Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Αν-Ορθόδοξοι Κουμουνιστές; Το 1/3 των Ρώσων μελών του ΚΚ Ρωσίας δηλώνουν Χριστιανοί!

RIA Novosti / Eparchy of Arkhangelsk and Kholm
Ο επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ( KPRF ) αποκάλεσε την αντίθεση των Σοβιετικών Αρχών με τη θρησκεία ένα σοβαρό λάθος, παρά την αποδοχή του ότι ο υλισμός παραμένει επίσημη ιδεολογία του κόμματος .

"Ένα από τα λάθη αρχής των προκατόχων μου ήταν η διαμάχη με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό ήταν ένα πράγμα που, κατηγορηματικά, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει. Θα έπρεπε να έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και να μετακινηθούν προς τα εμπρός", ο Zuganov δήλωσε στους δημοσιογράφους εν μέσω της συνόδου του Παγκόσμιου Ρωσικού Λαϊκού Συμβουλίου - ένα διεθνές φόρουμ στο οποίο προεδρεύει ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Κύριλλος.

Η ατάκα του Zuganov αναφέρεται...
πιθανότατα στο προαποφασισμένο αντι-κληρικό και αντι- θρησκευτικό κίνητρο που συντηρούσε η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων, καθ' όλη τη δεκαετία του 1920 και του '30. Οι δράσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και κυμάνθηκαν από Κρατικές αθεϊστικές επιθέσεις σε κατασχέσεις περιουσίας υπέρ του κράτους, σε κατεδάφιση εκκλησιών και ενίοτε σε άμεσες φυσικές επιθέσεις και ποινικές διώξεις του κλήρου.

Την ίδια στιγμή, ο Zuganov περιγράφει ως θετική την αλλαγή της στάσης των Σοβιετικών αρχών απέναντι στην Εκκλησία μετά την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου .

"Αποκατέστησαν τον Πατριάρχη, ξανάνοιξαν πολλές θρησκευτικές ακαδημίες, τις εκδοτικές δραστηριότητες και πολλά άλλα πράγματα. Και θα έπρεπε να είχαν ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις αξίες"  σημείωσε ο Zyuganov.

Είπε ότι το υπάρχον Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν απαιτεί επίσημα από τα μέλη του να είναι άθεοι ή να συνεχίζουν την αθεϊστική προπαγάνδας.

"Περίπου το ένα τρίτο του κόμματος είναι άνθρωποι που πιστεύουν και το Κόμμα τους αντιμετωπίζει με μεγάλο σεβασμό. Η ελευθερία της συνείδησης είναι εγγυημένη, αν και η κλίση προς την υλιστική κοσμοθεωρία και το κηρύττουν ενεργά τις ιδέες και τους στόχους μας", ανακοίνωσε ο Zuganov.

Η KPRF ιδρύθηκε το 1993 ως διάδοχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της πανίσχυρης τότε Σοβιετικής Ένωσης και διατηρεί τη μετάβαση στο σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό ως κύριο στόχο της.

Ωστόσο, η τελευταία έκδοση του προγράμματος του Κόμματος τονίζει την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της αντι-παγκοσμιοποίησης. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι Κομμουνιστές αγκάλιασαν και θρησκευτικές ιδέες και στη δεκαετία του 2010 ο επί μακρόν ηγέτης τους Gennady Zyuganov έκανε αρκετές δημόσιες ανακοινώσεις υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη, η ισότητα και η αδελφότητα ήταν Χριστιανικές αξίες που ήταν πολύ κοντά στην Κομμουνιστική ιδεολογία .

Τα ΜΜΕ παρουσίασαν επίσης τον Zyuganov και άλλους ηγέτες του Κόμματος να παρευρίσκονται στην Εκκλησία, ειδικά στις μεγάλες Χριστιανικές γιορτές.

Russian Times.
Μεταφρ. Ι.Ζ.)

Unorthodox Communists? 1/3 of Party members are Christians

The head of the Communist Party of the Russian Federation (KPRF) called the Soviet authorities’ opposition to religion a grave mistake, despite admitting that materialism remains the party’s official ideology.

“One of the principle mistakes of my predecessors was quarreling with the Russian Orthodox Church. This was categorically not a thing they should have done. They should have combined their efforts and moved forward,” Zyuganov told reporters between the sessions of the World Russian People’s Council – an international forum chaired by the head of the Russian Orthodox Church, Patriarch Kirill.

The row Zyuganov referred to is most likely a decisively anti-clerical and anti-religious drive maintained by the Bolshevik government throughout the 1920s and ’30s. The measures were supported by a large share of population and ranged from state-run aggressive atheist magazines to confiscation of state property, demolition of churches and sometimes direct attacks and criminal prosecution of the clergy.

At the same time, Zyuganov described as positive the change of the Soviet authorities’ attitude towards the Church after the start of WWII.

“They restored the patriarch, reopened many religious academies, the publishing activities and many more things. And they should have further strengthened these values,” Zyuganov noted. 

He said the existing Communist Party of the Russian Federation had no official requirements for its members to be atheists or pursue atheist propaganda.

“About one third of the party are believers and the party treats believers with great respect. The freedom of conscience is guaranteed, even though we incline towards the materialist worldview and are actively preaching our ideas and goals,” Zyuganov announced.

The KPRF was formed in 1993 as an heir to the almighty Communist Party of the Soviet Union and maintains the transition to socialism and communism as its principal goal.

However, the latest version of the party’s program emphasizes the protection of workers’ rights and anti-globalism. In the mid-2000s the Communists also embraced religious ideas and in the 2010s long-time leader Gennady Zyuganov made several public announcements claiming that justice, equality and fraternity were Christian values that were very close to the Communist ideology.

Mass media also showed Zyuganov and other party leaders attending church services, especially on major holidays.