Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

«Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»

Ἡ χάρη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε γιά μία ἀκόμη φορά νά ἑορτάζουμε τήν Ἐνανθρώπησή Του!

Εμφάνιση ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ.jpgὙποδεχόμαστε τόν Σωτῆρα Χριστό στήν φάτνη τῆς καρδιᾶς μας καί σέ συνέχεια τῶν Ἀγγέλων, τῶν Ποιμένων καί τῶν Μάγων Τοῦ προσφέρουμε τόν ὕμνο, τήν προσκύνηση καί τά δῶρα τῆς ἀγάπης μας! Ἡ ἀκρίβεια τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας νά εἶναι τό χρυσάφι, ἡ λατρευτική μας ζωή νά εἶναι τό λιβάνι καί ἡ φιλανθρωπία μας νά γίνει ἡ σμύρνα γιά τόν Ἐνανθρωπήσαντα Κύριο. Δῶρα, γιά τά ὁποῖα τήν ἴδια στιγμή θά λαμβάνουμε ἀπό Ἐκεῖνον «πᾶσαν δόσιν ἀγαθήν κάι πᾶν δώρημα τέλειον», ὅπως ὁμολογοῦμε στό τέλος τῆς θεία Λειτουργίας.

Εὐλογημένο τό ἅγιο Δωδεκαήμερο. Καλή δύναμη στούς ἀγῶνες τῆς ζωῆς. Καί παρά τίς δυσκολίες καί τήν ἀβεβαιότητα, ἀς μήν ξεχνᾶμε, ὅτι πάνω καί πρῶτα ἀπό ὅλους μᾶς ἀγαπᾶ ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος εἶναι γιά ἐμᾶς τά πάντα! Κάθε ἡμέρα γεννᾶται μέσα στή θεία Λειτουργία καί προσφέρεται γιά τήν σωτηρία μας!

 « Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας.» (Πρός Ἑβραίους ιγ, 8)

Εὔχεσθε!
+Σωτήριος Κοσμόπουλος, Πρωτοσύγγελος Ι. Μ. Σάμου Ικαρίας & Κορσεών