Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι τέσσερις τόμοι του φακέλου της Κύπρου! Πού μπορούμε να δούμε όλα τα απόρρητα έγγραφα...

e456346436Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυπριακή τραγωδία του 1974 και τριάντα περίπου χρόνια μετά τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων το 1985,  αναρτώνται τα επίσημα πρακτικά που εκδίδονται από κοινού από τη Βουλή των Ελλήνων και τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Έχουν ήδη εκδοθεί και αναρτηθεί οι πρώτοι 4 τόμοι. 

Εφεξής θα εκδίδεται ένας τόμος ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ταυτόχρονα θα αναρτάται και ηλεκτρονικά.

 Οι τόμοι είναι στην