Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Το Ελληνικό Ζατρίκον ή Βυζαντινό Σκάκι!

~ Γνωριμια με το ΖΑΤΡΙΚΙΟΝ - ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΑΚΙ ~

Όταν το σκάκι διαδόθηκε στο Βυζάντιο, περισσότερο από 1000 χρόνια πριν, ονομάστηκε Ζατρίκιον -από την αρχαιοελληνική λέξη που σημαίνει την ολοκληρωτική νίκη- και παιζόταν σε κυκλική σκακιέρα. 
Το Ελληνικό Ζατρίκιον, ή κυκλικό σκάκι, ήταν πολύ δημοφιλές εκείνη την περίοδο και για πολλούς αιώνες μετά καθώς επίσης και στα μεσαιωνικά χρόνια (για αυτό υπάρχει και με την ονομασία Ελληνικό μεσαιωνικό σκάκι). Το Ζατρίκιον ήταν ιστορικά το πρώτο εγχείρημα μετατροπής του τετράγωνου καρέ της σκακιέρας σε κυκλικό και είναι σήμερα διεθνώς γνωστό ως Ελληνικό Ζατρίκιον ή Βυζαντινό σκάκι. 

Οι ιστορικοί του κανόνες έχουν διασωθεί αλλά είναι πολύ γνωστή και μια σύγχρονη εκδοχή του η οποία χρησιμοποιεί την αρχαία σκακιέρα και «στήσιμο» με τους συγχρόνους κανόνες (οι αρχαίοι κανόνες δεν ήταν ακόμη γνωστοί όταν εφαρμόστηκε αυτή  η ιδέα)...