Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Κατασκευασμένη τρομοκρατία από το FBI. Οι νεκροί δεν λένε ιστορίες...

Ήδη, οι Russian Times έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες αποκαλυπτικές που αφορούν στις σχέσεις του FBI με τα δύο αδέρφια καθώς και με το ότι αποκρύπτονται πληροφορίες για άλλους δύο που έχουν "εξαφανιστεί" μέρες πριν. Υπάρχει προφανής συσχετισμός των υποτιθέμενων βομβιστών με τις πρακτικές νοητικού και ψυχολογικού ελέγχου και κατεύθυνσης εκτελεστών που εφαρμόζονται χρόνια από το FBI και τη CIA.