Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

"Σοι παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα..." και για το Νέο Έτος

Αρχιμ. π. Σωτήριος Κοσμόπουλος*

Στή θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λίγο πρίν ‘ποῦμε τό «Πάτερ ἡμῶν...» ὑπάρχει μία εὐχή, πού μᾶς προετοιμάζει γιά τήν θεία Κοινωνία.

Καί μόνο ἡ πρώτη της πρόταση ἀρκεῖ γιά νά ἐκφράσει τήν πιό αἰσιόδοξη ἀναμονή μας γιά τό νέο ἔτος καί νά δώσει περιεχόμενο καί οὐσία στίς εὐχές μας.

«Σοι παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα Δέσποτα φιλάνθρωπε καί παρακαλοῦμεν σε καί δεόμεθα καί ἱκετεύομεν...»

Παρά τή συννεφιά τοῦ οὐρανοῦ μας,
ὁ Ἥλιος ἔχει ἀνατείλει καί ὑπάρχει γιά χάρη μας!

Πέρα ἀπό τήν πονηριά καί τήν κακότητα τοῦ κόσμου, ἡ εἴσοδός μας στό νέο ἔτος γίνεται ἀφορμή δοξολογίας καί εὐχαριστίας πρός τόν Θεό.

Συνάμα κι ἕνας τρόπος νά μάθουμε νά ἀφηνόμαστε μέ ἐμπιστοσύνη στή χάρη καί τό ἔλεος Του.

Γιά τό παρελθόν πάντα ὑπάρχει ἡ μέτάνοια πού διορθώνει, γιά τό παρόν ἡ ἀγάπη πού ἑνώνει καί γιά τό μέλλον ἡ ἐλπίδα, πού καθησυχάζει καί φιλοτιμεῖ τήν καρδιά.

Γιά τό νέο ἔτος 2015, πού ἀνατέλλει ὑπάρχει ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ μας.

Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ εἶναι «ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή» ὁ δρόμος μας, ὁ τρόπος μας καί ἡ ἐμπειρία μας! (Βλ. Ἰωάν. ιδ 6)

Γι’ αὐτό ἀς μήν μήν ἀπελπιζόμαστε ἀπό τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς κι ἀς μή παρασυρόμαστε ἀπό τά ὅσα ἀκοῦμε νά λέει ὁ κόσμος, δικαιώνοντας τήν ἁμαρτωλή διάθεση τοῦ ἀνθρώπου!

Ἄς ἀφήσουμε τή ζωή μας στά χέρια τοῦ Θεοῦ, μέ πίστη καί ἐλπίδα σ’ Αὐτόν!

Καλό ταξίδι νά ἔχουμε μέσα σέ ἕνα αἴσιο, εἰρηνικό καί κατά πάντα παρά τοῦ Κυρίου μας εὐλογημένο νέο ἔτος 2015.

Μαζί μέ τίς εὐχές καί λίγες διαχρονικές σκέψεις ἀπό τίς διδαχές τοῦ ἑορτάζοντος Μεγάλου Βασιλείου, γιά νά λάβουμε γνώση τῆς θεοειδοῦς ἐμπειρίας του.

Καλή κι εὐλογημένη χρονιά!

* Ο Αρχιμανδρίτης π. Σωτήριος Κοσμόπουλος είναι Πρωτοσύγγελος στην Ι.Μ. Σάμου, Ικαρίας & Κορσεών