Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Σπάρτης Εὐστάθιος: "Δέν τό χαρακτηρίζουν ἄδικα Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας καί Ἀθεΐας"

Σήμερα πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν καί μαθητῶν παρέμειναν στά σπίτια τους ἀπολαμβάνοντας μία ἀκόμη ΑΡΓΙΑ χωρίς νά συμμετάσχουν σέ κανέναν ἑορτασμό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν οὔτε καί σέ ἕναν ἁπλό ἐκκλησιασμό.

«Ἄστραψε» ὁ Μητροπολίτης Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, στόν ἑσπερινό γιά τήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἀπευθυνόμενος στούς ἐκπαιδευτικούς πού συμμετεῖχαν στόν ἐκκλησιασμό ἀναφέρθηκε στήν ἐγκύκλιο καί τόν χαρακτηρισμό τῆς ἡμέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς Ἀργία καί ὄχι ὡς σχολική Ἑορτή. Ὁ Μητροπολίτης Εὐστάθιος κάλεσε τούς ἐκπαιδευτικούς νά ἀντισταθοῦν καί νά συνειδητοποιήσουν τήν ἀπειλή, «ὅταν ἄνθρωποι πού λένε ὅτι ἀγαποῦν τήν χώρα» ἀλλοιώνουν παραδόσεις καί ἱστορία. Ἐξέφρασε ἐπίσης τήν μεγάλη πικρία του γιά αὐτή τήν ἐξέλιξη καί δικαιολόγησε ἐκείνους πού ἀποκαλοῦν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Θρησκευμάτων «Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας καί Ἀθρησκείας».


Ἀπέδωσε τήν εὐθύνη στήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου πού εἴτε ἑκούσια, εἴτε ἀκούσια ἐπιτρέπει τέτοιες ἀλλαγές. Μετά τήν «ἀστραπή» Εὐστάθιου ἀναμένεται καί «βροντή», ἀφοῦ σύμφωνα μέ πληροφορίες θά ἀποστείλει σχετικό τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στόν Ὑπουργό Παιδείας.

Νά σημειωθεῖ ὅτι μέ τόν χαρακτηρισμό ὡς «Ἀργίας» τῆς Ἡμέρας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δέν καλύπτονται τά ἔξοδα μεταφορᾶς μαθητῶν πού κινοῦνται μέ λεωφορεῖα ἤ ταξί πρός τά σχολεῖα τους.