινο δικαίωμά τους νά ἐκδηλώνουν τή θρησκεία τους. 
Ἡ ὑπόθεση ἔχει προκαλέσει σάλο στή βρετανική κοινωνία. Ο πρώην Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Καντέρμπουρι, ὁ Λόρδος Carey, κατηγόρησε ἀρχές γιά φασισμό ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, λέγοντας ὅτι ἡ κίνηση αὐτή ἀποτελεῖ ἀκόμα ἕνα δεῖγμα περιθωριοποίησης τοῦ Χριστιανισμοῦ.