Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Οι Ευχές μας


"Εάν και 2013 φορές γεννηθεί ο Χριστός στη Γη,
δεν γεννηθεί μέσα μας
θα είμαστε και φέτος χαμένοι"

Ι.Ζ

Ἄνθρωποι πρὸ Χριστοῦ μιλοῦν γιὰ τὸν ἐρχομό Του στὴ γή


Ὁ σπερματικὸς λόγος τῶν Χριστουγέννων.

 Ὁ ἀρχαῖος κόσμος πρὶν τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ στὴ γῆ τὸ βράδυ τῶν Χριστουγέννων - δὲ στερήθηκε φωτισμένων πνευμάτων ποὺ  προσέγγισαν κατὰ Θεία παραχώρηση τὴν Ἀλήθεια,  ἀποδεικνύοντας ὅτι προϋπῆρχε τὸ Σχέδιο Σωτηρίας τοῦ Θεοῦ καὶ πὼς γὶ΄ αὐτὸ ἀκριβῶς δόθηκε ὁ σπερματικὸς λόγος (σπέρματα ἀληθείας καὶ πληροφόρησης) σὲ διάφορα ἔθνη καὶ λαοὺς (ἀφοῦ ὅλοι ἐξ Ἀδάμ), σὲ ἐνάρετους ἀνθρώπους, σὲ εὐσεβεῖς ἐρευνητὲς καὶ φιλοσόφους, ἐπειδὴ ἀκριβῶς Θεὸς ὁ Πατὴρ καὶ αὐτῶν...
Oἱ Χαλδαῖοι - Πέρσες, στοὺς ὁποίους δόθηκε διὰ τοῦ Βαλαάμ, ποὺ ἔζησε στὰ χρόνια του Μωυσῆ (13ος αἱ. π.Χ.) ἡ προφητεία τοῦ λαμπροῦ ἄστρου καὶ τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ ἐπαληθεύτηκε αἰῶνες ἀργότερα, μὲ τὴν ἐμφάνιση πράγματι τοῦ κινούμενου λαμπροῦ νέου ἀστέρος - ποὺ ἦταν βέβαια Ἄγγελος Φωτὸς - καὶ τὴν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ Γέννησή Του στὴ Βηθλεέμ, τὴν ὁποία ἐπιβεβαίωσαν προσωπικὰ καὶ ἐπιτόπου οἱ τρεῖς Πέρσες Μάγοι, ποὺ εἶδαν καὶ 
 ἀκολούθησαν τὸ νέο λαμπρὸ ἀστέρι, ἐξαιτίας τῆς παλαιότατης προφητείας!

        Στοὺς Ἰνδοὺς ...

Ἀναρίθμητοι ἄνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου ὍρουςὍλο καὶ περισσότερος κόσμος ἀναζητᾶ καταφύγιο στὰ μοναστήρια τοῦ Ἁγίου Ὅρους γιὰ νὰ ἐπιβιώσει ὑπογραμμίζει ὁ μοναχός της Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου, Νικόδημος, ἐξαiτίας τῆς βαθύτατης κρίσης ποὺ πλήττει τὴν Ἑλλάδα...


''Ἀναρίθμητοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ περιφέρονται στὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀπὸ τὸ ἕνα μοναστήρι στὸ ἄλλο γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τροφὴ καὶ στέγη, προκειμένου νὰ ἐπιβιώσουν, ὁ κόσμος νιώθει τὴν ἀνάγκη τῆς ἐπιβίωσης, ἡ πείνα εἶναι μαρτύριο καὶ εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο στὶς μέρες μας. Ἐμεῖς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ ἁπαλύνουμε τὸν πόνο τους''.