Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Ο τραγικός θάνατος των παπάδων του Αιβαλιού(Ηλίας Βενέζης)


«6 Σεπτ.1922. Τα πρώτα τμήματα του τουρκικού στρατού ήλθαν από τη Σμύρνη για να καταλάβουν το Αίβαλή. ...Το ίδιο βράδυ κηρύχτηκε ό στρατιωτι­κός νόμος.Ύστερα βγήκε ή φοβερή δια­ταγή: «Να παρουσιασθούν όλοι οι άνδρες από 18-45χρονών». Τους μάζε­ψαν, τους δέσαν, τους μεταφέρανε έξω από την πόλη καί τουςσκότωσαν στα μεταλλεία του Φρένελι καί στις χαράδρες...Από αυτή την ομαδική στρατολογία καί σφαγή είχαν εξαιρέσει τα σινάφια: τους επαγγελματίες, τους φουρναραίους, τους χτίστες, τους μαραγκούς. Αυτούς τους πήγαν σ'ένα λόφο λεγόμενο «Μπογιά" καί τους σκότωσαν με τσεκού­ρια. Ένας μόνο γλύτωσε καί είπετο τι έγινε. Τέλος πιάσαν τον Δεσπότη καί τους παπάδες... Ήμουν με την προτε­λευταία αποστολή σκλάβων πού οι Τούρκοι όδηγούσανε στο εσωτερικό τηςΑνατολής. Γυμνοί,πεινασμένοι, διψα­σμένοι,καταματωμένοι,είχαμε φθάσει στην Πέργαμο. Μας ρίξαν σε μιαν απο­θήκη. Την άλλη μέρα άνοιξε ή πόρτα καί μπήκε ένα νέο κοπάδι σκλάβων.


Ήταν οι παπάδες του Άιβαλιού: άλλο σούσουμοι,καταματωμένοι,με ξε­σκισμένα ράσα,πεινασμένοι, ξυπόλυτοι, άγριοι άπ' τη μαρτυρική πορεία. Ό Κυδω­νιών Γρηγόριος,αν καί είχε ξεκινήσει μα­ζί τους, δεν έφτασε στην Πέργαμο. Έξω άπ' το Άϊβαλή,οί Τούρκοι τον ξεχωρίσανε μαζί με μερικούς άλλους καί τον παραδώσανε σ'ένα απόσπασμα εκτελεστι­κό πού είχε, εκτός άπ' τα όπλα, καί φτυά­ρια. Οί άλλοι παπάδες συνεχίσανε το δρόμο.

Σάν πέρασε λίγη ώρα, άκούσανε πίσω τους ντουφεκιές.Το απόσπασμα ενώθηκε μαζί τους αργότερα. Ένας Τούρκος του αποσπάσματος είπε: "Τον Δεσπότη τον θάψαμε ζωντανό. Οί ντου­φεκιές ήταν για τους άλλους".

Άπ' την Πέργαμο συνεχίσαμε τη μαρτυρική πο­ρεία προς το εσωτερικό της Ανατολής. Έξω άπ' την Πέργαμο σκότωσαν τον γερο-παπά της ενορίας μας,πού δεν μπο­ρούσε να βάδιση.Τον παραδώσανε στον όχλο - στους πολίτες καί στα παιδιά - πού παρακολουθούσαν τη θλιβερή θεωρία. Κι ό όχλος τον σκότωσε μπρος στα μάτια μας με λιθοβολισμό. Φτάσαμεστο Κιρκαγάτς. Εκεί,τη νύχτα, οί Τούρκοι ξεχώρι­σαν τους παπάδες καί τους πήραν δεμέ­νους να τους πάνε στο 'Αξάρι. Μάθαμε αργότερα πώς τους σκότωσαν όλους στο δρόμο.Από τους 3.000 άνδρες πού πιάσανε οί Τούρκοι στο 'Αϊβαλή, σώθηκαμε καί φτάσαμε,ύστερα από δεινά πολ­λά, στην Ελλάδα είκοσι τρεις ψυχές (αριθμός 23).Ένα πλήθος χάθηκε άπ' το μαχαίρι του Τούρκου στίς χαράδρες του Σίπιλου της Μαγνησίας.Εγώ ό ίδιος δούλεψα μήνες αργότερα, ως σκλάβος των Τούρ­κων, σε τούτη την αγγαρεία για να μετα­φέρουμε τα κόκκαλα των σφαγμένων καί να τα κρύψουμε στο βάθος χαράδρας, επειδή τα νερά τα είχαν κατεβάσει προς τη σιδηροδρομική γραμμή. Υπήρχαν, μες στουςσκελετούς, πολλά παιδιά καί γυ­ναίκες: δεμένα χέρι - χέρι, με σύρμα. Το θέαμα πλάι στησιδηροδρομική γραμμή ήταν άκομψο. Καί επρόκειτο να έρθη μια διεθνής επιτροπή υπό τον Ισπανό στρα­τηγόΝτελάρα, για να δη πώς διαβιούμε στα Εργατικά Τάγματα. Δεν έπρεπε να δη την εικόνα καίνα σχηματίσει κακή ιδέα για τους Τούρκους».

ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Τι ζητούν αναλυτικά οι Έλληνες κληρικοί από τους κυβερνώντες.

Oι Έλληνες Κληρικοί μέσω του ανώτατου συνδικαλιστικού τους οργάνου, τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε), δηλώνουν πως υποστηρίζουν τα δίκαια αιτήματα του «Εθνικού Συμβουλίου διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα» και ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση να προωθήσει και να διεκδικήσει:

-Την επιστροφή του κατοχικού δανείου που οι δυνάμεις κατοχής υποχρέωσαν τη χώρα μας να τους παράσχει , πέρα των εξόδων συντήρησης των κατοχικών στρατευμάτων. 

-Τις Γερμανικές επανορθώσεις που μας επιδίκασε η Διεθνής Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (1946) για τις καταστροφές που μας προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύματα στην υποδομή της χώρας μας.

-Την επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που αφαίρεσαν τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής από τα Μουσεία μας και τους Αρχαιολογικούς χώρους.

-Τις Γερμανικές αποζημιώσεις, δηλαδή τις αποζημιώσεις προς τα θύματα της θηριωδίας των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής σε βάρος των κατοίκων εκατό (100) περίπου ολοκαυτωμάτων πόλεων και χωριών, αλλά και γενικότερα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού.

Το ποσό της επιστροφής του κατοχικού δανείου και των Γερμανικών επανορθώσεων να διατεθεί κατά προτεραιότητα για την προβολή του δημογραφικού προβλήματος που απειλεί άμεσα με αφανισμό τον τόπο μας, την παιδεία και τη δημόσια υγεία. 

Το κείμενο στάλθηκε στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας καθώς και στην γερμανική πρεσβεία.

Την απόφαση έλαβε η γενική συνέλευση του Ι.Σ.Κ.Ε. τον προηγούμενο Φεβρουάριο, η αποστολή του εγγράφου έγινε σήμερα.

Νέα δικαστική δικαίωση για το Σάμος Σπίριτ που το καθιστά ελεύθερο να επανέλθει στη Γραμμή του!


Λάβαμε νέο ενδιαφέρον Δελτίο Τύπου της πλοιοκτήτριας τοπικής εταιρείας του Σάμος Σπίριτ, το οποίο και δημοσιεύουμε:

Εν συνεχεία του από 10.10.2012 Δελτίου Τύπου μας κι επανερχόμενοι στα των εξελίξεων του πλοίου μας Ε/Γ-Ο/Γ «Σάμος Σπίριτ», ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Ειρηνοδικείου Σάμου που εκδόθηκε σήμερα μετά, από ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η εταιρεία μας εναντίον πέντε ναυτικών πρώην μελών του πληρώματος, το πλοίο καθίσταται ελεύθερο να επανέλθει στα δρομολόγια του σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας που έχει από το 2008 έως το 2016.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αιτιολογείται η οποιαδήποτε απαγόρευση εκτέλεσης δρομολογίων του πλοίου, υπέρ των 5 ναυτικών καθώς τα σχετικά αιτήματα τους και οι κατηγορίες τους ήταν ανυπόστατες και οι μέχρι τούδε κινήσεις της πλοιοκτήτριας εταιρείας όσον αφορά την προετοιμασία του πλοίου (που θα ήταν ήδη στη Γραμμή εδώ κι έναν χρόνο…) αληθινές και αποδεδειγμένες. Από πλευράς μας θυμίζουμε ότι,

Το πιο συγκλονιστικό θαύμα του γέροντος Παϊσίου (είναι η ίδια η ζωή του)

του π. Διονυσίου Ταμπάκη, εφημερίου Ι. Ναού Παναγίας Ναυπλίου

Πολλοί «καλοδιάθετοι» και ενοχλημένοι από την απήχηση και εκτίμηση που τρέφει ο απλός λάος στον Γέροντα Παΐσιο βγήκαν να ρίξουνε λάσπη και να καθυβρίσουν την Οσιακή μορφή του. «Αντικείμενοι καὶ ὑπεραιρόμενοι ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα.» (Παρλβ. Β΄Θεσς. Β,4)
Από διάφορες γνωστές και αλήστου μνήμης προελεύσεις βγήκαν με προθυμία να ρίξουν πέτρες σε ένα ευλογημένο δέντρο που με τόσους αγαθούς καρπούς έχει θρέψει τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους της γενιάς μας.
Δεν θα κάνουμε απέναντί τους διαλεκτικό αγώνα,ούτε θα αντιπαρατεθούμε. Άλλωστε ο καλύτερος κριτής είναι ο χρόνος και αυτός έχει κρίνει επί 20 σχεδόν χρόνια το έργο και τον λόγο του γέροντος Παϊσίου.
Τα θαύματα αμέτρητα που και εν ζωή αλλά και τώρα από τον Ουρανό επιτελεί με την χάρη Του Χριστού μας. Έχουν εκδοθεί αμέτρητα βιβλία που με επώνυμες μαρτυρίες ευαγγελίζονται την ανόθευτη αγιότητα του Πατρός.
Θέλω να μείνουμε όμως σε ένα συγκλονιστικό θαύμα που επί τόσες δεκαετίες επιτελείται με ανεξήγητο ανθρωπίνως τρόπο.
Και ερωτώ μετά απορίας:

Εικόνες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ κατέγραψε το UAV της Hizbollah


Image
Εικόνες από τις άκρως απόρρητες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ στην Ντιμόνα κατέγραψε το UAV της οργάνωσης Hizbollah σύμφωνα με πληροφορίες από δυτικά ΜΜΕ. Το UAV πετούσε για περίπου τρείς ώρες πριν καταρριφτεί από το ισραηλινό F-16I και κατάφερε να μεταδώσει εικόνες από την προετοιμασία της άσκησης αε-ράμυνας που το Ισραήλ με τις ΗΠΑ πρόκειται να πραγματοποιήσουν.

Επιπλέον καταγράφηκαν αεροπορικές βάσεις της Αεροπορία του Ισραήλ, οι πυρηνικές εγκατασ-τάσεις στην Ντιμόνα και εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων. Όσον αφορά την κατάρριψη του UAV ακόμα και αυτή προκάλεσε πονοκεφάλους στην Ισραηλινή ηγε-σία αφού ο πρώτος πύραυλος από το ζεύγος των F-16I που απογειώθηκαν για να το αναχαιτίσουν απέτυχε και χρειάστηκε και δεύτερη βολή για να καταστραφεί τελικά.

Όπως παραδέχτηκε ο ηγέτης της Hizbollah, Hassan Nasrallah το UAV Ayoub κατασ-κευάστηκε στο Ιράν και εστάλη στο Λίβανο σε τμήματα όπου συναρμολογήθηκε. Στέλνοντας μία σαφή προειδοποίηση στο Ισραήλ ο Hassan Nasrallah δήλωσε ότι η πτήση αυτή δεν ήταν η πρώτη και δεν πρόκειται να είναι και η τελευταία

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

«Υπόκλιση» στη Μέρκελ από τον cool Αλέξη!


Αφού επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο αντιμνημονιακών δηλώσεων και επιθέσεων κατά της Γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ, τώρα ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποιεί νέα... κωλοτούμπα, λέγοντας ότι είναι έτοιμος να κάτσει στο ίδιο τραπέζι και να διαπραγματευτεί με την κυρία Μέρκελ.

Μάλιστα, στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι τη δόση που θα πάρει η χώρα μας την έχουν ανάγκη περισσότερο οι εταίροι, γιατί θα πάει... «ως επί το πλείστον για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών».

Εξήγησε δε ως... τραπεζίτης ότι η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΡΙΑΣ ΡΕΠΟΥΣΗ


Ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών (ιδρύθηκε το 1928, έχει βραβευτεί κατ΄ επανάληψη για το πληθωρικό, εθνικό του έργο και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών - ΟΙΟΜΚΩ η οποία ενώνει τα ανά τον κόσμο Σωματεία Κωνσταντινουπολιτών, από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη μέχρι την Αυστραλία) με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 10 Οκτωβρίου 2012 σχολιάζει καυστικά την επιλεκτική ανησυχία της βουλευτού Μαρίας Ρεπούση για λεπτά εθνικά θέματα για τα οποία δεν διστάζει σε «ύποπτο χρόνο» να καταθέτει επερώτηση στην Βουλή και μάλιστα με λανθασμένα «επιχειρήματα»!
Στην ανακοίνωση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών αναφέρονται τα εξής:

Εξ αφορμής της Επίκαιρης Ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής της ΔΗΜ.ΑΡ. κ.α Μαρία Ρεπούση προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε ως προς την εγγραφή των μουσουλμανοπαίδων της Θράκης στην Α' Δημοτικού λόγω της μη παρακολουθήσεως της διδασκαλίας των δημοσίων νηπιαγωγείων, όπως ο νόμος ορίζει, ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών θα ήθελε να επισημάνει την ανυπόστατη επίκληση των άρθρων 40 και 41 της Συνθήκης της Λωζάνης τα οποία στο σύνολο τους αναφέρονται στα δικαιώματα της Ελληνικής Μειονότητας της Κωνσταντινουπόλεως και μόνο, τα οποία μάλιστα παραβιάστηκαν κατά βάναυσο τρόπο και κατά παράβαση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις.

Κατόπιν τούτου, ΕΡΩΤΑΤΑΙ η Βουλευτής κ.α ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ:

Όλοι οι Κληρικοί και ο ΙΝΚΑ κατεβαίνουν την Κυριακή στην πορεία κατά των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων


Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) ο οποίος εκπροσωπεί τις χιλιάδες κληρικών της Πατρίδος μας, ενημέρωσε την Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος κατά της κάρτας του πολίτη – ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ότι θα συμμετέχει στην μεγαλειώδη συγκέντρωση που θα γίνει την Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2012 στις 3:00 απογευματινή στο Πεδίον του Άρεως, με πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων για επίδοση ψηφίσματος.
Επίσης το Ινστιτούτο Καταναλωτών (Ι.Ν.Κ.Α.) δήλωσε ότι θα συμμετάσχει και αυτό στη μεγαλειώδη συγκέντρωσή μας, καλώντας τους καταναλωτές να αντιδράσουν στα σκοτεινά σχέδια των αγορών.

Κλήρος και Λαός την Κυριακή υψώνουν δυναμικά τη φωνή τους προς την Κυβέρνηση και δηλώνουν:

ΟΧΙ σκλάβοι, δούλοι και γκαρσόνια των «συμμάχων» της Ευρώπης.
ΟΧΙ στην ενοχοποίηση και πτωχοποίηση των λαών.
Φταίνε οι κυβερνώντες και όχι οι λαοί.
ΟΧΙ στη Δικτατορία των Αγορών που με όργανό τους την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απειλούν τη Ζωή, την Ελευθερία και την περιουσία του πολίτη.
ΟΧΙ στην νέα ηλεκτρονική Ταυτότητα – Κάρτα Πολίτη.
ΟΧΙ στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου.
ΟΧΙ στην Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος.