Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Pressing Germany to Lead the Euro Zone or Leave It


How the world covered the Destruction of Smyrna. News Reports from 1922Μία από τις καλύτερες και αντικειμενικότερες απαντήσεις προς τους μοντέρνους και εγκάθετους ιστορικούς σχετικά με το "συνωστισμό" της Σμύρνης. 

Παρατίθενται εδώ όλα τα σχετικά links από το Πανεπιστήμιο του Michigan! I.Z.March
ATLANTA CONSTITUTION, MARCH 30, 1922: 24 GREEK VILLAGES ARE GIVEN TO FIRE

April
THE SCOTSMAN, APRIL 24, 1922: TURKEY'S ARMY. REDUCTION OPPOSED BY KEMAL PASHA

May
THE TIMES , MAY 5, 1922: TURKS' INSANE SAVAGERY. 10,000 GREEKS DEAD
BELFAST NEWS-LETTER, MAY 16, 1922: MORE TURKISH ATROCITIES
BELFAST NEWS-LETTER, MAY 16, 1922: TURKISH ATROCITIES
THE IRISH TIMES (DUBLIN), MAY 16, 1922: Turkish Atrocities
THE IRISH TIMES (DUBLIN), MAY 16, 1922: "UNSPEAKABLE TURK"

June
THE NEW YORK TIMES , JUNE 4, 1922: PREDICTS GREATEST MASSACRE IN HISTORY
THE TIMES , JUNE 8, 1922: KEMALIST WAR ON CHRISTIANS. HOSTILITY TO AMERICAN RELIEF WORK

July
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR (BOSTON), JULY 13, 1922: NEAR EAST RELIEF PREVENTED FROM HELPING GREEKS
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR (BOSTON), JULY 28, 1922: GREEKS PROTEST AGAINST TREATMENT OF THE TURKS
CHRISTIAN SCIENCE MONITOR (BOSTON), JULY 28, 1922: MOSLEMS TO TAKE PLACE OF GREEKS IN SAMSUN REGION

September (for easy reference a day-by-day Gregorian calendar can be found here)
THE SCOTSMAN, SEPTEMBER 4, 1922: TURKISH CLAIMS. FATE OF ESKISHEHR
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 11, 1922: INDIAN MOSLEMS EXULT
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 11, 1922: KEMAL WON'T INSURE AGAINST MASSACRES
THE GLOBE AND CHICAGO TRIBUNE, SEPTEMBER 13, 1922: HEROINE OF 14 SAVES 3 LIVES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 14, 1922: FEELING RISES IN EGYPT
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: (No Title--Byline London)
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: (No Title--Byline London)
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: (No Title--Byline Mudania)
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: 340,000 HERDED IN SMYRNA
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: 60,000 ARE LEFT HOMELESS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: ATHENS CALM IN DEFEAT
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: BODIES IN MUDANIA HARBOR
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: CITY A MASS OF WRECKAGE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: FIGURE SMYRNA LOSS AT $200,000,000
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: FRENCH TO RETIRE ACROSS THE STRAITS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: GREEKS REPORT FIENDISH SLAUGHTER
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: HUNDREDS CAUGHT IN FLAMES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: HUNDREDS OF CORPSES IN STREETS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: KILLED WHILE FIRE RAGED
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: LONDON NOW EXPECTS WIDE CONFERENCE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: MANY SLAIN IN THE NIGHT
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: MORE AMERICANS ESCAPE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: MORGENTHAU FEARS WAR
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: MUST HAVE CAPITAL, SAYS KEMAL PASHA
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: NATURALIZED AMERICANS MISSING IN SMYRNA; NATIVE AMERICANS SAVE, ADMIRAL BRISTOL CABLES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: NEW GREEK APPEAL TO POWERS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: PANIC AFTER KEMALIST ENTRY
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: PUTS THE "VICTIMS" AT 120,000
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: SMYRNA BURNING, 14 AMERICANS MISSING, 1,000 MASSACRED AS TURKS FIRE CITY; KEMAL THREATENS MARCH ON CAPITAL
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: SPECIAL TO THE NEW YORK TIMES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: TELL OF TURKISH OUTRAGES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 15, 1922: VENIZELOS TO STAY AWAY
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 16, 1922: FOREIGN AREA ON SEA FRONT
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 16, 1922: PREDICTS MORE MASSACRES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 16, 1922: REPORT SOVIET IS MASSING ITS CAUCASUS TROOPS TO AID TURKS IN RETAKING THE DARDANELLES
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 16, 1922: TURKS WILL BE TURKS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 17, 1922: ONLY RUINS LEFT IN SMYRNA
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 17, 1922: TRAGEDY OF SMYRNA AS GREEKS SEE IT
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 17, 1922: Editorial: Plague Breaks Out Among Refugees
THE SCOTSMAN, SEPTEMBER 18, 1922: APPALLING SCENES: "MUSTAPHA KEMAL HAS WIPED OUT SMYRNA"
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 18, 1922: Refugees constantly arriving from Asia relate new details of the Smyrna tragedy.
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 18, 1922: SMYRNA'S RAVAGERS FIRED ON AMERICANS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 19, 1922: INDIAN MOSLEMS REJOICE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 19, 1922: SAW ARMENIANS MASSACRED
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 19, 1922: URGES HARDING TO ACT TO AVERT WORLD WAR
THE JAPAN TIMES & MAIL, SEPTEMBER 20, 1922: Japan Neutral In Truce-Greek Developments
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 20, 1922: 200,000 IN SMYRNA HOPELESS OF RESCUE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 20, 1922: RELIEF FUNDS GATHERING
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 21, 1922: CALLS FOR FREE ARMENIA
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 21, 1922: OUR SMYRNA CONSUL PRAISES AMERICANS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 21, 1922: POPE SENDS AID TO SMYRNA
THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1922: HOPE FOR A COMPROMISE
THE NEW YORK TIMES, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1922: PRELIMINARY TO PEACE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 22, 1922: RESCUE WORK AT SMYRNA
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 22, 1922: SMYRNA
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 24, 1922: BISHOP WOULD USE NAVY AGAINST TURKS
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 24, 1922: SLAIN ARCHBISHOP FORESAW MASSACRE
THE NEW YORK TIMES, SEPTEMBER 28, 1922: TURKS SET FIRES, MISSIONARY SAYS
THE OSAKA MAINICHI, SEPTEMBER 30, 1922: ARMY AND NAVY JOIN GREEK REVOLUTIONS; SITUATION ALARMING
THE OSAKA MAINICHI, SEPTEMBER 30, 1922: THE ABDICATION OF THE GREEK KING
THE SCOTSMAN, SEPTEMBER 30, 1922: GREAT BRITAIN'S IMPORTANT AID

October (for easy reference a day-by-day Gregorian calendar can be found here)
THE NEW YORK TIMES CURRENT HISTORY, OCTOBER 1922: CRIMES OF TURKISH MISRULE
THE NEW YORK TIMES, OCTOBER 1, 1922: DECLARES SMYRNA DRY
THE NEW YORK TIMES, OCTOBER 1, 1922: THE ISLES OF GREECE
THE NEW YORK TIMES, OCTOBER 2, 1922: STILL EMBARKING SMYRNA REFUGEES
THE NEW YORK TIMES, OCTOBER 3, 1922: ASSERTS ATROCITIES IN SMYRNA CONTINUE
THE SCOTSMAN, OCTOBER 5, 1922: BOLSHEVIST'S DISPATCH
THE NEW YORK TIMES, MONDAY, OCTOBER 9, 1922: WOMAN PICTURES SMYRNA HORRORS
THE SCOTSMAN, OCTOBER 13, 1922: SMYRNA AS MEETING PLACE
THE SCOTSMAN, OCTOBER 14, 1922: THE GREAT DISTRESS IN THE NEAR EAST
THE JAPAN TIMES & MAIL, OCTOBER 21, 1922: Consul Tells Of Suffering In Near East
THE JAPAN TIMES & MAIL, OCTOBER 21, 1922: Consul Tells Of Suffering In Near East (different version)
THE JAPAN TIMES & MAIL, OCTOBER 25, 1922: Allied Failure Means Disaster for Near East

November
CHICAGO DAILY TRIBUNE, NOVEMBER 1, 1922: DISPUTES RUE'S DISPATCHES
CHICAGO DAILY TRIBUNE, NOVEMBER 2, 1922: A QUESTION OF VERACITY
THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 5, 1922: ARMY WILL HONOR DILBOY, WAR HERO
THE TORONTO DAILY STAR, NOVEMBER 7, 1922: BRITISH FORCES IN MESOPOTAMIA LEAVING MOSUL?
THE JAPAN TIMES & MAIL, NOVEMBER 10, 1922: U.S. RED CROSS FEEDING 400,000 GREEK REFUGEES
THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 12, 1922: ALLIED COMMISSION THREATENS KEMAL WITH ARMED ACTION
THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 12, 1922: TURK'S EYES ON EUROPE SAYS OUR EX-AMBASSADOR
THE NEW YORK TIMES, NOVEMBER 12, 1922: YIELD TO THE TURKS NOW, SAYS PRENTISS

December
THE TORONTO DAILY STAR, DECEMBER 1, 1922: TURKS MAY EXPEL ALL GREEKS FROM TURK TERRITORY
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 2, 1922: TURKS PROCLAIM BANISHMENT EDICT TO 1,000,000 GREEKS
BOSTON GLOBE, DECEMBER 3, 1922: JAPANESE AT SMYRNA
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 3, 1922: A BLACK FRIDAY
THE TIMES, DECEMBER 4, 1922: MESOPOTAMIAN OIL. A STORY OF ABDUL HAMID
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 4, 1922: THE STATESMANSHIP OF EXTERMINATION
THE MANCHESTER GUARDIAN, DECEMBER 8, 1922: EXODUS FROM CONSTANTINOPLE
THE MANCHESTER GUARDIAN, DECEMBER 8, 1922: MINORITIES IN TURKEY
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 9, 1922: THE EXPELLED GREEKS
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 14, 1922: CURZON THREATENS TO END CONFERENCE UNLESS TURKS YIELD
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 17, 1922: TURKS BAR HEARING OF ARMENIAN PLEA
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 27, 1922: GREECE HONORS JENNINGS
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 27, 1922: VENIZELOS THANKS AMERICA
THE NEW YORK TIMES, DECEMBER 28, 1922: DOUBLY HONORED BY GREECE

Smyrna 1922: The Destruction of a City
With the permission of the author and the publisher, the Introduction and the concluding chapter of Marjorie Housepian Dobkin's masterful work on the destruction of the Christian population of Smyrna in 1922 is included here (highlighting within the text is that of Sotirios Georgiadis).