Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ἐπάνοδος στὸ βιβλίο

Του Σαράντου Καργάκου...
 
Το βιβλιο ὑπό μορφὴ χειρογράφων ἤ ἔντυπο, μετὰ τὴν εὔρεση τῆς τυπογραφίας ἀπὸ τὸν Γουτεμβέργιο, κυριάρχησε στὴν πνευματική μας ζωὴ ἐπὶ 2.500 χρόνια. Σήμερα ὅμως περνάει μιὰ χωρὶς προηγούμενο κρίση. Οἱ νεώτερες γενιὲς τὸ ἔχουν ἀποκλείσει ἀπό τὴ ζωή τους. Κι ἄν δὲν ἦταν ἀκόμη ὑποχρεωτικὸ στὰ σχολεῖα καὶ στὰ πανεπιστήμια, θὰ ἦταν γιὰ αὐτὲς μιὰ terra incognita. Παρατηρῶ πάντοτε τοὺς συνεπιβάτες μου στὰ τραῖνα καὶ στὰ λεωφορεῖα. Τώρα εἶναι βουβοί. Κάποτε ἦσαν ὁμιλητικοί. 

Ἀπ’ ὅσα ἄκουγα ἐμπνεύστηκα τὰ περισσότερα