Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Προφητική ρήση του Γέροντος Γαβριήλ Διονυσιάτη για την κατάρρευση της Ε.Ε.


Από τις φωτισμένες γραμμές του μακαριστού Γέροντος Γαβριήλ,καθηγουμένου της Ι.Μ.Διονυσίου του Αγίου Όρους, ήδη από έτος 1959, φαίνεται πόσο προφητικά διέβλεψε ο Γέρων τα όσα συνέβηκαν προ καιρού με την κατάρρευση του κομμουνισμού,αλλά και...
τα συμβαίνοντα στις ημέρες μας με την οικονομική κρίση, η οποία μαστίζει την καταρρέουσα καπιταλιστική Ευρώπη καθώς και την υπό πτώχευση Πατρίδα μας.
« ..Η απρόοπτος και συντομωτάτη καταστροφήν της «Βαβυλώνος» και της «Πόρνης της μεγάλης της καθημένης επί των υδάτων των πολλών... 

...πρόδηλον καθίσταται ότι τόσον ο άπληστος καπιταλισμός, ο απομυζών πάσαν ικμάδα του εργαζομένου λαού, όσον και ο άθεος κομμουνισμός, ο κατατυραννών την ανθρωπότητα, δια της καλλιεργίας του μίσους και της πάλης των τάξεων, θέλουσι καταστραφεί εκ της μεταξύ των συγκρούσεως. 

Και ο μεν θέλει καταπέσει εις ερείπια οικονομικά και πλήρη χρεωκοπίαν,δια της εξαλείψεως της εκμεταλεύσεως των λαών υπό τύπων αποικιών, εντολών, κοινοπολιτείας και δήθεν εκπολιτισμού, ο δε θέλει αφανισθεί ως απάνθρωπος και ανελεύθερος ιδεολογία,μάλλον τυραννία των ολίγων επί του πλήθους. 

(ΛΟΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΧΙΜ.ΓΑΒΡΙΗΛ Άγιον Όρος 2013 σελ.40-41)

π.Διονύσιος Ταμπάκης