Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Αν η Ε.Ε. παίρνει Νόμπελ Ειρήνης τι ακολουθεί; Ένα Όσκαρ για τον Βαν Ρομπέι; — ΣΚΑΪ (www.skai.gr)

Αν η Ε.Ε. παίρνει Νόμπελ Ειρήνης τι ακολουθεί; Ένα Όσκαρ για τον Βαν Ρομπέι; — ΣΚΑΪ (www.skai.gr)

Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ ἕναν τίμιο καὶ εἰλικρινῆ διάλογο μεταξὺ Ἀριστερᾶς καὶ πίστης στὸν τόπο μας;

Ὅταν οἱ ρῶσοι κομμουνιστὲς τιμοῦν τοὺς συντρόφους τους μὲ θρησκευτικὰ μνημόσυνα...
Τὸ παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε στὴν ἐφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ καὶ μᾶς βάζει στὸν πειρασμὸ νὰ σχολιάσουμε γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴ στάση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς στὸ ζήτημα τῆς θρησκείας. Ἔχουμε ἀναφερθεῖ ἐπανειλημμένως στὸ συγκεκριμένο ζήτημα ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ Ἀριστερὰ στὴν Ἑλλάδα πιθανότατα νὰ εἶναι ἡ τελευταία στὸν πλανήτη ποὺ ἀκόμη ὑποστηρίζει μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια μάλιστα, ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ. Οἱ Ρῶσοι κομμουνιστὲς ἔρχονται νὰ δικαιώσουν αὐτὴ τὴ θέση μας. Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα, ἡ ἡγεσία τῶν ἑλληνικῶν ἀριστερῶν κομμάτων νὰ ἀκούσει τὴ βάση τους, ἡ ὁποία σὲ μεγάλο βαθμό, ὅπως ἔχουν δείξει πολλὲς ἔρευνες κατ' ἐπανάληψη, θρησκεύει; Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ ἕναν τίμιο καὶ εἰλικρινῆ διάλογο μεταξὺ Ἀριστερᾶς καὶ θρησκείας στὸν τόπο μας;;;

Σύντροφοι καὶ χριστιανοὶ
Ὁ Μὰρξ ὑποστήριζε ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τὸ ὄπιο τοῦ λαοῦ καὶ τὰ κομμουνιστικὰ καθεστῶτα τήρησαν τὸ πνεῦμα τοῦ μεγάλου θεωρητικοῦ ἀπαγορεύοντας τὶς θρησκευτικὲς ἐκδηλώσεις. Οἱ σημερινοὶ κομμουνιστές, ὡστόσο, δὲν φαίνεται νὰ ἀσπάζονται τὴν ἐπίσημη γραμμή. Καὶ τίμησαν τοὺς συντρόφους τους ποὺ ἔχασαν τὴ ζωή τους σὲ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία τὸ 1993 ὄχι μόνο μὲ μία συγκέντρωση ἀλλὰ κι ἕνα θρησκευτικὸ μνημόσυνο στὸ νεκροταφεῖο τῆς ρωσικῆς πρωτεύουσας ὅπου ἀναπαύονται τὰ θύματα. Ὁ ὀρθόδοξος ἱερέας ἀπὸ τὴ δική του πλευρὰ ἐκτελεῖ, ὡς ὀφείλει, τὸ ἱερὸ καθῆκον τοῦ χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπόψη τοῦ τὶς διαφορὲς ποὺ χώριζαν στὸ παρελθὸν τὰ δύο δόγματα. Γιὰ τὴν ἱστορία, τὰ ἐπεισόδια τοῦ 1993 εἶχαν σημειωθεῖ ἀνάμεσα σὲ νοσταλγοὺς τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος καὶ τὶς δυνάμεις ἀσφαλείας ποὺ ἦταν πιστὲς στὸν τότε πρόεδρο τῆς Ρωσίας Μπόρις Γιέλτσιν.

"Μακεδονία" τὰ Σκόπια γιὰ τὴν Vodafone! Ξέρεις τί πρέπει νὰ κάνεις...

Ὅπως βλέπετε στὴν διπλανὴ ἀφίσα, ἡ γνωστὴ ἐταιρία κινητῆς τηλεφωνίας Vodafone ἀποφάσισε ἀπὸ τώρα για τό ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων. Θὰ εἶναι "Μακεδονία". Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ ἴδια ἐταιρία εἶχε βγάλει τηλεοπτικὸ διαφημιστικὸ μήνυμα στὸ ὁποῖο διακωμωδοῦσε τοὺς ἐπαναστάτες τοῦ 1821.

Οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς πρέπει νὰ ἀναλάβουν τὶς εὐθύνες τους καὶ νὰ πράξουν τὰ νόμιμα. Ὅσο γιὰ ἐμᾶς τοῦ ἁπλοὺς πολίτες δὲν μᾶς μένει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ σταματήσουμε τὴν σύνδεση τοῦ κινητοῦ μας μὲ τὴν ἐν λόγω ἐταιρία. Ἐπειδὴ οἱ πολυεθνικὲς ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὸ κέρδος, ἂς τὶς χτυπήσουμε ἐκεῖ ποὺ πονᾶνε.

Ρωμαίϊκο Οδοιπορικό

"Ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Βατικανοῦ εἶναι μόνιμος, ὅσο ὁ Ἑλληνισμὸς μένει ἑνωμένος μὲ τὴν Ὀρθοδοξία"


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ

Μοῦ ζητήθηκε νὰ δώσω κάποια στοιχεῖα, πού νὰ τεκμηριώνουν την καθιερωμένη ἀνθελληνική στάση τοῦ Βατικανοῦ καὶ τῶν Λατίνων τοῦ Ἑλλαδικοῦ Χώρου. Διότι πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, πού μὴ γνωρίζοντας τὰ κείμενα, ρωτοῦν μὲ ἀπορία: Ὑπάρχουν ἀποδείξεις; Ἡ ἀπάντηση, δυστυχῶς, εἶναι: Ναί, ὑπάρχουν! Μακάρι νὰ μὴ ὑπῆρχαν καὶ νὰ μὴ ἤμασθε ἀναγκασμένοι νὰ ἀσχολούμεθα μὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Δυστυχῶς ὅμως τὰ πράγματα ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἀνθελληνισμὸς τοῦ Βατικανοῦ εἶναι μόνιμος, ὅσο ὁ Ἑλληνισμὸς μένει ἑνωμένος μὲ τὴν Ὀρθοδοξία τῶν Ἁγίων, πού συνιστᾶ ριζικὴ ἀνατροπὴ τοῦ παπικοῦ οἰκοδομήματος.

Μένουμε ἐνδεικτικὰ σὲ κάποιες χαρακτηριστικὲς περιπτώσεις:

Ὁ ἐκλεκτὸς συνάδελφος κ. Ἀντ.Παπαδόπουλος (Καθηγ. Παν/μίου Θεσσαλονίκης) στὴ μελέτη του «Ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων Καθολικῶν ἔναντι τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 (1971)» τεκμηριώνει τὴν ἀντίθεση, ἀπὸ τὴν ἀρχή, τῶν Λατίνων τῆς Ἑλλάδος στοὺς στόχους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ δὲ συνάδελφός μας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν, Ἐπίκ. Καθηγητής κ. Κων. Μανίκας στὴν διδακτορική του διατριβή προσάγει πλῆθος ἀρχειακῶν μαρτυριῶν γιὰ τὸ θέμα. Οἱ ρωμαιοκαθολικοί τῆς Ἑλλάδος κατευθυνόμενοι ἀπὸ τὴ Ρώμη, ἀρνήθηκαν νὰ στηρίζουν τὸν Ἀγώνα, δείχνοντας παντελῆ ἀνυποταξία καὶ προσφεύγοντας στὴν προστασία τῶν....

SPIEGEL: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΟΝ ΑΘΩ

.
Εν μέσω οικονομικής κρίσης ολοένα και αυξάνεται η δημοφιλία του Αγίου Όρους σύμφωνα με τον ανταποκριτή του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Ο δημοσιογράφος τονίζει πως σε αυτές τις δύσκολες ημέρες πολλοί Έλληνες ψάχνουν να βρουν την γαλήνη στον Άθω.

«Το όρος Άθως προσελκύει ορθόδοξους προσκυνητές για αιώνες, όμως η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών που αναζητούν ηρεμία και γαλήνη εκεί», σημειώνει ο Ντάνιελ Στάινβορθ, στέλεχος του γερμανικού περιοδικού και ειδικός στα θέματα της ευρύτερης περιοχής. 

Στο κείμενο με τίτλο «Οι Έλληνες αποζητούν τη γαλήνη στον Άθω: Μονάζοντας μέσα στην κρίση», περιγράφει την ζωή σε έναν χώρο που τον χαρακτηρίζει ως ότι πιο κοντινό στον Παράδεισο.

Κάνει λόγο για «άρωμα» Μεσαίωνα σε μία κοινοβιακή κοινότητα η οποία έχει ιστορία άνω των 1.000 ετών και αυτόν τον καιρό το βρίσκουν ελκυστικό όλοι όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και θέλουν να ανακουφιστούν από την αφόρητη πίεση της κοινωνίας και την οικονομική κρίση που έχει πλήξει την Ελλάδα.

Εντύπωση στον αρθρογράφο κάνει ο σπαρτιατικός τρόπος ζωής όπως τον χαρακτηρίζει, ο αποκλεισμός των γυναικών. 

Εντυπωσιάζεται από το «σήμαντρο» και άλλες ιδιοτυπίες της μοναστικής ζωής, ενώ αναφέρται και σε έναν Έλληνα επιχειρηματία που προσπαθεί να «βρει τον εαυτό του, συλλογιζόμενος μακριά από τον υλικό κόσμο». Ένας Ρουμάνος μάλιστα που επισκέπτεται συχνά το Άγιον Όρος το χαρακτηρίζει «ότι πιο κοντινό στον Παράδεισο».

Ο αρθρογράφος μεταξύ άλλων μένει έκπληκτος από την μνημόνευση των Αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, την χρήση του Ιουλιανού ημερολογίου, αλλά και το ανέμισμα της σημαίας με το βυζαντινό δικέφαλο αετό δίπλα στην ελληνική.

Όπως γράφει, ο αυξημένος αριθμός όσων επισκέπτονται τον Άθω δείχνει πως πρόκειται για ένα μέρος ηρεμίας και αποκοπής από τις δυσκολίες. Πλέον, όπως σημειώνεται, όποιος εξασφαλίσει το πολυπόθητο «διαβατήριο» εισόδου και διαμονής στο «περιβόλι της Παναγίας», θεωρείται τυχερός. Το «απόλυτα ειρηνικό σκηνικό» αιτιολογεί αυτή τη διαπίστωση.

Αγιορείτικο Βήμα