Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

"Σοι παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα..." και για το Νέο Έτος

Αρχιμ. π. Σωτήριος Κοσμόπουλος*

Στή θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, λίγο πρίν ‘ποῦμε τό «Πάτερ ἡμῶν...» ὑπάρχει μία εὐχή, πού μᾶς προετοιμάζει γιά τήν θεία Κοινωνία.

Καί μόνο ἡ πρώτη της πρόταση ἀρκεῖ γιά νά ἐκφράσει τήν πιό αἰσιόδοξη ἀναμονή μας γιά τό νέο ἔτος καί νά δώσει περιεχόμενο καί οὐσία στίς εὐχές μας.

«Σοι παρακατατιθέμεθα τήν ζωήν ἡμῶν ἅπασαν καί τήν ἐλπίδα Δέσποτα φιλάνθρωπε καί παρακαλοῦμεν σε καί δεόμεθα καί ἱκετεύομεν...»

Παρά τή συννεφιά τοῦ οὐρανοῦ μας,

Τα 10 σημεία κλειδιά της έρευνας για το Norman Atlantic

Του Γιώργου Γ. Σπανού*

Ξέχωρα από τις όποιες κινήσεις έχουν κάνει οι Εισαγγελικές Αρχές της Ιταλίας προς τον κατά νόμον Ιταλό πλοιοκτήτη και τον Ιταλό καπετάνιο του πλοίου, οι Εισαγγελικές Αρχές Πειραιά ξεκίνησαν κι αυτές έρευνα για τις ποινικές ευθύνες της συνεχιζόμενης ναυτικής τραγωδίας, κι ελπίζω ότι δεν περίμεναν κάποια εντολή υπουργού, όπως ισχυρίστηκε κάποιος από αυτούς.

Καταθέτω εδώ, από τις ταπεινές μου γνώσεις στο χώρο της ναυτιλίας και από την, επίσης, ταπεινή επιστημονική εξειδίκευση μου στην αναγνώριση του ψεύδους, έναν "εκλαϊκευμένο" οδικό χάρτη για την εύρεση των αιτίων αυτού του ναυτικού δυστυχήματος, που θα μείνει στην ιστορία ως "Norman Atlantic".