Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2020

Έτσι θα τελειώσει η Ρωσοτουρκική λυκοφιλία με απρόβλεπτες συνέπειες.

Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης 01Η ανακοίνωση τού Ερντογάν σχετικά με την άμεση κατασκευή μίας νέας διώρυγας στα στενά τού Βοσπόρου, ώστε η Τουρκία να ελέγχει πλήρως όλες τις διελεύσεις για λόγους που θα αυξήσουν την γεωπολιτική της επιρροή και την οικονομική της επιβίωση, επιβεβαιώνει την προ περίπου μία δεκατία γνωστοποίηση των προθέσεων της.
Όπως δείχνει ήδη από το 2011 η επικαιρότητα, αλλά και αρκετές παλαιότερες προβλέψεις και αναλύσεις, αυτό θα είναι το τέλος δίχως άλλο τής Ρωσοτουρεκικής λυκοφιλίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και μπορεί να οδηγήσει από μόνο του, ή/και σωρρευτικά με άλλα συμφέροντα, σε απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή μας.

Παραθέτουμε άρθρο τής Καθημερινής τού 2011, που θα μπορούσε να είναι και σημερινό...