Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Σαράντος Καργάκος, ἱστορικὸς-συγγραφέας
Ἀκούω ὅτι τὸ μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα τῶν νέων μας εἶναι ἡ ἀνεργία. Διαφωνῶ. Ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια εἶναι ἡ . ἐργασία. Ὁ νέος δὲ φοβᾶται τὴν ἀναδουλειά, φοβᾶται τὴ δουλειά. Μία οἰκογενειακὴ ἀντίληψη, ὅτι δουλειὰ εἶναι ὅτι δὲν λερώνει, ἐπεκτάθηκε καὶ στὸ νεοσουσουδιστικὸ σχολεῖο μὲ εὐθύνη τῶν κομμάτων, ποὺ γιὰ λόγους ψηφοθηρίας ἀποδύθηκαν σὲ μία χυδαία πολιτικὴ παιδοκολακείας, ἡ ὁποία μετὰ τὴ δικτατορία ἐξέθρεψε καὶ διαμόρφωσε δύο γενιὲς «κουλοχέρηδων». παιδιῶν δηλαδὴ ποὺ δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὰ χέρια τοὺς -πέρα ἀπὸ τὴ μούντζα- γιὰ καμιὰ ἐργασία ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ὀνομάζονται χειρωνακτικές, ἐπειδὴ -τάχα- εἶναι ταπεινωτικές. Κι ἂς βρίσκεται μέσα στὴ λέξη «χειρώναξ», σὰν δεύτερο συνθετικὸ τὸ «ἄναξ» ποὺ κάνει τὸν δουλευτή, τὸν ἀνα¬κτα χειρῶν, βασιλιὰ στὸ χῶρο του, βασιλιᾶ στὸ σπιτικό του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη ἄλλοτε ἱερὴ ποὺ ποδοπατήθηκε κι αὐτὴ μὲς στὴν ἀσυναρτησία μίας πολιτικῆς ποὺ ἔδειχνε ἀριστερὰ καὶ πήγαινε δεξιὰ καὶ τούμπαλιν.
Γι' αὐτὸ τουμπάραμε....Κάποτε, ἀκόμη κι ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ, ποὺ δὲν εἶναι πολιτικὸ μὲ τὴν ξευτελισμένη ἔννοια τοῦ ὄρου, ἔγραφα πὼς ἡ ἀνεργία στὸν τόπον μᾶς εἶναι ἐπιλεκτική, ὅτι δουλειὲς ὑπάρχουν ἀλλὰ ὅτι δὲν ὑπάρχουν χέρια νὰ τὶς δουλέψουν. Κι ἔπρεπε νὰ κατακλυσθεῖ ὁ τόπος ἀπὸ 1,5 ἑκατομμύριο λαθρομετανάστες, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχε δουλειὰ πολλὴ ἀλλὰ ὄχι διάθεση γιὰ δουλειά. Τὰ παιδιὰ -τὰ μεγάλα θύματα αὐτῆς τῆς ἱστορίας- εἶχαν γαλουχηθεῖ μὲ τὴ νοοτροπία τοῦ «White color workers». Ἔτσι σήμερα τὸ πιὸ φτηνὸ ἐργατικὸ καὶ ὑπαλληλικὸ δυναμικὸ εἶναι οἱ πτυχιοῦχοι, ποὺ ζητοῦν ἐργασία ἀκό¬μη καὶ στὸν ΟΤΕ ὡς ἔκτακτοι τηλεφωνητές, προσκομίζοντας στὰ πιστοποιητικὰ προσόντων ἀκόμη καὶ διδακτορικά! Γέμισε ὁ τόπος πανεπιστήμια, σχολὲς ἐπὶ σχολῶν, ἐπιστημονι¬κοὺς κλάδους ἀόριστους, ὀμιχλώδεις καὶ ἀσαφεῖς, ἀπροσδιορίστου ἀποστολῆς καὶ χρησιμότητας. Πτυχία-φτερὰ στὸν ἄνεμο σὰν τὶς ἐλπίδες τῶν γονιῶν, ποὺ πιστεύουν ὅτι τὰ παιδιὰ καὶ μόνον μὲ τὰ «ντοκτορὰ» θὰ βροῦν δουλειά. Ἔτσι παράγονται ἐπιστήμονες ποὺ εἶναι δεκαθλητὲς τοῦ τίποτα, ἱκανοὶ μόνον γιὰ τὸ δημόσιο ἢ γιὰ ὑπάλληλοι κάποιας πολυεθνικῆς.

Παρ' ὅλο ποὺ γέμισε ἡ χώρα μᾶς τεχνικὲς σχολὲς (τί ΤΕΛ, τί ΤΕΙ, τί ΙΕΚ!) οἱ πιὸ ἄτεχνοι νέοι εἶναι οἱ νέοι της Ἑλλάδος. Παίρνουν πτυχίο τεχνικῆς σχολῆς καὶ δὲν ἔχουν πιάσει κατσαβίδι οἱ πιὸ πολλοί. Δὲν ξέρουν νὰ διορθώσουν μία βλάβη στὸ αὐτοκίνητό τους, στὸ ραδιόφωνο ἢ στὸ τηλέφωνό τους. Εἶναι ἄχεροι, οὐσιαστικὰ χωρὶς χέρια. Τώρα μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ ξέχασαν νὰ γράφουν, ξέχασαν νὰ διαβάζουν, ἐκτὸς φυσικὰ ἀπὸ «μηνύματα» τοῦ ἀφόρητου «κινητοῦ» τους.

Τούτη ἡ παιδεία, ποὺ ὄχι μόνο παιδεία δὲν εἶναι ἀλλὰ οὔτε καν ἐκπαίδευση, ἀφοῦ δὲν καλλιεργεῖ καμιὰ δεξιότητα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ραθυμία, τὴν ἀναβλητικότητα καὶ τὸ φόβο τῆς δουλειᾶς, ὄχι μόνο δὲν καλλιεργεῖ τὸν νέο ἐσωτερικὰ ἀλλὰ τὸν πετρώνει δημιουργικὰ σὰν τὰ παιδιὰ τῆς Νιόβης. Τὰ κάνει ἄχρηστα τὰ παιδιὰ γιὰ παραγωγικὴ ἐργασία, γιατί ὁ θεσμὸς τῆς παπαγαλίας καὶ ἡ νοοτροπία τῆς ἥσσονος προσπάθειας, μὲ τὸ πρόσχημα νὰ μὴν τὰ κουράσομε, τοὺς ἀφαιρεῖ τὴν αὐτενέργεια, τὴν πρωτοβουλία, τὴ φαντασία καὶ τὴν πρωτοτυπία. Τὸ σχολεῖο, ἀντὶ νὰ μαθαίνει τὰ παιδιὰ πὼς νὰ μαθαίνουν, τὰ νεκρώνει πνευματικά. Δὲν τὰ μαθαίνει πὼς νὰ σκέπτονται ἀλλὰ μὲ τί νὰ σκέπτονται. Ἔτσι τὰ κάνει πτυχιούχους βλάκες. Βάζει ὅρια στὸν ὁρίζοντα τῆς σκέψης καὶ τῶν ἐνδιαφερόντων. Τὰ χαμηλοποιεῖ. Τὰ κάνει νὰ βλέπουν σὰν τὰ σκαθάρια κοντά, κι ὄχι νὰ θρώσκουν ἄνω, νὰ ἔχουν ἔφεση γιὰ κάτι πιὸ πέρα, πιὸ τρανὸ καὶ πιὸ μεγάλο.

Τὸ ἔμβλημα πιὰ τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου δὲν εἶναι ἡ γλαῦξ, εἶναι ὁ παπαγάλος, ὁ μαθητὴς-βλὰξ ποὺ καταπίνει σελίδες σὰν χάπια καὶ ποὺ θεωρεῖ ὡς σωστὸ ὅτι γράφει τὸ σχολικό. Καὶ τὸ λεγόμενο «σχολικὸ» εἶναι συνήθως αἰσχρὸ καὶ ὡς λόγος καὶ ὡς περιεχόμενο.

Καὶ τολμῶ νὰ λέγω αἰσχρό, διότι πρωτίστως τὸ «Ἀναγνωστικὸ» ποὺ πρέπει νὰ εἶναι εὐαγ¬γέλιο πνευματικὸ εἰδικὰ στὸ Δημοτικό, ἀντὶ νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴ δουλειά, καλ¬λιεργεῖ τὴν ἀπέχθεια. Ποῦ πιά, ὅπως παλιά, ὁ ἔρωτας γιὰ τὴν ἀγροτική, τὴ βουκολικὴ καὶ τὴ θαλασσινὴ ζωή; Ὁ ναύτης δὲν εἶναι πρότυπο ζωῆς. Πρότυπο ζωῆς εἶναι ὁ «χαρτογιακάς». Ὅσο κι ἂν ἤσαν κάπως ρομαντικὰ τὰ παλιὰ «Ἀναγνωστικά», καλλιεργοῦσαν τὸν ἔρωτα γιὰ τὴ δουλειά. Ἀκούω πὼς δὲν πάει καλὰ ἡ οἰκονομία. Μὰ πῶς νὰ πάει, ὅταν μὲ τὴ ναυτι¬λία ποῦ προσφέρει τὸ 5,6% τοῦ ΑΕΠ ἀσχολεῖται μόνο τὸ 1% τῶν Ἑλλήνων; (Μὲ τὸν ἀγροτικὸ τομέα ποὺ προσφέρει τὸ 6,6% τοῦ ΑΕΠ ἀσχο¬λεῖται τὸ 14,5% τοῦ πληθυσμοῦ). Διερωτῶμαι, τί εἴδους ναυτικὸς λαὸς εἴμαστε, ὅταν ἀποστρεφόμαστε τὴν θάλασσα καὶ στὰ ἑλληνικὰ καράβια κυριαρχοῦν Φιλιππινέζοι , Ἀλβανοὶ καὶ μελαψοὶ κάθε ἀποχρώσεως; Τὸ σχολεῖο καλλιεργεῖ τὸν ἔρωτα γιὰ τὴν τεμπελιά, ὄχι γιὰ δουλειά. Τὰ πανεπιστήμια καὶ οἱ ποικιλώνυ¬μες σχολὲς ἐπαυξάνουν τὸν ἔρωτα αὐτό. Πράγματα ποὺ μποροῦν νὰ διδαχθοῦν ἐντὸς ἑξαμήνου -καὶ μάλιστα σὲ σεμιναριακοὺ τύπου μαθήματα- ἀπαιτοῦν τετραετία! Βγαίνουν τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὶς σχολὲς καὶ δικαίως ζητοῦν ἐργασία μὲ βάση τὰ «προσόντα» τους, ἀλλὰ τέτοιες ἐργασίες ποὺ ζητοῦν τέτοια προσόντα δὲν ὑπάρχουν. Ἂν δὲν ἀπατῶμαι, ὑπάρχουν δύο σχολὲς θεατρολογίας -πέρα ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς θεατρικὲς σχολὲς- ποὺ προσφέρουν ἄνω τῶν 300 πτυχίων τὸ ἔτος. Ποῦ θὰ βροῦν δου¬λειὰ τὰ παιδιὰ αὐτά;

Ἂν ὅμως τὸ σχολεῖο ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ καλλιεργοῦσε τὴν τόλμη, τὴν αὐτενέργεια, βρά¬βευε τὴν πρωτοβουλία, τὴν ἀνάληψη εὐθυνῶν, τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν ὁποιαδήποτε δουλειὰ ἀκό¬μη καὶ τοῦ πλανόδιου γαλατά, θὰ εἴχαμε κάνει τὴν Ἑλλάδα Ἐλδοράδο, ὅπως ἔγινε Ἐλδοράδο γιὰ τοὺς ἐργατικοὺς Ἀλβανούς, Βουλγάρους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αἰγυπτίους ἁλιεῖς, Πακιστανοὺς καὶ Οὐκρανούς.

Σήμερα αὐτοὶ εἶναι ἡ ἐργατικὴ κι αὔριο ἡ ἐπιχειρηματικὴ τάξη τῆς Ἑλλάδος. Κι οἱ Ἕλληνες, ἀφήνοντας τὴν πατρώα γῆ στὰ χέ¬ρια τῶν Ἀλβανῶν ποὺ τὴν δουλεύουν, τὴν πατρώα θάλασσα στὰ χέρια τῶν Αἰγυπτίων ποὺ τὴν ψαρεύουν, θὰ μεταβληθοῦν σὲ νομάδες τῆς Εὐρώπης ἢ τῶν ΗΠΑ ἢ θὰ τρέχουν γιὰ δουλειὰ στὴν Ἀλβανία ποὺ ξεπερνᾶ σὲ νόμιμη καὶ παράνομη ἐπιχειρηματικὴ δραστηριότητα ὅλες τὶς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς. Γέμισαν τὰ Τίρανα οὐρανοξύστες, κτήρια γιγάντια, κακόγουστα μέν, σύγχρονα δέ. Περίπου 100 ἰδιωτικὰ σχολεῖα λειτουργοῦν στὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας τῶν ἀετῶν.

Ἐμεῖς ἀφήσαμε ἀδιαπαιδαγώγητη τὴν ἐργατικὴ καὶ τὴν ἀγροτικὴ τάξη. Στὴν πρώτη περάσαμε σὰν ἰδεολογία-θεολογία τὸ σύνθημα «Νόμος εἶναι τὸ δίκιο τοῦ ἐργάτη» καὶ ὑποχρεώσαμε πλῆθος ἐπιχειρήσεις νὰ κλείσουν ἢ νὰ μεταφερθοῦν ἄλλου. Μετὰ διαφθείραμε τοὺς ἀγρότες μὲ παροχὲς χωρὶς ὑποχρεώσεις καὶ τοὺς δημιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά. Γέμισε ἡ ἐπαρχία μὲ «Κέντρα Πολιτισμοῦ», ὅπου «μπαγιαντέρες» κάθε λογὴς καὶ φυλῆς ἀναβαν ποῦρο μὲ φωτιὰ πεντοχίλιαρου! Τὸ μπουκάλι μὲ τὸ οὐΐσκυ βαπτίστηκε . ἀγροτι¬κό! Τώρα, ὅμως, ποὺ ἔρχονται τὰ «ἐξ ἑσπερίας νέφη» χτυπᾶμε τὸ κεφάλι μας. Καὶ ποὺ νὰ φθά¬σουν τὰ «ἐξ Ἀνατολῆς» σὰν εἰσέλθει ἡ Τουρ¬κία στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση! Θὰ γίνει ἡ Ἑλλὰς vallis flentium (=κοιλὰς κλαυθμώνων) καὶ θὰ κινεῖται quasi osculaturium inter flentium et dolorum (=σὰν ἐκκρεμὲς μεταξὺ θλίψεως καὶ ὀδύνης).

Δὲν εἶμαι ὑπὲρ μίας παιδείας ποὺ θὰ ὑπο¬τάσσεται στὴν οἰκονομία. Θεωρῶ ὀλέθριο νὰ χαράσσεται μία ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ μὲ κρι¬τήρια οἰκονομικῆς ἀναγκαιότητας. Θεωρῶ ὀλέθρια ὅμως καὶ τὴν παιδεία ποὺ ἐθίζει τὰ παιδιὰ στὴν ὀκνηρία, ποὺ τὰ κουράζει μὲ τὴν παπαγαλία καὶ τὸ βάρος ἀχρήστων μαθημὰ-τῶν. Τὸ μεγαλύτερο κεφάλαιο τῆς χώρας εἶναι τὰ κεφάλια τῶν παιδιῶν της. Τούτη ἡ παιδεία ἀποκεφαλίζει τὰ παιδιά. Τὰ κάνει ἱκανὰ νὰ μὴν κάνουν τίποτε. Οὔτε νὰ βλαστημήσουν. Ἀκόμη καὶ ἡ αἰσχρολογία τοὺς περιορίζεται στὴ λέξη ποὺ τὰ κάνει συνονόματα. Ἂν τοὺς πεῖς βρισιὰ τῆς περασμένης 20ετίας θὰ νομὶ-σοῦν ὅτι μιλᾶς ἀρχαία Ἑλληνικά!

Εἶναι θλιβερὴ ἡ εἰκόνα ποὺ παρουσιάζει σήμερα, παρουσίαζε χθὲς καὶ θὰ παρουσιάζει κι αὔριο ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία: νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, ποῦ, ἐνῶ ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ, ἐργάζονται νυχθημερόν, γιὰ νὰ συντηροῦν τὰ παιδιὰ τοὺς μέχρι νὰ τελειώσουν τὶς ἀτελείωτες σπουδές τους, τὰ παιδιὰ ποῦ λιώνουν τὰ νιάτα τους στὰ «κηφηνεία», ποῦ πᾶνε σπίτι τους νὰ κοιμηθοῦν τὴν ὥρα ποῦ οἱ Ἀλβανοὶ πᾶνε γιὰ δουλειά, θὰ μοῦ πεῖτε, τί δουλειά; Ὁποιαδήποτε δουλειά, ἀρκεῖ νὰ εἶναι τίμια. Ὅταν μικροὶ -ἀκόμη στὸ Δημοτικὸ- μαθαίναμε ἀπέξω τὸν Τυρταῖο (ποιὸς τολμᾶ σήμερα νὰ διδάξει Τυρταῖο;) δὲν τὸν μαθαίναμε γιὰ νὰ γίνουμε πολε¬μοχαρεῖς ἀλλὰ γιὰ νὰ νοιώθουμε ντροπή, ὅταν στὴν μάχη τῆς ζωῆς, στὴν πρώτη γραμμὴ εἶναι οἱ παλαιότεροι, οἱ «γεραιοὶ» καὶ οἱ νέοι κρύβο¬νται πίσω ἀπὸ τὴ σκιά τους. «Αἰσχρὸν γὰρ δὴ τοῦτο. κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον».

Σήμερα, βέβαια, οἱ χειρωνακτικὲς ἐργασίες ἐλέγχονται σχεδὸν κατ' ἀποκλειστικότητα ἀπὸ ξένους. Στὶς οἰκοδομὲς μιλοῦν ἀλβανικά, στὰ χωράφια πακιστανικά. Σὲ λίγο οἱ χειρωνακτικὲς ἐπιχειρήσεις θὰ περάσουν στὰ χέρια τῶν Κινέζων ποὺ κατασκευάζουν ἤδη τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν τουριστικῶν εἰδῶν ποὺ θυμίζουν. Ἑλλάδα. Ἀκόμη καὶ τὶς σημαῖες μας στὴν Κίνα τὶς φτιάχνουν! Κι ἐμεῖς; Ἐμεῖς, ὅπως πάντα, φτιάχνουμε τὰ τρία κακά της μοίρας μας. «Φτιάχνουμε» τὴ ζωή μας στὴν τηλοψία, ποὺ δίνει τὰ μοντέρνα πρότυπα ὀκνηρίας στὴ νεολαία, ποθοῦμε μία χρυσίζουσα ζωὴ σὰν αὐτὴν ποὺ προσφέρει τὸ «γυαλί», ἀγοράζουμε πολυτελῆ αὐτοκίνητα μὲ δόσεις, κάνουμε διακοπὲς μὲ «διακοποδάνεια», ἑορτάζουμε μὲ «ἐορτοδάνεια» καὶ πεθαίνουμε μὲ «πεθανοδάνεια». Ἔλεγε ὁ Φωκίων, ποὺ πλήρωσε τέσσερεις δραχμὲς τὴ δεύτερη δόση τοῦ κωνείου ποὺ χρειαζόταν γιὰ νὰ «ἀπέλθει», πὼς στὴν Ἀθήνα δὲν μπορεῖ οὔτε δωρεὰν νὰ πεθάνει κανείς. Ἔπρεπε νὰ ζοῦσε τώρα.

Λυπᾶμαι ποὺ θὰ τὸ πῶ, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ πῶ: τὸ σχολεῖο, οἱ σχολὲς καὶ τὰ ΜΜΕ σακάτε¬ψαν καὶ σακατεύουν τὴ νεολαία, γιατί μιλοῦν συνεχῶς γιὰ τὰ δικαιώματά της -δικαιώματα στὴν τεμπελιὰ- καὶ ποτὲ γιὰ ὑποχρεώσεις, ποτὲ γιὰ χρέος, ποτὲ γιὰ καθῆκον. Τὸ καθῆκον ἔγινε ἄγνωστη λέξη.

Ο λαός θα εξεγερθεί με την ανδρεία του απελπισμένου

του Στέλιου Παπαθεμελή
 
      Δεν ξέρω αν, όσα βιώνουμε στον τόπο μας και όσα βλέπουμε γύρω μας, θυμίζουν τις τελευταίες μέρες του Σοβιέτ, ή τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας, αλλά μέσα από αυτή τη δοκιμασία πρέπει να εξαγοράσουμε τον καιρό και να διασώσουμε ζωντανή την πίστη και την ελπίδα. Οπωσδήποτε δεν μπορεί η ιστορία να εξελιχθεί ερήμην του Θεού που είναι ο κύριος της ιστορίας.
      Η καταστροφική διστακτικότητα της παρούσας ευρωπαϊκής ηγεσίας αποθηρίωσε την κρίση. Έλλειμμα πολιτικής ανδρείας κατελόγισε  στους Ευρωπαίους πολιτικούς, άνδρες και γυναίκες ο Βλαντιμίρ Πούτιν, για την ανικανότητά τους να λύσουν το δημοσιονομικό πρόβλημα μιας χώρας, της Ελλάδας, που είναι μόλις το 2% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

      Ανδρεία, είδος ουσιώδες εν ανεπαρκεία. «Έστι δε ανδρείας και το  πονείν και το καρτερείν και αιρείσθαι ανδραγαθίζεσθαι» έλεγε ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια,3,9). Είναι, δηλαδή, χαρακτηριστικό της ανδρείας να αντέχει μόχθους, να έχει υπομονή και να τολμά ανδραγαθήματα. Διότι τότε θα την ακολουθεί «η ευτολμία, η ευψυχία και το θάρρος, έτι τε η μεγαλοψυχία και η καρτερία» συμπληρώνει ο Σταγειρίτης.
      Με ηγεσίες, όμως ευρωπαϊκές και ελλαδικές, συντριπτικά κατώτερες των περιστάσεων πώς να προσδοκά κανείς υπέρβαση της Κρίσης που οδεύει ήδη στην δεύτερη φάση της ύφεσης;
      Η ευρωπαϊκή κρίση με αιχμή την ελληνική που η ΕΕ αποδεικνύεται ανίκανη να διαχειρισθεί, απειλεί το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή τελικά την ίδια την Αμερική. Γι’ αυτό πήγε ο κ. Γκάιτνερ στο Βρόκλαβ να ταρακουνήσει τους Ευρωπαίους για τις επιπτώσεις της στην άλλη ακτή του Ατλαντικού.   Είναι γεγονός ότι ο κόσμος έγινε μικρότερος και ο απειροελάχιστος τοπικός στρόβιλος προκαλεί γενικότερη τρικυμία και σίγουρα εν κρανίω πυγμαίων ηγεσιών.
      Η Ελλάς δεν διαπραγματεύθηκε τίποτε. Απεδέχθη αμαχητί στα τυφλά τον Απρίλιο του 2010 την υποταγή της στην Τρόικα και ο βασικός τότε αρμόδιος υπουργός  ομολόγησε με απύθμενη ελαφρότητα, (αφού είχε υπογράψει) το αμίμητον: «Δεν έχω προλάβει ακόμα να διαβάσω το κείμενο» (sic!).
      Είναι επιβεβαίωση κατά κράτος ηττημένων μυαλών, οι κυβερνητικοί χειρισμοί που ακολούθησαν και αλυσσόδεσαν τη χώρα και τον λαό της, με κατάληξη το ταγκό της χρεοκοπίας.
      Εφιαλτικό και γι’ αυτό παραείναι αληθινό το αφήγημα της κρίσης: «Το μνημόνιο συντάχθηκε στο πόδι από εμάς και την τρόικα» παραδέχεται υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος που συμμετείχε στη (μόνον κατ’ όνομα…) διαπραγμάτευση άρπα κόλλα» λέει. «Δεν είχαμε ιδέα τι γράφαμε και σε ανάλογη και μεγαλύτερη σύγχυση βρίσκονταν οι εμπειρογνώμονες της τρόικας, οι οποίοι εργάζονταν υπό την ασφυκτική πίεση της Επιτροπής και του Ταμείου». Σύμφωνα με συγκλίνουσες μαρτυρίες, δεν είχε γίνει η παραμικρή προετοιμασία και απλώς την τελευταία στιγμή απομονώνονταν τμήματα  από παλαιότερα μνημόνια του ΔΝΤ με την Τουρκία, το Μεξικό ή την Ουγγαρία και προσαρμόζονταν βιαστικά για να συνθέσουν το ελληνικό μνημόνιο. «Είναι μια κακή συρραφή, ένα “μνημόνιο-Φρανκενστάιν”» λέει υπουργός, ο οποίος ομολογεί ότι είχε στη διάθεσή του λιγότερες από τρεις ώρες για να διαβάσει, να κατανοήσει, να αξιολογήσει και να εγκρίνει το τμήμα της συμφωνίας που αφορούσε τις δεσμεύσεις του υπουργείου του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια! (Βήμα, Π.Παπαδόπουλος,16/10/11).
      Μεσοπρόθεσμο και Εφαρμοστικοί Νόμοι συμπληρώνουν, επί του παρόντος-το μέλλον αόρατον-το πλέγμα των δυναστικών θεσμών μέσω των οποίων αφαιμάσσεται και η τελευταία ρανίδα οικονομικής αντοχής των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα δολοφονείται κάθε αναπτυξιακή πιθανότητα.
      Ακόμα και οι άπληστες αγορές, αρχίζουν να βλέπουν τώρα ότι η βιαίως επιβληθείσα ασφυκτική λιτότητα, οδηγεί την ελληνική οικονομία σε ολέθριους δρόμους.
      Σώφρων ο Laurent Cordonier  τολμάει έξω από τα δόντια να προειδοποιήσει: «Αν δεν θέλουμε να ξεσπάσει λαϊκή επανάσταση, να αρπάξει την εξουσία μια αιμοσταγής δικτατορία, ή να εξαφανιστεί ο ελληνικός πολιτισμός…». Ο Γάλλος στοχαστής μας περιγράφει το τρομακτικότερο σενάριο και συνεχίζει «μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ένα ανεπτυγμένο έθνος δεν θα ανεχόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα την ετήσια αφαίρεση του 6% του πλούτου που παράγει. Πόσο μάλλον που το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ των μισθών που καταβάλλονται ετησίως για αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας» (Monde Diplomatique/ «Ε» 16.10.11).
      Στυγνή ληστεία ονόμασε προχθές το σύστημα ΔΝΤ ο πολύς Νόαμ Τσόμσκυ. Και συμπλήρωσε «κοινότητα της πίστωσης και της επιβολής, ακριβώς όπως η Μαφία. Όπως οι μαφιόζοι έχουν τα λεφτά να δανείσουν αλλά και τον τρόπο να σ’ τα πάρουν πίσω» (ΒΗΜΑgazino 16/10/11).
      Η διεθνής των τοκογλύφων λεηλατεί τον πλανήτη, περιφρονεί τον άνθρωπο, μυκτηρίζει το Θεό και λατρεύει το κέρδος.
      Οι κυβερνώντες πρέπει να αντελήφθησαν ότι πλέον δεν τους παίρνει άλλο. Ενδεικτικά και τα ενδοεξουσιαστικά παιχνίδια με τριάδες επιδόξων πολιτικών αναμορφωτών στην πραγματικότητα όμως παραμορφωτών.
      Ο ξεσηκωμός του λαού αυτό το διήμερο είναι δείγμα βίαιης αφύπνισής του που προκάλεσε ο σαδισμός των μέτρων τους.
      «Βρέστε άλλες λύσεις» έγραψε στην αγωνιώδη Εγκύκλιό του ο Μεσογαίας Νικόλαος. «Αν δεν μπορείτε, ομολογήστε την αδυναμία σας. Δεν είναι ντροπή να μην μπορεί κανείς. Είναι όμως απαράδεκτο να επιμένει στην ευθύνη γενικευμένης καταστροφής μας».   
      Το σημερινό κυβερνητικό σχήμα πνέει πλέον τα λοίσθια. Μπορεί εν τούτοις να προσφέρει μια θετική υπηρεσία στην πατρίδα αν:
      α) Προ πάσης αποχώρησής του κάνει μια Στροφή 180ο στην πολιτική του. Ελάχιστα πιθανό, αλλά όχι αδιανόητο σήμερα.
      β) Συμπράξει σε κυβέρνηση του ευρύτερου δυνατού φάσματος που θα επιχειρήσει την Στροφή.   
             Η Ευρωζώνη, αλλά και η ίδια η Ε.Ε. τελεί υπό την δαμόκλεια σπάθη της διάλυσης. Την ελληνική αποπομπή θα την επιθυμούσε, αλλά δεν την αποτολμά, γιατί θα επετάχυνε τη διάλυση για την οποία το Διευθυντήριο δεν είναι το γε νυν αποφασισμένο.
      Η Ελλάδα εξακολουθεί παρά την αυτοαχρήστευσή του να έχει ένα τρομερό όπλο, την απειλή της παύσης πληρωμών για να επιτύχει μια ριζική επαναδιαπραγμάτευση.
      Την απειλή αυτή, ή θα την χρησιμοποιήσει, τώρα, ένα άλλο σχήμα, ή θα τo πράξει μια μετεκλογική κυβέρνηση.
      Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα κανένα από τα κατεστημένα κόμματα δεν τολμά να επαγγελθεί την αποπομπή της Τρόικας από την Ελλάδα, που είναι εν τούτοις η μόνη δυνατότητα να μπει η χώρα σε μια προοπτική ταχύρρυθμης ανάπτυξης, την οποία μας έχει de facto απαγορεύσει η Τρόικα.
      Πρέπει να αποτρέψουμε την αφρικανοποίηση της χώρας, όπως εύστοχα γράφει στην άρτι εκδοθείσα μελέτη της «Όλη η αλήθεια για χρέος και ελλείμματα και πώς θα σωθούμε» η Μαρία Δελιβάνη και το ξεπούλημα του εθνικού μας πλούτου, «που ισοδυναμεί με πτώχευση της Ελλάδας και μάλιστα στο διηνεκές». 

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Ποιος είναι ο πραγματικός λόγος της δημιουργίας του νέου στρατοπέδου στο Φάρο Ικαρίας;

Πολλά ακούγονται ως φαιδρές εξηγήσεις για τη δημιουργία του νέου στρατοπέδου το οποίο απροειδοποίητα και με περισσή βιασύνη, ετοιμάζεται στο Φάρο, πίσω από το αεροδρόμιο της Ικαρίας.

Γιατί, στις μέρες μας, όπου λόγω κόστους κλείνουν στρατόπεδα ανά την Ελλάδα για να "αξιοποιηθούν" και μειώνεται η θητεία, λόγω δημογραφικού προβλήματος αλλά και συνειδητής πολιτικής από τις τελευταίες κυβερνήσεις, επιλέχθηκε να δημιουργηθεί μία νέα μίνι-στρατιωτική βάση με βαρέα όπλα και αρκετές δεκάδες στρατιώτες στην Ικαρία;

Υπάρχει κάτι για το οποίο ανησυχεί η κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία, σε σχέση με τα μέρη μας και τις γεωπολιτικές διεκδικήσεις των Τούρκων για τους Φούρνους (όπως για το Καστελόριζο και το Αγαθονήσι) και αποσκοπούν στην ενίσχυση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή;

Το σημείο μεταξύ αεροδρομίου και Δράκανου όπου στήνεται το στρατόπεδο, η ανατολικότερη αιχμή της Ικαρίας, καλύπτει τον αερολιμένα, ενισχύει επαρκώς τα νώτα της Σάμου, ελέγχει άνετα το μπουγάζι και παρέχει τη γρηγορότερη πρόσβαση στους Φούρνους, έτσι δεν είναι;

Γιατί δεν ενημερώνουν οι ιθύνοντες ευθέως και εγκαίρως ώστε να μην παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το θέμα;

Θα επανέλθουμε με λεπτομέρειες.

Ικάριος Ζήδρος

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Σβήνουν οι μηχανές στην ακτοπλοΐα

Ζημιές: Πλήγμα το ακριβό πετρέλαιο και η έλλειψη ρευστότητας

Στα «βράχια» οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια η ακτοπλοΐα, λόγω των τιμών του πετρελαίου και της έλλειψης τραπεζικής χρηματοδότησης.

Μπορεί η απεργία της ΠΝΟ να έληξε και τα πλοία να ξεκίνησαν και πάλι τα δρομολόγια, όμως δεν αποκλείεται, σύντομα, ορισμένα εξ αυτών τουλάχιστον να ξαναδέσουν, λόγω οικονομικών συνθηκών.
Οπως υπολογίζουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, ούτε ένα δρομολόγιο δεν είναι κερδοφόρο, ενώ και τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, που περιλαμβάνουν τη θερινή περίοδο, δεν κάλυψαν τις ζημίες του πρώτου εξαμήνου, με αποτέλεσμα το εννεάμηνο να είναι ζημιογόνο.

Το κόστος
Σύμφωνα με ακτοπλοϊκούς κύκλους, ένα επιβατηγό πλοίο, προκειμένου να διατηρηθεί δρομολογημένο, θα πρέπει να καλύπτει με την καθημερινή του λειτουργία το κόστος καυσίμων και πληρώματος. Αυτό σημαίνει ένα κόστος περί τα 50.000 ευρώ την ημέρα, εκ των οποίων τα 40.000 ευρώ είναι τα καύσιμα, αν πρόκειται για σύγχρονο πλοίο.

Το ίδιο πλοίο, συνυπολογιζομένων και των υπολοίπων εξόδων (χρηματοοικονομικά, συντήρηση, λιμενικά τέλη, διοικητικά έξοδα τελών κ.λπ.) έχει κόστος που ξεπερνά τα 80.000 ευρώ την ημέρα.
Με τις σημερινές πληρότητες, είναι αδύνατον να καλυφθεί το κόστος αυτό, παρά μόνο ορισμένες ημέρες της θερινής περιόδου. Ετσι εξηγούνται και οι μεγάλες ζημιές, ύψους 244 εκατ. ευρώ, των πέντε μεγαλύτερων εταιρειών (ΑΝΕΚ, Attica, Hellenic Seaways, Minoan Lines και ΝΕΛ) για το 2010.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο το εννεάμηνο του 2011, σε σύγκριση με το 2010, από 27,5% έως 32%, ανάλογα με τον τύπο καυσίμου. Πρόκειται για πολύ μεγάλη αύξηση, εάν ληφθεί υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στα αποτελέσματα της εταιρείας.  Σύμφωνα με το ετήσιο οικονομικό δελτίο της ΑΝΕΚ, μια αύξηση ή μείωση κατά 5% της τιμής των καυσίμων επηρεάζει το κόστος κατά 5 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η πιστωτική χρηματοδότηση έχει περιορισθεί δραματικά, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Οπως σημειώνει παράγοντας της ακτοπλοΐας, οι τράπεζες δεν δέχονται πλέον να χρηματοδοτούν τις εταιρείες έναντι, με βάση τις συμβάσεις των αγόνων γραμμών.

Η μόνη διέξοδος είναι ο περιορισμός των δρομολογίων στα απολύτως απαραίτητα. Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες εξετάζουν ήδη ποια δρομολόγια θα περικόψουν, με βάση τα παραπάνω κριτήρια, και ποια πλοία θα δέσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι «σιωπηρά» ήδη ορισμένα πλοία έχουν δέσει, μειώνοντας έτσι τα δρομολόγια από και προς Πειραιά.

Ο τζίρος
Αδιέξοδο επίσης χαρακτηρίζεται και το «παιχνίδι με τον τζίρο». Μία αύξηση του τζίρου που οδηγεί και σε αύξηση των ζημιών στην παρούσα συγκυρία δεν θα αποβεί ωφέλιμη, εάν δεν μειωθούν σημαντικά τα κόστη καυσίμων και αυξηθεί η επιβατική κίνηση, εκτιμούν ακτοπλοϊκοί παράγοντες. Οσοι πιστεύουν ότι, δίνοντας βάρος στον τζίρο, θα μπορέσουν στο μέλλον να επιβιώσουν, κάνουν λάθος, προσθέτουν οι ίδιοι παράγοντες.

Η ακτοπλοΐα οδηγείται στα «βράχια», τονίζουν οι ακτοπλόοι και στρέφονται προς το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ζητώντας να εξετάσει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς από τον κλάδο.

Ομαλοποίηση
Στο μεταξύ, ομαλοποιήθηκε, χθες, από το μεσημέρι, η κατάσταση στο λιμάνια του Πειραιά, καθώς η ΠΝΟ ανέστειλε, μέχρι την προσεχή Δευτέρα, τη συνδικαλιστική δράση κατά εταιρειών που δεν έχουν καταβάλει τα αναδρομικά με βάση τη συλλογική σύμβασης εργασίας που υπέγραψε για το 2010 και 2011 με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, πριν από τη συγχώνευσή του με την Ενωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας (ΕΕΝ).

Υπενθυμίζεται ότι τη συγκεκριμένη σύμβαση δεν την είχαν αποδεχθεί οι εταιρείες - μέλη τής τότε ΕΕΝ και είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ - lkar@naftemporiki.gr

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Μας δανείζουν με αυτά που μας χρωστάνε!

Εθνική απαίτηση επιτακτικού χαρακτήρα αποτελεί η διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα τουλάχιστον 575 δις ευρώ, αλλά, με διάφορα προσχήματα, ποτέ δεν συναίνεσε στην αποπληρωμή των αποζημιώσεων.

Ήταν 26 Φεβρουαρίου του 2010, όταν από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός της χώρας, Γιώργος Παπανδρέου, υποστήριζε ότι η Ελλάδα δεν έχει παραιτηθεί από το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση με αφορμή το πρωτοσέλιδο του γερμανικού Focus, με τη γνωστή χειρονομία της Αφροδίτης, καθώς στην Ελλάδα είχε ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων. Μάλιστα, ο κ. Παπανδρέου ανέφερε ότι και κατά το παρελθόν ως υπουργός Εξωτερικών «είχα θέσει το θέμα των αποζημιώσεων στο Γερμανό ομόλογό μου Γιόσκα Φίσερ, αλλά το θέμα δεν προχώρησε». Παρότι, όμως, ο πρωθυπουργός γνώριζε επακριβώς τις απαιτήσεις της χώρας έναντι της Γερμανίας, τρεις μήνες μετά, το Μάιο του 2010 έβαζε την υπογραφή του μαζί με τον κ. Παπακωνσταντίνου στο Μνημόνιο, όπου, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο, άρθρο 7 της δανειακής σύμβασης, που αφορά στην αποπληρωμή: «Όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση, λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξη ανταπαίτησης».
   
Η ιστορία του αναγκαστικού κατοχικού δανείου της κατοχής μαρτυρεί τα αδιαμφισβήτητα δίκαια της ελληνικής πλευράς.

Κατά τα χρόνια της κατοχής της Ελλάδας από τους Ναζί, οι ανάγκες για χρηματικά κεφάλαια και για τη συντήρηση του στρατού των Ναζί, τους οδήγησαν στη λήψη αναγκαστικού δανείου από την Ελλάδα και συγκεκριμένα τη Τράπεζα της Ελλάδος.
  
Χρησιμοποίησαν, επίσης, μεταξύ άλλων και μια πιο εξευγενισμένη μέθοδο, τη μέθοδο του πληθωρισμού. Τύπωναν, δηλαδή, στην Τράπεζα της Ελλάδος όσα χαρτονομίσματα ήθελαν, δίχως αντιδράσεις και με τα χρήματα αυτά «αγόραζαν» ό,τι ήθελαν. Αυτή η μορφή ληστείας είχε ως θύματα ορισμένες κοινωνικές τάξεις και ειδικότερα όλους εκείνους που είχαν εισοδήματα σε δραχμές, δηλαδή σε χρεόγραφα, σε καταθέσεις, σε μετρητά κ.λπ.
  
Με τον πληθωρισμό που προκλήθηκε εξανεμίστηκε η αξία της δραχμής και καταληστεύθηκε ο πλούτος της Ελλάδας.    

Όπως ομολόγησε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας του Γ' Ράιχ, Φουνκ, σε άρθρο του, η Ελλάδα «δοκίμασε τα δεινά του πολέμου και υπέστη τις συνέπειές του όπως ίσως καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης»….
  
Ολόκληρα τα άρθρα των Παντελή Ζήλου, για τη σύγχρονη πολιτική  διαχείριση του ζητήματος και του Σπύρου Ρεπούση για το ιστορικό της σύναψης του κατοχικού δανείου, στα «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», στο τεύχος 106, που κυκλοφορεί εκτάκτως την Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011.

ΣΕΕΝ: «Καταστροφής συνέχεια»

Ο ΣΕΕΝ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) ευθύς μετά την συγχώνευση των φορέων (ΕΕΝ-ΣΕΕΝ) έλαβε από την ΠΝΟ ως δώρο την 8ήμερη απεργία σε μία γενικότερη προσπάθειά της να καταστρέψει την επιβατηγό ναυτιλία και τους ναυτικούς που υποτίθεται ότι προστατεύει.
Με σύμπραξη τον Μάιο 2011 του τότε Υπουργού και της ΠΝΟ και με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις προχώρησαν σε αυξήσεις της ΣΣΕ των ετών 2010 και 2011 ύψους 1,5% και 1% αντίστοιχα και μάλιστα αναδρομικά, όταν ολόκληρος ο Ελληνικός λαός βίωνε και βιώνει μειώσεις μισθών και συντάξεων από 20% έως 50%.
Η προκλητική εμμονή της ΠΝΟ να θεωρεί εαυτούς προνομιούχους έναντι ολοκλήρου του Ελληνικού λαού κρίνεται ως απαράδεκτη. Ενώ λοιπόν ταλαιπωρήθηκαν οι νησιώτες μας επί 8 ημέρες, η λήξη της απεργίας εκ μέρους της ΠΝΟ συνοδεύτηκε από μια πρωτόγνωρη απόφαση, να χωρίσει τους πλοιοκτήτες σε «φίλους» και «εχθρούς» και να προχωρήσει στο γνωστό σύστημα επιβίωσής της «το διαίρει και βασίλευε» αφού ως επαγγελματίες συνδικαλιστές με πλουσιότατες αποδοχές γνωρίζουν καλά πως να παίζουν τέτοιου είδους «παιχνίδια».
Με πρωτοφανείς αποφάσεις δικτατορικής νοοτροπίας η ΠΝΟ επιτρέπει σε κάποιους να λειτουργούν απρόσκοπτα, όπως στα πορθμεία Σαλαμίνας και συνδιαλέγεται επιλεκτικά με κάποιες εταιρείες πλοιοκτησίας που θεωρεί ότι εξυπηρετούν τις σκοπιμότητές της. Ταυτόχρονα εκβιάζει τους μικρούς πλοιοκτήτες να υποκύψουν στις παράλογες απαιτήσεις της για άμεση καταβολή αμφισβητουμένων αναδρομικών.
Οι κάτοικοι, οι ταξιδιώτες, οι εργαζόμενοι και οι αγρότες των νησιών αποκομμένοι στα νησιά τους γνωρίζουν όλα τα ανωτέρω και θα βιώσουν αυτοί μόνοι την απαράδεκτη αύξηση της μισθοδοσίας των μελών της ΠΝΟ που θα περάσει μέσω ανάλογης αύξησης των τιμών των εισιτηρίων της επιβατηγού ναυτιλίας, αφού η πλοιοκτησία δεν μπορεί πλέον εκ των πραγμάτων να απορροφήσει τη νέα αυτή αύξηση.
Η Κυβέρνηση και το κράτος από την άλλη πλευρά παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο χώρο με πρωτοφανή απάθεια και ανοχή επιτρέποντας στους επιστρατευμένους ναυτικούς να κάνουν οκταήμερη απεργία και σε μη ναυτικούς να κάνουν καταλήψεις, καταπελτών παραβιάζοντας έτσι κάθε κανονισμό περί ασφαλείας του πρώτου λιμανιού της χώρας (ISPS).
Όταν πτωχεύσει η επιβατηγός ναυτιλία λόγω της καταστροφικής πολιτικής της ΠΝΟ και του Υπουργείου Ναυτιλίας (που ακόμη αναζητεί την υπόστασή του), οι μόνοι υπεύθυνοι για την ανεργία των ναυτικών της ακτοπλοΐας θα είναι οι διοικούντες την ΠΝΟ, πιστοί στην πτωχευτική πολιτική που εφήρμοσαν στην κρουαζιέρα και το yachting».

Σχόλιο: Φυσικά ο ΣΕΕΝ και η τότε ΕΕΑ, όταν γινόντουσαν τα ευτράπελα με την Καλλίστη δεν έβγαζαν τσιμουδιά γιατί ήταν ανταγωνιστική προς την Hellenic, την ΑΝΕΚ και τη ΝΕΛ ! Μήπως πιστεύανε ότι όταν έσκαβαν το λάκο του άλλου, αυτοί δεν θα έπεφταν μέσα;

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Κυβέρνηση εναντίον λαού

Κανένα απολύτως πρόβλημα δεν είχε η κυβέρνηση να πειθαναγκάσει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει σύσσωμη και αρραγής το ολέθριο πολυνομοσχέδιο του υπουργού Οικονομικών, Ευάγγελου Βενιζέλου, που καταβαραθρώνει μισθούς και συντάξεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καταλύει όλες τις εργασιακές κατακτήσεις του περασμένου αιώνα, γυρίζοντας την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω. Το όλον βουλευτικόν ΠΑΣΟΚ, πλην της Λούκας Κατσέλη, ψήφισε ομοθύμως το νομοσχέδιο. Δεν έλειψαν φυσικά οι πικάντικες σκηνές με πρωταγωνιστές βουλευτικές φιγούρες που είτε απηύθυναν "δραματικές" εκκλήσεις για "κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας" είτε διεκτραγωδούσαν μελοδραματικά με πόσο πόνο ψήφιζαν το νομοσχέδιο Βενιζέλου για να "σώσουν την πατρίδα και τον λαό", ο οποίος πάντως είχε ξεχυθεί κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους... αρνούμενος να σωθεί πάλι!
Το μεγαλύτερο συλλαλητήριο στην ιστορία της χώρας για εργασιακά θέματα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Μισό εκατομμύριο λαού, όπως μετέδωσαν ξένοι ανταποκριτές από την Αθήνα, ξεχύθηκε στους δρόμους για να διαδηλώσει εναντίον του νομοσχεδίου που ρημάζει τη ζωή του και τον βυθίζει στη φτώχεια της δεκαετίας του 1960.
Αδιαφόρησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για τις αντιδράσεις του κόσμου. Τις αγνόησαν επιδεικτικά και ψήφισαν αυτό που ήθελε η κυβέρνηση σε συμφωνία με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επιτέλεσαν έτσι την αποστολή που τους ανατέθηκε. Μετέτρεψαν σε νόμο το κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο. Το αντίτιμο όμως δεν είναι ασήμαντο. Μετέτρεψαν σε άβυσσο το χάσμα που ήδη χώριζε τη Βουλή από τον λαό.
Οι ανειρήνευτα εχθρικές σχέσεις ανάμεσα στους Ελληνες πολίτες και την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου συμπληρώνονται τώρα και από τις εχθρικές σχέσεις ανάμεσα στους πολίτες και το Κοινοβούλιο. Το γεγονός αυτό είναι δυσοίωνο. Συνιστά στοιχείο θεσμικής κρίσης του συστήματος, η οποία οπωσδήποτε θα εκδηλωθεί.
Αποδυναμωμένη βγήκε η κυβέρνηση Παπανδρέου από αυτή τη σύγκρουση με τις τεράστιες μάζες διαδηλωτών. Εξαιτίας της πολιτικής που προωθεί, έχασε πλήρως τον έλεγχο του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - δηλαδή του κρατικού μηχανισμού. Οι γενικευμένες καταλήψεις των περισσότερων υπουργείων από τους υπαλλήλους τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των... Οικονομικών (!) και της Δικαιοσύνης, αποτέλεσαν τον συμβολισμό της βαθύτατης ρήξης κυβέρνησης και κρατικού μηχανισμού. Τα συνδικάτα του Δημοσίου, τα ισχυρότερα που έχουν απομείνει, έπαψαν πλέον να ελέγχονται από το ΠΑΣΟΚ με τη στενή έννοια.
Χιλιάδες κλειστά μαγαζιά, δεκάδες χιλιάδες στην Αθήνα, αλλά και σε επαρχιακές πόλης την Τετάρτη, σηματοδότησαν ακόμη ένα δυσάρεστο για την κυβέρνηση μήνυμα. Με την πολιτική της αποξένωσε και τα μεσαία στρώματα, που ανέκαθεν, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, αποτελούσαν τον στυλοβάτη της πολιτικής και εκλογικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές πως το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα των μικρομεσαίων στρωμάτων. Το συμπέρασμα είναι πρόδηλο: καταρρέει η πολιτική των κοινωνικών συμμαχιών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εγκαταλείπεται από τα κοινωνικά στρώματα που το στήριζαν.
"Δεν κυβερνώ με 153 βουλευτές" είχε πει πέρυσι ο Γιώργος Παπανδρέου. Από την Πέμπτη όμως μόνο τόσοι, 153 όλοι κι όλοι, είναι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Υπεραρκετοί για να κυβερνήσει όσο θέλει ο πρωθυπουργός από πλευράς στέρεης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Εχοντας ψηφίσει τόσο εξωφρενικά αντιλαϊκούς νόμους, μόνο από λόγους καιροσκοπισμού μπορεί να διαρρεύσουν στο μέλλον βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - σε καμιά περίπτωση από λόγους πολιτικούς ή ιδεολογικούς.
Θεατρικές κινήσεις προπαγανδιστικού χαρακτήρα, άνευ ουσίας, ήταν βεβαίως τα ραντεβού του πρωθυπουργού με τον Αντώνη Σαμαρά και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ηθελε να δείξει ότι δήθεν προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση "εθνικής ενότητας", αλλά οι άλλοι δεν ανταποκρίνονται. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σόου του γύρισε μπούμερανγκ.
Χωρίς αλλαγή πολιτικής, μιας πολιτικής που την απορρίπτει σύσσωμος ο ελληνικός λαός, προφανώς και δεν υπάρχει η παραμικρή βάση συνεννόησης. Δεν πάσχουν από πολιτική ευήθεια οι ηγέτες των άλλων κομμάτων.

Προκλητικὸ ἀφιέρωμα τοῦ CNN στὰ Σκόπια!

Τοῦ Κώστα Χαρδαβέλλα 
Ὅποιος δὲν ἔχει ἱστορία τὴν χτίζει, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν ἀμερικανῶν... «Ὅταν ἡ Μακεδονία γιόρτασε τὴν 20η ἐπέτειο ἀπὸ τὴν ἀνεξαρτησία της ἀπὸ τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία τὸν περασμένο μήνα, τὸ ἔκανε σὲ μία πρωτεύουσα ποὺ ἔχει ἀλλάξει ριζικὰ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια», ἀναφέρει προκλητικὰ τὸ CNN σὲ ἀποθεωτικὸ ἀφιέρωμά του γιὰ τὰ Σκόπια! Ὁ ὅρος «Μακεδονία», γραμμένος θρασσύτατα στὴν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ ἀμερικανικοῦ δικτύου, ἀκούγεται δεκάδες φορὲς στὸ βίντεο - παρωδία, ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα οὐδεὶς ἀσχολεῖται!
Τὸ συγκεκριμένο ντοκιμαντὲρ δὲν εἶναι μία παραγωγὴ τῆς Σκοπιανῆς τηλεόρασης -ὅποτε νὰ χαρακτηριστεῖ προκλητικὸ μέν, γραφικὸ δὲ- ἀλλὰ φιλοξενεῖται ἀπὸ τοὺς «φίλους μας Ἀμερικανούς», ποὺ συχνὰ πυκνὰ εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν... βοήθειά τους πρὸς τὴν Ἑλλάδα! Πρόκειται γιὰ ἕνα προκλητικότατο ἀφιέρωμα στὸ πρόγραμμα «Σκόπια 2014» ποὺ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἐδῶ καὶ δύο χρόνια στὴν πρωτεύουσα τῆς Πρώην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας, μὲ τὸ ὁποῖο οἱ Σκοπιανοὶ προσπαθοῦν νὰ χτίσουν τὴν ἱστορία ποὺ ΔΕΝ ἔχουν καὶ νὰ ἀποκτήσουν τὴν «ἐθνικὴ ταυτότητα» ποὺ...
θὰ ἤθελαν νὰ ἔχουν!

Τὸ συγκεκριμένο ἐγχείρημα- ὅραμα τοῦ Νίκολα Γκρούεφσκι, ἀποτελεῖ ἕνα ἄνευ προηγουμένου πολυδάπανο «πυροτέχνημα», σὲ µἴα ἀπὸ τὶς πιὸ φτωχὲς χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ὁ στόχος, νὰ δημιουργηθεῖ μία «Μακεδονία» ποὺ θυμίζει περισσότερο Ντίσνεϊλαντ μὲ βασικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τὸ 20 μέτρων ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου περιστοιχισμένο ἀπὸ λιοντάρια καὶ «μακεδόνες» στρατιῶτες!
Αὐτὸ τὸ τσίρκο προβάλλει τὸ CNN, κάνοντας λόγο γιὰ «προσπάθεια τῶν Μακεδόνων νὰ ἀνασκευάσουν τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς πόλης τους ποὺ εἶχε πληγεῖ ἀπὸ σεισμὸ» καὶ γιὰ ἔργο ποὺ «θὰ ἀναδείξει ἱστορικὰ θέµατα». Ἡ μόνη διαφωνία τοῦ ἀμερικανικοῦ δικτύου ἔχει νὰ κάνει μὲ τό... αἰσθητικὸ κομμάτι τῆς ὑπόθεσης καὶ τὸν προβληματισμὸ ἂν τελικὰ κάτι τόσο ὑπερβολικὸ μετατρέψει τὸ κέντρο τῶν Σκοπίων σὲ ἕνα θεματικὸ πάρκο!
Ὅσο γιὰ τὴ δική μας... πολιτικὴ Ντίσνεϊλαντ, προφανῶς εἶναι πολὺ ἀπασχολημένη μὲ σοβαρότερα θέματα ἀπὸ ἕνα ἀφιέρωμα τοῦ CNN στὴ «Μακεδονία»!

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Υπερπτήσεις και αερομαχίες

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν την Τρίτη πάνω από το Αγαθονήσι και τους Φούρνους

Της Δωρας Aντωνιου ("Καθημερινή")

Με υπέρπτηση τουρκικών μαχητικών, προχθές, πάνω από τους Φούρνους και το Αγαθονήσι, συνεχίσθηκε η κλιμάκωση από πλευράς Αγκυρας των προκλήσεων προς την Ελλάδα, οι οποίες το τελευταίο διάστημα γίνονται όλο και πιο συχνές. Η υπέρπτηση έγινε το πρωί της Τρίτης, όταν στις 10.21 σχηματισμός οκτώ τουρκικών πολεμικών αεροσκαφών, αποτελούμενος από 4 F-4 και 4 F-16, εισήλθε στο FIR Αθηνών βόρεια της Σάμου. Για την αναχαίτισή τους απογειώθηκαν αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι πιλότοι των τουρκικών μαχητικών, όπως συνηθίζουν το τελευταίο διάστημα, επέλεξαν την «εμπλοκή» με τα ελληνικά αεροσκάφη. Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, δύο τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν υπέρπτηση στις 10.37 πάνω από τους Φούρνους, σε ύψος 19.000 ποδών και στις 10.43 πάνω από το Αγαθονήσι, σε ύψος 27.000 ποδών. Στις 10.44, τα τουρκικά αεροσκάφη εξήλθαν από το FIR Αθηνών.

Υπέρπτηση τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά είχε να σημειωθεί από τις 5 Ιανουαρίου, όταν δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου στο Ερζερούμ κατεγράφη το τελευταίο ανάλογο περιστατικό. Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι έπειτα από διάλειμμα αρκετών μηνών, η Αγκυρα δείχνει να επιστρατεύει για άλλη μια φορά το σύνολο των ενεργειών που συνιστούν αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Μάλιστα, η επανεμφάνιση των προκλήσεων συμπίπτει χρονικά με την έναρξη των γεωτρήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Τις επόμενες ημέρες, αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών στο Οικόπεδο 12, οι Τούρκοι πιλότοι επανέλαβαν την τακτική των εμπλοκών με τα ελληνικά μαχητικά που απογειώνονται για την αναχαίτισή τους και ακολούθησε, προ δεκαημέρου, η διέλευση τουρκικής φρεγάτας από το Αιγαίο, με το πολεμικό σκάφος να φθάνει μέχρι το Σούνιο.
Για την προχθεσινή υπέρπτηση, οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν να ήρθε ως συνέπεια της πίεσης που δέχθηκαν οι Τούρκοι πιλότοι κατά τη διάρκεια της εμπλοκής και να οφείλεται στην προσπάθειά τους να απεγκλωβισθούν το ταχύτερο δυνατό από τα ελληνικά μαχητικά που τους κατεδίωκαν.

Από το υπουργείο Εξωτερικών δόθηκαν οδηγίες στην ελληνική πρεσβεία στην Αγκυρα για διάβημα προς το τουρκικό ΥΠΕΞ. Εμπειροι διπλωμάτες συμφωνούν με την εκτίμηση ότι η κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο συνδέεται και με τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κύπρο και η Αθήνα αναμένει συνέχισή τους όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Εν τω μεταξύ και ενώ η γεώτρηση στο Οικόπεδο 12 συνεχίζεται κανονικά, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις» επέστρεψε για άλλη μια φορά στο λιμάνι της Αμμοχώστου, καθώς, λόγω παλαιότητας, δεν μπορεί να παραμείνει στα ανοιχτά ακόμη και με μέτριας έντασης ανέμους. Από τις 12 Οκτωβρίου, οπότε και απέπλευσε από την Αμμόχωστο για τη δεύτερη φάση της αποστολής του, το πλοίο συγκέντρωσε στοιχεία από μια περιοχή 790 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα υποδεχθεί την Αγία Ζώνη στη Ρωσία

Την Αγία Ζώνη θα υποδεχθεί με τιμές αρχηγού κράτους αύριο τις απογευματινές ώρες στην Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Romfea.gr ο πρωθυπουργός της Ρωσίας κ. Βλαντιμίρ Πούτιν.
Να αναφερθεί ότι στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου βρίσκονται ήδη ο εκπρόσωπος του Αγιώτατου Πατριάρχη Μόσχας και πάσων των Ρωσιών κ.κ. Κύριλλου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκάτσινας κ. Αμβρόσιος και πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου Αγίας Πετρουπόλεως.
Επίσης ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Υπουργός Βλαντιμίρ Γιακούνιν και πρόεδρος του φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Απόστολος Ανδρέας» μαζί με 25μελή αντιπροσωπεία η οποία αποδίδοντας τιμές στην Αγία Ζώνη θα την συνοδεύσει καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού, από τη Μονή Βατοπαιδίου στη Ρωσία.
Η αποστολή έφθασε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, τους οποίους υποδέχθηκε θερμά ο Καθηγούμενος γέροντας Εφραίμ και η Αδελφότητα.
Εν συνεχεία η αποστολή οδηγήθηκε όπως συνηθίζεται στο καθολικό της Ιεράς Μονής, όπου εκεί τέθηκε για προσκύνηση η Αγία Ζώνη.
Με μεγάλη συγκίνηση και πόθο τα μέλη της αποστολής ασπάστηκαν και έδωσαν τιμές στην Μητέρα του Θεού, ενώ η χορωδία της Μονής έψαλε το Απολυτίκιο της Αγίας Ζώνης.
Μετά το καλωσόρισμα και την προσκύνηση της Αγίας Ζώνης ο άγιος Καθηγούμενος προσφώνησε τα μέλη της αποστολής, υπενθυμίζοντας τις ιστορικές πνευματικές σχέσεις που είχε το Άγιον Όρος με τη Ρωσία, όπου τόνισε ότι η επίσκεψη της Αγίας Ζώνης θα είναι ευλογία για όλο το ρωσικό λαό.
Από την πλευρά της αποστολής αντιφώνησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος κ. Αμβρόσιος, ο οποίος τόνισε ότι ο ρωσικός λαός πάντοτε έστρεφε το βλέμμα του προς την πνευματικότητα του Αγίου Όρους και υπενθύμισε στον άγιο Καθηγούμενο τις ιδιαίτερες σχέσεις που συνδέουν την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου με τη Ρωσία στο πρόσωπο του αγίου Μαξίμου του Γραικού, ο οποίος υπήρξε βατοπαιδινός μοναχός και έζησε το περισσότερο χρόνο της ζωής του στη Ρωσία προσφέροντας πνευματική παρηγοριά και στήριξη στον λαό της.
Ο Υπουργός Βλαντιμίρ Γιακούνιν είπε ότι, «είναι πολύ σημαντική ημέρα σήμερα για εμάς, είμαστε μία μικρή ομάδα του πιστού ρωσικού λαού, από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στην Μονή σας μαζί με τη θεία Χάρη μας έχει περικυκλώσει η αγάπη σας, αισθανόμαστε έντονα το σεβασμό που οφείλουμε στην ιστορική σας Μονή και στο Άγιον Όρος και λυπούμαστε που σήμερα υπάρχει το πνεύμα της Ευρώπης και δεν μπορούν να αντιληφθούν την ιερότητα και το σεβασμό που εμπνέει αυτός ο χώρος, νιώθουμε έντονα την ευθύνη που έχουμε για την μεταφορά αυτού του ιερού κειμηλίου στη ρωσική γη».
Να σημειωθεί ότι η Ρωσική αποστολή ευχαρίστησε τον γέροντα Εφραίμ και την Αδελφότητα για τη θερμή υποδοχή.
Εκατομμύρια του πιστού ρωσικού λαού αναμένουν με πόθο και βαθιά ευλάβεια να προσκυνήσουν το μοναδικό θεομητορικό κειμήλιο στον κόσμο, την Αγία Ζώνη.
Πληροφορίες της Romfea.gr, αναφέρουν ότι τρία εκατομμύρια απεικονίσματα της Αγίας Ζώνης και τρία εκατομμύρια ευλογημένες κορδέλες που έχουν ευλογηθεί στην Αγία Ζώνη και έχουν ετοιμαστεί ήδη για να δοθούν σαν ευλογία σε όσους προσκυνήσουν το χαριτωμένο αυτό κειμήλιο.
Είναι γνωστό ότι οι πιστοί εκδηλώνουν την ευσέβειά τους προς τα ιερά κειμήλια προσφέροντας ακόμα και χρηματικά ποσά.
Η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου από την κοινοβιοποίησή της μέχρι σήμερα κατά τις εξόδους της Αγίας Ζώνης προσέφερε τα χρήματα αυτά στις τοπικές κοινωνίες διαμέσου των μητροπόλεων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Μετά από επικοινωνία μας με την Ιερά Μονή ενημερωθήκαμε ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση από τη Μονή τα χρήματα της αποστολής στη Ρωσία να δοθούν στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της Μονής «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς», ώστε η Ιερά Μονή με το Ίδρυμα αυτό διαμέσου των μητροπόλεων και της Εκκλησίας της Ελλάδας να προσφέρει άμεσα την αρωγή της σε άπορες και πεινασμένες οικογένειες που ιδιαίτερα στην εποχή μας πληθαίνουν.
Αναδημοσίευση από το Romfea.gr

Γέροντας Παΐσιος: "Ἂν ὁ Θεὸς ἄφηνε τὴν τύχη τοῦ ἔθνους στοὺς πολιτικοὺς, θὰ καταστρεφόμασταν"


Ὅταν ἡ Πατρίδα περνοῦσε περίοδο πολιτικῆς ἀστάθειας, λόγω σχηματισμοῦ κυβερνήσεως , ὁ Γέροντας πονοῦσε καὶ εὐχόταν πολύ. Τὴν τρίτη φορὰ ποὺ θὰ γίνονταν ἐκλογὲς σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα συνέβη τὸ ἑξῆς, ὅπως διηγήθηκε: «Ἦταν παραμονὴ ἐκλογῶν. Καθόμουν στὸ ξυλοκρέββατο στὸ Ἀρχονταρίκι καὶ ἔλεγα τὴν εὐχή. Ξαφνικὰ παρουσιάστηκε ὁ διάβολος μὲ τὴν μορφή του… (ἀνωτάτου πολιτικοῦ προσώπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τοῦ ὁποίου κατέκρινε ἐνέργειες καταστρεπτικὲς) καὶ μὲ ἀπειλοῦσε.

Ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ πλησιάση. Ἦταν σὰν δεμένος, κάτι τὸν κρατοῦσε καὶ σφιγγόταν». Τὸ ἴδιο βράδυ ὁ Γέροντας παρουσιάσθηκε σὲ ἕναν ἔγγαμο ἱερέα στὸν ὕπνο του. Τοῦ εἶπε αὐστηρά:… «Πάπα-… τί κοιμᾶσαι; Σήκω νὰ κάνης προσευχή, γιατί ἡ πατρίδα… κινδυνεύει». Τὴν σωτηρία τοῦ Ἔθνους τὴν περίμενε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔλεγε: «Ἂν ὁ Θεὸς ἄφηνε τὴν τύχη τοῦ ἔθνους στοὺς πολιτικοὺς θὰ καταστρεφόμασταν. Ἀλλὰ ἀφήνει λίγο τὰ πράγματα, γιὰ νὰ φανοῦν οἱ διαθέσεις τοῦ καθενός». Γιὰ τοῦ πολιτικοὺς ποὺ ἔκαναν κακὸ στὸ Ἔθνος ἔλεγε: «Μὲ ἀναπαυμένη συνείδηση παρακαλῶ τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δίνη μετάνοια καὶ νὰ τοὺς παίρνη, γιὰ νὰ μὴν κάνουν μεγαλύτερο κακό, καὶ νὰ ἀναστήση Μακκαβαίους». Πίστευε ὅτι ἕνας μοναχὸς μπορεῖ νὰ βοηθήση ὁλόκληρο τὸ ἔθνος.
«Ἄλλον ὁ Θεὸς τὸν κάνει μοναχὸ γιὰ νὰ βοηθήση μία οἰκογένεια καὶ ἄλλον γιὰ νὰ βοηθήση ὁλόκληρο Ἔθνος.
 
Τὸ Ἅγιον Ὅρος πολλὰ μπορεῖ νὰ προσφέρη. Μπορεῖ νὰ δημιουργήση πάλι τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε» (Σημ. Ικ. Ζήδρου: Γι' αυτό και πολεμείται)
 
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου)

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Νέα τουρκική πρόκληση με το Πίρι Ρέις

Σε νέα πρόκληση στο θέμα των ΑΟΖ περνάει η τουρκική πλευρά. Η Τουρκία καθορίζει νέο δρομολόγιο των παράνομων ερευνών του σκάφους σε περιοχές της  κυπριακής ΑΟΖ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Μελέτη για την εφημερίδα «Έθνος».  

Πολύ κοντά στο φρεάτιο «Αφροδίτη» που συνεχίζεται η γεώτρηση από την εταιρεία NobleEnergy, καθορίστηκε από την Τουρκία με την έκδοση του NAVTEX (691/11) το νέο δρομολόγιο του ερευνητικού σκάφους «Πίρι Ρέις» για παράνομες έρευνες σε περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ. 

Εν τω μεταξύ τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Ανατολική Μεσόγειο το ρωσικό αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ», επικεφαλής μικρού στολίσκου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και η Γαλλία προτίθεται να στείλει κορβέτα στην περιοχή. Αυτές οι κινήσεις προεξοφλούν το ενδιαφέρον της γαλλικής και της ρωσικής πλευράς για ενδεχόμενες άδειες ερευνών που θα δοθούν στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

Η Λευκωσία παρακολουθεί με ενδιαφέρον όλες αυτές τις κινήσεις με την προσοχή της στραμμένη στο Πίρι Ρέις. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο τούρκος πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν και ο υπουργός Εξωτερικών κ. Νταβούτογλου, εξαπολύουν απειλές για την ενδεχόμενη Κυπριακή Προεδρεία της ΕυρωπαΊκής Ένωσης.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Ἀνοικοδομεῖται ὁ Ἅγιος Νικόλαος ποὺ βρισκόταν στὴ σκιὰ τῶν δίδυμων πύργων

Μετὰ ἀπὸ προσπάθειες μίας δεκαετίας, δόθηκε ἡ ἄδεια γιὰ τὴν ἐκ νέου ἀνοικοδόμηση τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου ποὺ βρίσκονταν κοντὰ στοὺς Δίδυμους Πύργους καὶ καταστράφηκε μὲ τὴν κατάρρευση τοὺς τὴν 11η Σεπτεμβρίου 2001.
 
Ὁ νέος ναός, ποὺ θὰ κατασκευαστεῖ κοντὰ στὸ ἀρχικὸ σημεῖο καὶ σὲ χῶρο τοῦ Λιμεναρχείου τῆς Νέας Ὑόρκης, θὰ εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἀρχικό.
 
Ἡ συμφωνία ἀνάμεσα στὴν Ἀρχιεπισκοπή, τὴν πολιτεία τοῦ Νιοῦ Τζέρσι καὶ τὸ Λιμεναρχεῖο ὁριστικοποιήθηκε τὴν Παρασκευὴ μὲ μεσολάβηση τοῦ κυβερνήτη τῆς πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης, Ἀντριου Κουόμο.
 
Τὸ Λιμεναρχεῖο θὰ καταβάλει τὰ χρήματα γιὰ τὰ ἔργα ἐκσκαφῆς καὶ διαμόρφωσης τοῦ χώρου ἐνῶ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ θὰ ἀναλάβει τὰ ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ ναοῦ.
 
Μὲ τὴ συμφωνία θὰ τερματιστεῖ καὶ ἡ δικαστικὴ διαμάχη μετὰ ἀπὸ μήνυση ποὺ κατατέθηκε στὶς ἀρχὲς τῆς χρονιᾶς.
 
Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἶχε χτιστεῖ γύρω στὸ 1915.

Μιχάλης Ιγνατίου: Ελλειψη ηγεσίας…

Η Ελλάδα βρίσκεται σε σταυροδρόμι”, δήλωσε ο Πολ Τόμσεν, επικεφαλής του ΔΝΤ για το ελληνικό πρόγραμμα και πρόσθεσε λαμβάνοντας το δικό του μερίδιο της ευθύνης για το Μνημόνιο πως “προχωράμε δύο βήματα μπροστά και ένα βήμα πίσω. Αυτό είναι ίσως αναπόφευκτο – είναι η φύση των πραγμάτων. Αλλά αισθάνομαι ότι ο έξω κόσμος επικεντρώνει πάρα πολλά για τα βήματα προς τα πίσω και όχι στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο συνολικά”.
Ο κ. Τόμσεν, ευγενικός από τη φύση του, περιέγραψε την κάκιστη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, και άφησε, όπως πράττει πάντα, να αιωρείται μία αχτίδα ελπίδας, παρά το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική και πολύ οδυνηρή. Ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας πως η Ελλάδα ίσως να βρίσκεται στο σημείο χωρίς επιστροφή. Δυστυχώς, η χώρα οδηγήθηκε στον σκληρό μηχανισμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χωρίς κανένα προγραμματισμό, και το κυριότερο χωρίς να γνωρίζουν ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο τότε υπουργός Οικονομικών ότι δένοντας την Ελλάδα στο άρμα του ΔΝΤ απαιτούνται αιματηρές θυσίες, που τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι πληρώνει ακριβά ο λαός και μόνο αυτός. Διότι, ενώ για τους πάντες άλλαξε ο τρόπος ζωής, άλλαξε η ίδια η ζωή, για τους κυβερνώντες και γενικά τους Έλληνες πολιτικούς όλα είναι ίδια, όπως τον Σεπτέμβριο του 2009. Ξοδεύουν με τον ίδιο τρόπο, συμπεριφέρονται ως να μην έχει αλλάξει τίποτα…
Το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη ηγεσίας που θα οδηγήσει την οικονομία και την Ελλάδα στη σωτηρία. Είναι μία διαπίστωση που γίνεται και από τους δανειστές, οι οποίοι είναι και οι μόνοι που γνωρίζουν ότι το καράβι είναι γεμάτο τρύπες. Τι άλλο άραγε εννοούν οι αξιωματούχοι του Ταμείου και της Ε.Ε. όταν επαναλαμβάνουν τρεις φορές τη λέξη “εφαρμογή”; Διότι αυτοί ξέρουν και εμείς καταλαβαίνουμε… Αλλά οι Έλληνες ηγέτες συνεχίζουν να ζουν στον… κόσμο τους και αναλώνονται σε βλακώδεις δηλώσεις του τύπου ότι “η Ελλάδα θα καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και σύντομα θα βρεθεί στην άλλη όχθη”…
Τα ίδια συμβαίνουν και στην Κύπρο. Ο πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας κλείστηκε στο γυάλινο του σπίτι και επιμένει να αρνείται να αντιληφθεί τα πιο απλά πράγματα που συμβαίνουν στο νησί. Περικυκλωμένος από αυλοκόλακες, που ενδιαφέρονται να σώσουν τις θεσούλες τους και τα προνόμιά τους, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού του, ο οποίος δεν νομίζω ότι ζητούσε πολλά μετά την τραγωδία στο Μαρί. Κατανόηση ζητούσε, ευαισθησία ήθελε από τον ηγέτη του, ο οποίος “είδε” ανύπαρκτους πραξικοπηματίες και “βιαστές” της βούλησης του λαού, όπως εκφράστηκε στις προεδρικές εκλογές του 2008. Τα πράγματα άλλαξαν από τότε και οι δημοσκοπήσεις δυστυχώς λένε την αλήθεια και του δείχνουν τον δρόμο: Είναι πλέον υποχρεωμένος να ζητήσει ανανέωση της εμπιστοσύνης και της υποστήριξης των Ελληνοκυπρίων.
Το μέγα πρόβλημα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι ότι στην πλέον κρίσιμη στιγμή για τον Ελληνισμό, οι ηγεσίες τους αποδεικνύονται κατώτερες των περιστάσεων. Τόσο ο κ. Παπανδρέου, όσο και ο κ. Χριστόφιας πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να φερθούν, έστω και την υστάτη, ως πραγματικοί ηγέτες. Είναι τόσο απλό: δεν έχουν την υποστήριξη των λαών τους… Οσο πιο γρήγορα το καταλάβουν, τόσο το καλύτερο. Διαφορετικά θα γίνουμε μάρτυρες δυσάρεστων καταστάσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαβάζοντας τομήνυμα φίλου αναγνώστη από τον χώρο του ΑΚΕΛ, ομολογώ ότι προβληματίστηκα. Με εγκαλεί με ευγενικό τρόπο για το γεγονός, όπως αναφέρει, ότι συμπλέω με τον σκληρό πυρήνα του «Νενεκιστάν», ζητώντας και εγώ την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εγώ εισηγήθηκα την ανανέωση της εμπιστοσύνης του λαού και αυτό θα μπορούσε να γίνει με εκλογές ή δημοψήφισμα. Απορρίπτω βέβαια την κατηγορία ότι συμπλέω με τους υποστηρικτές του φιλοτουρκικού σχεδίου Ανάν. Αλλωστε, ο ίδιος ο αγαπητός Πρόεδρος έχει χρίσει υπουργό την πλέον φανατική υποστηρίκτρια του ρατσιστικού σχεδίου, την κ. Πραξούλα, και μάλιστα στον νευραλγικό τομέα της Ενέργειας. Και είναι φανερό και σε ένα νήπιο ότι δεν σκαμπάζει τίποτα από ενέργεια η κυρία. Έχει διορίσει επίσης τους πλέους σκληρούς υποστηρικτές του «ναι» σε σημαντικές κρατικές θέσεις προφανώς για να τους επιβραβεύσει.
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ στην κ. Πραξούλα: Παραμένει συνεργάτιδα του νορβηγικού ΡRΙΟ; Υποστηρίζει ακόμα τις θέσεις του νορβηγικού ινστιτούτου, που είναι ξεκάθαρα φιλοτουρκικές; Αναμένω απάντηση και θα επανέλθω…
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Είδα το βίντεο με τις δηλώσεις της μητέρας του Μίλτου και του Χρίστου Χριστοφόρου και συγκλονίστηκα. Τιμή σ’ αυτή τη μάνα… Και απόλυτος σεβασμός.
http://www.philenews.com/el-gr/Apopsi-ston-F/5510/82996

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Θέμα χρόνου, το πολιτικό τέλος της κυβέρνησης

Κλιμακώνονται οι αμφίδρομες οξείες αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών και βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, όπως οι χθεσινές με πρωταγωνιστές τους κ.κ Πάγκαλο και Ραγκουση που χρησιμοποίησαν βαριές εκφράσεις κατά βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Αυτή η γενικευμένη σύρραξη που έχει ξεσπάσει στο κυβερνητικό στρατόπεδο είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα ενός κόμματος που (υποτίθεται ότι) κυβερνά τον τόπο, και αποκαλύπτει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι παντελώς απομονωμένη. Όχι μόνο για την κοινωνία, που δεν αντέχει άλλο την καθημερινή οικονομική αφαίμαξη και την προσβολή της αξιοπρέπειας που υφίσταται.

Αλλά και από την ίδια την Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ, που διαπιστώνει τώρα, με αρκετή καθυστέρηση, ότι η πολιτική της ύφεσης και της φτώχειας που ακολουθεί η κυβέρνηση Παπανδρέου-Βενιζέλου είναι καταστροφική για τους πολίτες. Είναι προφανές ότι το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ βαθαίνει επικίνδυνα για τον κ.Παπανδρέου και την κυβέρνησή του και ότι ο εμφύλιος που σοβεί θα επιταχύνει με ραγδαίους ρυθμούς τις πολιτικές εξελίξεις.

Είναι σαφές, άλλωστε, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κυβερνήσει, αφού δεν είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά την εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων μετά οποία θα μπορούσαν επιτευχθούν τουλάχιστον κάποιοι στόχοι για την οικονομία, αλλά ακόμα και να διεκπεραιώσει την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Δεν διαθέτει κανένα πολιτικό στίγμα, αλλά και καμία πολιτική στήριξη, προκειμένου να διαχειριστεί από δω και πέρα τα κρίσιμα ζητήματα για τη χώρα. Κατά συνέπεια, είναι απλώς θέμα χρόνου να επέλθει το πολιτικό τέλος για την κυβέρνηση. Ελπίζουμε μόνο τότε να μην είναι πολύ αργά για τον τόπο.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2011

Σισανίου: "Μιλάτε εσείς ένας από τους ενόχους για την κατάντια της χώρας;"

"Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί" αναφέρει σε ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Ν. Σηφουνάκη ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.

Ο κ. Παύλος κατηγορεί τον υπουργό για τα όσα υποστήριξε κατά των ιερέων λέγοντας πως η ανακοίνωσή του χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και τον προτρέπει να είναι πιο σεμνός γιατί είναι ένας από τους ενόχους για το "κατάντημα της χώρας". 

"Διάβασα την ανακοίνωσή σας, δηλαδή την μισαλλόδοξη επίθεσή σας, που αφορά την μισθοδοσία των κληρικών και διερωτήθηκα ποιός τίτλος θα ήταν ο πιο κατάλληλος για να αποδόσει το νόημά της και το φρόνημά σας. Δεν βρήκα άλλο κατάλληλο από τον «Η ΑΛΑΖΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» σε όλο  το θλιβερό μεγαλείο της", αναφέρει ο κ. Παύλος.
Εν συνεχεία τονίζει ότι "σκέφθηκα μετά, ότι σεις, που εκδόσατε αυτή την ανακοίνωση, είσθε ένας υπουργός σήμερα και ήσασταν υπουργός και βουλευτής παλαιότερα. Είσθε δηλαδή ένας από τους βασικούς ΕΝΟΧΟΥΣ για το κατάντημα αυτής της χώρας. Αυτή η χώρα έφθασε σε αυτό το κατάντημα εξ αιτίας πρώτιστα και κύρια της αλαζονίας της εξουσίας η οποία προκειμένου να διακρατήσει τη νομή της, κατέστρεψε αυτό τον τόπο. Θα έπρεπε λοιπόν να είσθε πολύ σεμνός αφού είσθε  ΕΝΟΧΟΣ. Η εκδήλωση αλαζονίας και επιθετικότητας δε μπορεί να καλύψει την ευθύνη σας. Στο σπίτι του κρεμασμένου δέν μιλάνε για σχοινί."

"Στοχοποιήσατε ένα ιερέα. Πιθανόν να έκανε λάθος. Τον διασύρατε όμως αδίκως. Τον είπατε διπλοθεσίτη. Αλλού ψάξτε εκείνους που παίρνουν και δύο και τρεις μισθούς. Είναι εκπαιδευτικός και είναι καί  Ιερέας. Δεν κάνει κάτι παράνομο. Παράνομος είσθε εσείς που καταστρατηγείτε το νόμο που προβλέπει ότι μπορεί  να είναι και ιερέας και εκπαιδευτικός,  και αχρηστεύετε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικές με το θέμα, ίσως γιατί νομίζετε ότι το Κράτος είσθε εσείς", υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο δυναμικός Μητροπολίτης Σισανίου.

Σε άλλο σημείο ο κ. Παύλος, αναφέρει: "Επιτεθήκατε εναντίον ενός θανόντος Αρχιεπισκόπου και ενός ενεργεία Μητροπολίτου με ασυνάρτητα λόγια. Ζηλέψατε «του κισσού το πλάνο το ψήλωμα». Νομίζετε ότι γίνεσθε σπουδαίος βρίζοντας και υποτιμώντας τους όντως σπουδαίους."

Μιλάτε για παχυλούς μισθούς, λιμουζίνες και οδηγούς. Σας προτείνω ευθέως να ανταλάξουμε το μισθό μας. Να πάρετε εσείς το δικό μου «παχυλό» μισθό και να μου δόσετε το δικό σας. Μιλάτε για οδηγούς. Σας προσφέρω το δικό μου οδηγό. Θα γίνετε τότε πολύ σπουδαίος γιατί θα έχετε οδηγό Δεσπότη. Μιλάτε για Γραμματείς. Πρόκειται για Γραμματείς υπαλλήλους υπηρεσιών και όχι προσώπων.

Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, τονίζει: "Μπορείτε όμως να μου πείτε ο κάθε Υπουργός και ο κάθε Βουλευτής πόσους προσωπικούς υπαλλήλους έχει; Το θέμα της μισθοδοσίας των Ιερέων δεν είναι καλωσύνη της Πολιτείας, αλλά συμβατική της υποχρέωση. Ψεύδεσθε ισχυριζόμενος ότι μόνον στην Ελλάδα η Πολιτεία μισθοδοτεί τους Ιερείς η αγνοείτε την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Μήπως η δική σας φορολογία πρέπει να γίνει ισότιμη με τη δική μας; Υπάρχουν πάρα πολλοί Ιερείς που απλά και ταπεινά προσφέρουν πολύ περισσότερο σημαντικές υπηρεσίες στο λαό από τις δικές σας"

Αυτά προς το παρόν και είμαι έτοιμος και για την συνέχεια εάν χρειασθεί".

Τουρκικό ερευνητικό κάνει έρευνες στο κοίτασμα της Ζουράφας και δόθηκε διαταγή για απομάκρυνση Ελληνικής ακταιωρούΑκριβώς ότι είχε γίνει στις 30 Ιουνίου 2010 συνέβη και σήμερα το απόγευμα στην Ελληνική νησίδα Ζουράφα. Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Τετάρτης, έκανε ξαφνικά στην περιοχή το ερευνητικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας Cubuklu (A-594) και πέρασε δίπλα από την νησίδα Ζουράφα (Λαδόξερα) στο Β.Αιγαίο. Αρχικά σκάφος του Λιμενικού επιτηρούσε την πορεία του.

Αυτή τη στιγμή όμως, προφανώς με άνωθεν πολιτική εντολή, το σκάφος αποσύρθηκε και το τουρκικό κόβει βόλτες στην περιοχή ανενόχλητο.
Συγκεκριμένα το Cubuklu έκανε την εμφάνισή του στη Ζουράφα στις 15:50 και αμέσως κατέφθασε ελληνική ακταιωρός.

Η παρακολούθηση του τουρκικού διήρκησε μέχρι τις 19:30 το απόγευμα και εντελώς ξαφνικά η ακταιωρός μας έφυγε !

Αυτή τη στιγμή το τουρκικό πλέει μεταξύ Σαμοθράκης και Θάσου, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ !!!

Πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και τόσο οι αρμόδιοι υπουργοί όσο και ο Πρωθυπουργός οφείλουν μια απάντηση:

ΓΙΑΤΙ έφυγε το σκάφος του Λιμενικού και το τουρκικό κόβει βόλτες ακόμη και αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή μας;

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Η Γερμανία πρέπει να πληρώσει στην Ελλάδα και όχι η Ελλάδα στην Γερμανία


Ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε πρόσφατα ότι η Γερμανία χρωστάει περισσότερα στην Ελλάδα από ότι η Ελλάδα στην Γερμανία. Όπως δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η Γερμανική εφημερίδα Die Welt παραδέχθηκε ότι η Γερμανία οφείλει στην Ελλάδα το κατοχικό δάνειο.

Παρακαλώ υπογράψετε το Αίτημα του Φόρουμ Hellenic Professors and PhDs(Έλληνες Καθηγητές Πανεπιστημίων και Διδάκτορες) που ζητά από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών.

Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να μπει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την απρόκλητη εισβολή των στρατευμάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από μία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941.

Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερμανούς όσο καμία άλλη χώρα κάτω από την κατοχή τους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον 300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα – άμεσο αποτέλεσμα της Γερμανικής λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών, Κόμη Τσιάνο, «Οι Γερμανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους».

Η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι μόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής, αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει τηνυποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει αυτό το χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωμής του. Μετά το τέλος του πολέμου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια για πολεμικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης 14,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το μερίδιο της από το κατοχικό δάνειο. Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεμικές επανορθώσεις στην Ελλάδα,και η Γερμανία πλήρωσε πολεμικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και στην Γιουγκοσλαβία το 1971. Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερμανία την πληρωμή του κατοχικού δανείου το 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1987, και το 1995. Παρά ταύτα, η Γερμανία αρνείται συστηματικά να πληρώσει στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το 1964, ο Γερμανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την πληρωμή του δανείου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, που πραγματοποιήθηκε το 1990.

Ενδεικτικό της σημερινής αξίας των Γερμανικών υποχρεώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο: εάν χρησιμοποιηθεί σαν τόκος ο μέσος τόκος των Κρατικών Ομολόγων των ΗΠΑ από το 1944 μέχρι το 2010, που είναι περίπου 6%,η σημερινή αξία του κατοχικού δανείου ανέρχεται στα 163,8 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτή των πολεμικών επανορθώσεων στα 332 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στις 2 Ιουλίου 2011, ο Γάλλος οικονομολόγος και σύμβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανέρχονται σε 575 δισεκατομμύρια δολάρια (Les Echos, Saturday, July 2, 2011).
Ο Γερμανός ιστορικός οικονομολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερμανία να ακολουθήσει μία περισσότερο μετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη δικαιολογημένων απαιτήσεων για πολεμικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Der Spiegel, June 21, 2011, guardian, June 21, 2011).

Οι Γερμανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες μόνο «ακόμη και τα κορδόνια των παπουτσιών τους». Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα έχασε 13% του πληθυσμού της. Ένα μέρος αυτού του πληθυσμού χάθηκε στην μάχη, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήματα πολέμου των Γερμανών. Οι Γερμανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 89 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν περισσότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς.
Ζητούμε από την Γερμανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των Γερμανών.

Κώστας Τζάνος
Δρ Πυρηνικής Τεχνολογίας

Ο Παπαδιαμάντης μιλάει για την χρεοκοπία


Τις ημύνθη περί πάτρης;
Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος.

Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευταί, εκατάστρεψαν το έθνος, ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους! Τότε σ’ εξεθέωναν οι προεστοί κ’ οι «γυφτοχαρατζήδες», τώρα σε «αθεώνουν» οι βουλευταί κ’ οι δήμαρχοι.

Αυτοί που είχαν το λύειν και το δεσμείν εις τα δύο κόμματα, τους έταζαν «φούρνους με καρβέλια», δώσαντες αυτοίς ουχί πλείονας των είκοσι δραχμών μετρητά, απέναντι, καθώς τους είπαν, και παρακινήσαντες αυτούς να εξοδεύσουν κι απ’ τη σακκούλα τους όσα θέλουν άφοβα, διότι θα πληρωθούν μέχρι λεπτού, σύμφωνα με τον λογαριασμόν, ον ήθελαν παρουσιάσουν.

Το τέρας το καλούμενον επιφανής τρέφει την φυγοπονίαν, την θεσιθηρίαν, τον τραμπουκισμόν, τον κουτσαβακισμόν, την εις τους νόμους απείθειαν. Πλάττει αυλήν εξ αχρήστων ανθρώπων, στοιχείων φθοροποιών τα οποία τον περιστοιχίζουσι, παρασίτων τα οποία αποζώσιν εξ αυτού…

Μεταξύ δύο αντιπάλων μετερχομένων την αυτήν διαφθοράν, θα επιτύχει εκείνος όστις ευπρεπέστερον φορεί το προσωπείον κ’ επιδεξιώτερον τον κόθορνον.

Άμυνα περί πάτρης θα ήτο η ευσυνείδητος λειτουργία των θεσμών, η εθνική αγωγή, η χρηστή διοίκησις, η καταπολέμησις του ξένου υλισμού και πιθηκισμού, του διαφθείροντος το φρόνημα και εκφυλίσαντος σήμερον το έθνος, και η πρόληψις της χρεοκοπίας.

Από την εφημερίδα Ακρόπολη το 1896

http://skopelos-news.blogspot.com/

STRATFOR: "Η Τουρκία χάνει στην κρίση και θα αντιδράσει εν θερμώ"

Κίνδυνο "θερμής" εξέλιξης διαβλέπει πλέον καθαρά στην κρίση της Ανατολικής Μεσογείου το αμερικανικό ίδρυμα στρατηγικών αναλύσεων STRATFOR το οποίο αιτιολογεί το συμπέρασμά του υποστηρίζοντας κάτι το απόλυτα λογικό: Η Τουρκία βρίσκεται σε αδιέξοδο (“Η Άγκυρα έβαλε το πήχη πολύ ψηλότερα απ΄ όσο τις επιτρέπουν οι δυνάμεις της για να τον περάσει”) και επειδή δεν πρόκειται να καταφέρει την ανάσχεση των γεωτρήσεων και το "κλείδωμα" του κοιτάσματος που θα αλλάξει την ιστορική πορεία της Κύπρου, θα θελήσει να "πάρει το αίμα της πίσω" με μία νίκη στο πεδίο της μάχης. Ελπίζοντας ότι έτσι θα μπει ξανά στο παιχνίδι ή ότι στην χειρότερη περίπτωση θα έχει να επιδείξει μία στρατιωτική επικράτηση η οποία θα επανακαθορίσει σύνορα και έλεγχο.
Μάλιστα ενισχύουν την άποψή τους αναφέροντας ότι "έχει χαθεί για την Τουρκία το κίνητρο του να μην προβαίνει σε τυχοδιωκτικές ενέργειες λόγω προοπτικής εισόδου στην Ε.Ε.! “Κανένα κεφάλαιο για τις ενταξιακές διεργασίες της Τουρκίας δεν έχει ανοίξει από τον Ιούλιο του 2010”, επισημαίνουν οι αναλυτές και προσθέτουν ότι η Τουρκία ήδη έχει κάνει γνωστό ότι θα παγώσει όλες τις επαφές της με την ΕΕ,μόλις αναλάβει τη προεδρία η Κύπρος το 2012. Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να οδηγήσει την Άγκυρα σε τυχοδιωκτικές κινήσεις στην Μεσόγειο.

Σε ότι αφορά την στάση των ΗΠΑ, αυτή είναι πλέον «ουδέτερη» επισημαίνει το STRATFOR και η Άγκυρα είναι άκρως δυσαρεστημένη από αυτό, ειδικά στο θέμα των γεωτρήσεων. Η Άγκυρα λέει ότι θα ξεκινήσει δικές της έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αλλά πρέπει να βρει κι έναν ισχυρό ξένο εταίρο, ο οποίος όμως δεν έρχεται. Οι ΗΠΑ έχουν λάβει θέση υπέρ της ισραηλινής επιλογής, οι Γάλλοι είναι αντίπαλη δύναμη, η Ρωσία είναι ανταγωνιστής και αντίπαλος της Τουρκίας».

Όπως αναφέρει το STRATFOR, η Τουρκία επέλεξε μια σκληρή ρητορική ειδικά εναντίον του Ισραήλ,φαίνεται όμως ότι δεν μπορεί να την υποστηρίξει με πράξεις,τουλάχιστον προς το παρόν. “Αν η Άγκυρα δεν κατορθώσει να σταματήσει τις γεωτρήσεις στη Κύπρο θα φανεί για άλλη μια φορά αναποτελεσματική. Και είναι απίθανο να τις σταματήσει, Άρα θα επιδιώξει να επικρατήσει σε άλλο μέτωπο”.

Στον «ασθενή κρίκο», λόγω νυν κυβέρνησης και οικονομικής αναταραχής, λέμε εμείς…
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Μεγαλύτερο το κοίτασμα φυσικού αερίου στην Κύπρο

Η εξόρυξη φυσικού αερίου στην Κύπρο πάει περισσότερο από το αναμενόμενο καλά, αφού το κοίτασμα είναι πολύ πιο μεγάλο και από τους πλέον αισιόδοξους μέχρι τώρα υπολογισμούς (μπορεί να είναι ακόμα και 30-40% μεγαλύτερο), ενώ από τη Δευτέρα, το φρεάτιο της γεώτρησης «αχνίζει» φυσικό αέριο.

Για το επόμενο βήμα απορεί η Noble

Παρόλ’ αυτά, η εταιρεία Noble Energy ανησυχεί γιατί ακόμα δεν λήφθηκαν οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες παρά τον ενθουσιασμό από τη σχεδόν απρόσκοπτη εργασία και τα υπεραισιόδοξα αποτελέσματα στην «Αφροδίτη», στη Noble Energy επικρατεί προβληματισμός για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στις συμφωνίες της με την κυπριακή κυβέρνηση -κάτι που ζητά εδώ και δέκα
μήνες- σε σχέση με την αξιοποίηση της παραγωγής του φυσικού αερίου.

Η ηγεσία της Noble, έχει εκφράσει ήδη ανοικτά τους προβληματισμούς της για τη «σιγήν ιχθύος» που τηρεί η κυβέρνηση στο συνέδριο των επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών ενέργειας στον κόσμο.

Όμως την απορία γιατί δεν λαμβάνονται ακόμα οι αναγκαίες κυβερνητικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα, όπως για αγωγούς και μονάδα υγροποίησης, υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι της Noble την εκφράζουν και σε συναντήσεις τους και με υψηλόβαθμους παράγοντες της οικονομίας και της κοινωνίας της Κύπρου. Και ζητούν απόψεις για το τι πρέπει να πράξει επιπλέον η ίδια η εταιρεία, για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές από την κυβέρνηση, αφού το στάδιο των ερευνών ολοκληρώνεται, χωρίς να είναι ορατό το επόμενο βήμα.

Πάει επί τόπου ο Χριστόφιας
Παράλληλα, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χριστόφιας, θα μεταβεί στην πλατφόρμα «Όμηρος» στο τέλος της εβδομάδας, σε μια προφανώς επικοινωνιακή κίνηση με αποδέκτες εντός και εκτός Κύπρου, ενώ από χθες Δευτέρα άρχισαν οι σχετικές προεργασίες.

Δεν αποκλείεται η επίσκεψη να συνοδευτεί και από το πρώτο «άναμμα» φλόγας στην πλατφόρμα, από φυσικό αέριο από τα έγκατα της θάλασσας της Κύπρου. Και αυτό, γιατί από τη Δευτέρα υπάρχει έντονη αισιοδοξία ότι το κοίτασμα στο «Αφροδίτη» είναι σημαντικά μεγαλύτερο των μέχρι τώρα υπολογισμών. Αυτό έδειξαν υψηλής τεχνολογίας ραδιοβολίσεις του τελευταίου τριημέρου εντός του φρεατίου.

Εξάλλου, ενώ απομένουν 1.000 μέτρα γεώτρησης ακόμα -αν αποδειχθούν τα νέα δεδομένα- από χθες Δευτέρα στην πλατφόρμα έχουν στο μικροσκόπιο φυσαλίδες φυσικού αερίου που βγαίνουν στην επιφάνεια, φέρνοντας μαζί τους εξαιρετικά αισιόδοξα μηνύματα.

Πλοία ΗΠΑ - Γαλλίας στην περιοχή

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η παρουσία πολεμικών σκαφών στην ευρύτερη περιοχή της γεώτρησης.

Το τάνκερ του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ USNS «John Lenthall» (T-AO-189), που βρίσκεται τους τελευταίους μήνες στην περιοχή, ανεφοδίασε τη Δευτέρα πολεμικά σκάφη των ΗΠΑ στην περιοχή των ορίων των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών Κύπρου - Αιγύπτου - Ισραήλ.

Στην περιοχή πλησιάζει και γαλλική ανθυποβρυχιακή φρεγάτα, η οποία τις τελευταίες μέρες ήταν σταθμευμένη στο Ακρωτήρι Κρήτης.

Πηγή: protothema.gr

Η εξαπάτηση του λαού είναι τιμωρητέα

Γράφει ο Βασ. Αθ. Κόκκινος Επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Κατά τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 162), όποιος εξαπατάει εκλογέα, με οποιονδήποτε τρόπο, για να μεταβάλει το εκλογικό του φρόνημα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και με χρηματική ποινή. Ο πρωθυπουργός μας υποσχέθηκε στον Ελληνικό λαό προεκλογικώς κατά την ομιλία του στην Θεσσαλονίκη, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2009, ότι υπάρχουν χρήματα και θα δώσει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ανώτερες του πληθωρισμού. Όμως, αμέσως μετά τις εκλογές μείωσε μισθούς και συντάξεις, έπραξε δηλαδή το αντίθετο εκείνου που είχε υποσχεθεί. Ο αντιπρόεδρός του, για να δικαιολογήσει την εξαπάτηση του Ελληνικού λαού, είπε ότι όλα τα κόμματα δεν τηρούν τις προεκλογικές τους υποσχέσεις. Άλλο είναι να προσπαθήσει ένα κόμμα να εκτελέσει το προεκλογικό του πρόγραμμα και να μην επιτύχει και άλλο να μην επιχειρήσει καν την εφαρμογή του και από την πρώτη στιγμή να εφαρμόσει πολιτική αντίθετη του προγράμματός του.
Μετά τις εκλογές, προς δικαιολόγηση της καταφανούς εξαπατήσεως των Ελλήνων, ο πρωθυπουργός μας ισχυρίσθηκε ότι δήθεν αγνοούσε την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας. Ψεύδεται. Ένας πολιτικός που ήταν υπουργός όλων των κυβερνήσεων του πατρός του, εμπνευστού της υπερχρεώσεως της χώρας, όπως και των κυβερνήσεων του κ. Σημίτη, είναι αδύνατον να αγνοεί την οικονομική κατάσταση της χώρας. Περαιτέρω, αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε βιβλίο του πρώην υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Steinmayer, ότι τον είχε ενημερώσει απολύτως για τα οικονομικά της Ελλάδας και ο κ. Παπανδρέου του απήντησε ότι θα σκεφθεί αν θα διεκδικήσει την πρωθυπουργία. Εξάλλου, ο κ. Αλμούνια εδήλωσε ότι, πολύ προ των εκλογών, είχε ενημερώσει τους αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων της Ελλάδος για την οικονομική της θέση. Το αυτό εδήλωσε και ο κ. Προβόπουλος, των μηνιαίων εκθέσεων του οποίου ηδύνατο να λαμβάνει, και ελάμβανε, γνώση ο κ. Παπανδρέου. Πέραν τούτων, ο τελευταίος, σε συνέντευξή του προς τον κ. Κούλογου, προ των εκλογών, είχε πει ότι όποια χώρα κατέφυγε στο ΔΝΤ καταστράφηκε και ο λαός της εξαθλιώθηκε. Όμως, από πρόσφατη συνέντευξη του πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ κ. Στρος Καν, έγινε παγκοσμίως γνωστό ότι ο κ. Παπανδρέου, προ των εκλογών, συζητούσε μαζί του υπογείως, για το πώς θα υπαχθεί η Ελλάδα στο ΔΝΤ.
Υπογραμμίζεται ότι ο κ. Παπανδρέου δεν έδωσε καμία πειστική εξήγηση έως σήμερα αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο παρέλειψε να δανεισθεί, αμέσως μετά την εκλογή του, όσα ποσά χρειαζόταν η χώρα, με χαμηλά επιτόκια, όπως όφειλε να πράξει. Αντί τούτου, εδήλωνε σε διεθνή ακροατήρια ότι ο Ελληνικός λαός είναι διεφθαρμένος και η οικονομία του πνέει τα λοίσθια, έχουσα την πορεία του «Τιτανικού». Μετά τις δηλώσεις του αυτές, για τις οποίες επίσης δεν έχει δώσει καμία εξήγηση, άρχισε η αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδος και έφθασαν τα spreads από 250 μονάδες σε 3.200!!! Επίσης, δεν εξήγησε έως τώρα γιατί δεν δέχθηκε το δάνειο των 2- δισ. Ευρώ που του προσφέρθηκαν επιπλέον των 7 δισ. που έλαβε η χώρα, με χαμηλό επιτόκιο. Από όλα αυτά προκύπτει η κραυγαλέα προσωπική ποινική ευθύνη του κ. πρωθυπουργού. Θα έπρεπε, επομένως, σύμφωνα με το Σύνταγμα, τριάντα (30) βουλευτές της αντιπολιτεύσεως, αντί να φλυαρούν ασκόπως προς παραμυθίαν του πενομένου Ελληνικού λαού, να ζητήσουν με έγγραφό τους την άσκηση της νομίμου ποινικής διώξεως κατά του υπαιτίου, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
Συγχρόνως, όμως, έχει καταστεί πασιφανές ότι η κυβέρνηση, μη εφαρμόσασα το προεκλογικό της πρόγραμμα και αθετήσασα τις υποσχέσεις της προς τον λαό, απεστέρησε εαυτήν του θεμελίου του δημοκρατικού πολιτεύματος, κατ’ άρθρον 1 παρ. 2 του Συντάγματος, ήτοι της λαϊκής κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της και οι νόμοι της, ιδιαιτέρως δε αυτοί περί υπερφορολογήσεως των Ελλήνων και περί εκτάκτου εισφοράς και τέλους ακινήτων, είναι αντίθετοι προς το Σύνταγμα. Τόσο για τον ως άνω λόγο, όσο και διότι παραβιάζουν τα άρθρα του Συντάγματος 78 παρ. 2, περί απαγορεύσεως της αναδρομικής φορολογίας, 5 παρ. 10 που καθιερώνει την αρχή της συμμετοχής των πολιτών στα δημόσια βάρη αναλόγως των οικονομικών δυνάμεών των, δηλαδή των εισοδημάτων των, 4 παρ. 2, που επιβάλλει την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των πολιτών και 36 παρ. 1 περί παροχής εννόμου προστασίας. Ένας πολίτης με ένα διαμέρισμα 150 τετραγωνικών και ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ θα πληρώσει το ίδιο τέλος ακινήτου με εκείνον που είναι ιδιοκτήτης ομοίου ακριβώς διαμερίσματος, στην αυτήν θέση, και έχει ετήσιο εισόδημα 200.000 ευρώ. Ανατίθεται η είσπραξη του τέλους τούτου στην ΔΕΗ, ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αποφανθεί, στην περίπτωση των παρκομέτρων του Δήμου, ότι δεν δύναται να ανατεθεί σε ανώνυμη εταιρεία εισπρακτική εξουσία του Δημοσίου.
Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε την έκτακτη φορολόγηση των ακινήτων ως τέλος, ενώ γνωρίζει ότι τούτο δεν είναι ανταποδοτικό και τα περί διασώσεως της περιουσίας των παιδιών και εγγονών μας δια της φορολογίας αυτής είναι απλώς μυθεύματα υπερβολικής φαντασίας. Καταργείται η δυνατότητα προσφυγής στην Διοικητική Δικαιοσύνη με την υποχρεωτική καταβολή του 50% της οφειλής και του δικαιώματος του εφόρου να ζητήσει την μη αναστολή της πράξεως επιβολής φόρου. Στον αδυνατούντα να καταβάλει το τέλος ακινήτου δεν επιβάλλεται η συνήθης συνέπεια των φορολογικών παραβάσεων, αλλά η διακοπή της παροχής του ρεύματος, με συνέπεια να κοπεί τούτο σε μία πτωχή οικογένεια της Χίου με έξι (6) παιδιά, την ώρα που όλοι οι κοινωνικοί φορείς ζητούν από τους Έλληνες τον περιορισμό της υπογεννητικότητος. Αλλά η σημερινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον της Ελλάδος. Γι αυτό και διευκολύνει και συνιστά την μετάβαση των νέων σε άλλες χώρες για να εργασθούν. Θα μείνουν έτσι στην Ελλάδα οι γέροντες συνταξιούχοι με την γνωστή μοίρα τους. Αυτό δεν είναι έγκλημα κατά της χώρας;
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αντί να συνιστά επιείκεια προς τους μη έχοντες, θα έπρεπε, κατά τα άρθρα 35 παρ. 2 εδ. Δ’ και 42 του Συντάγματος, να αναπέμψει στη Βουλή τους άνω αντισυνταγματικούς νόμους της κυβερνήσεως, η οποία έχει απολέσει το θεμέλιο της Δημοκρατίας, μη εφαρμόσασα το προεκλογικό πρόγραμμά της. Να μεν έχει κακώς καταργηθεί το προνόμιο του ανωτάτου άρχοντος να προκηρύσσει εκλογές σε περίπτωση δυσαρμονίας μεταξύ κυβερνήσεως και λαϊκού φρονήματος, παραμένει όμως το άνω προνόμιο της αναπομπής στην Βουλή αντισυνταγματικών νομοσχεδίων. Αν αυτό δεν ασκηθεί τώρα, πότε θα εφαρμοσθούν οι άνω διατάξεις; Το κράτος, στην ουσία έχει καταλυθεί. Καταλαμβάνονται τα υπουργεία από πολίτες και οι υπουργοί αναζητούν κατάλληλους χώρους για να συναντήσουν τους εκπροσώπους της τρόικας. Εμποδίζεται η λειτουργία των χειρουργείων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και η Διοίκηση δεν αποτολμά να ζητήσει την επέμβαση της Εισαγγελίας. Και ο υπουργός των Οικονομικών καλεί τους Έλληνες να πληρώσουν φόρους για να καταβληθούν οι μισθοί και συντάξεις του Νοεμβρίου. Ώστε το δάνειο των 110 δισ. ευρώ του Μνημονίου έγινε μόνο για να πληρωθούν οι τοκογλύφοι δανειστές μας; Και χάριν αυτών το δημόσιο χρέος μας μέσα σε δύο χρόνια έφθασε το 150 του ΑΕΠ;
Πηγη
http://kostasxan.blogspot.com