Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ποια φυσικά πρόσωπα και ποιες επιχειρήσεις προωθούν την Σαϊεντολογία ανά τον κόσμο. Όλη η έκθεση και για την Ελλάδα (σελ.277) ..


WikiLeaks released the World Institute of Scientology Enterprises International Business Directory is a 308 page index of Scientology-related business and business people.