Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Εάν 
και 2014 φορές 
γεννηθεί ο Χριστός στη Γη 
αλλά δε γεννηθεί μέσα μας, θα είμαστε 
(και θα παραμείνουμε) για πάντα χαμένοι.Καλά Χριστούγεννα