Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Κομμουνιστο - καπιταλιστική κτηνωδία στις δύο Γερμανίες


Σε μυστική οικονομική συμφωνία είχε προχωρήσει το κομμουνιστικό καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας με δυτικές, αλλά κυρίως δυτικογερμανικές φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν πολίτες ως πειραματόζωα!

Οι «βρώμικες» δοσοληψίες κράτησαν 6 χρόνια, αποφέροντας στο καθεστώς πολλά εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, και δεν έπαψαν παρά μόνο με την κατάρρευση της Ανατολικής Γερμανίας το 1990, παρά το γεγονός ότι κατά τις δοκιμές πέθαναν πολλοί ασθενείς.

Παρ' όλο που η καταστροφή των αρχείων του παλαιού υπουργείου υγείας της Ανατολικής Γερμανίας καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό του ακριβούς αριθμού των αρρώστων που έπεσαν θύματα της συνωμοσίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκτιμάται πως πρόκειται για χιλιάδες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οικονομία της Ανατολικής Γερμανίας διερχόταν περίοδο σοβαρής ύφεσης και οι ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης περιλάμβαναν και τις φαρμακευτικές ουσίες.

Η «σωτηρία» ήρθε το 1983 όταν σε μυστική συνάντησή τους οι αξιωματούχοι του υπουργείου υγείας αποφάσισαν να επιτρέψουν στις δυτικογερμανικές φαρμακευτικές εταιρείες να δοκιμάσουν φάρμακα πάνω στους πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας, παρακάμπτοντας τους κανονισμούς ασφαλείας.

Οι εμπλεκόμενες φαρμακευτικές, μερικές εκ των οποίων έχουν πλέον αλλάξει ονομασία και εταιρική δομή, είπαν ότι δεν είχαν επίγνωση της κατάστασης. Μανία αυτοί οι Γερμανοί, δυτικοί και ανατολικοί με τα πειράματα επάνω σε ανθρώπους!