Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Για πρώτη φορά μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο τα ποδήλατα ξεπερνούν σε πωλήσεις τ' αυτοκίνητα στην Ευρώπη.

Cycling in Italy
For the First Time Since WWII, Bikes Outsell Cars in Europe

Car sales across Europe may have hit a 20-year low, but bike sales are going strong. So strong, in fact, that bikes have outsold cars in nearly every member country of the European Union, according to a surprising set of graphs from NPR.

In Italy, bikes outsold cars for the first time since World War II and in Spain for the first time ever. The flip coincides with Europe’s economic crisis, which wreaked havoc on household budgets and suppressed demand for big ticket purchases. If the trend toward bikes continues, the term “lean times” may take on a much more literal meaning.

http://business.time.com