Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Στο χέρι μας είναι!

Εκείνοι που εξαιτίας της μειονεξίας και του φθόνου τους, ήρθαν στην αρχή σαν Σταυροφόροι, 
μετά κατεύθασαν σαν Φιλέλληνες και αργότερα μετατράπηκαν σε "Εταίροι" μας, 
θέλουν και πάλι να σωθεί (τελειώσει) ο Ελληνισμός. 

Το αν θα τα καταφέρουν 
είναι ξεκάθαρα στο χέρι μας. 

Κρατάει όμως...

κομποσκοίνι;