Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Περισσότερα παιδιὰ ζήτησε ὁ Πούτιν ἀπὸ τὶς Ρωσικές οἰκογένειες


Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς Ἕλληνες πολιτικούς, ὁ πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε σήμερα τοὺς Ρώσους νὰ κάνουν περισσότερα παιδιά, τουλάχιστον τρία ἡ κάθε οἰκογένεια, γιὰ νὰ μὴ δοῦν τὴν χώρα τους νὰ φτωχαίνει καὶ νὰ μὴν μπορεῖ νὰ «διατηρήσει τὸ ἔδαφός της».

«Πιστεύω ὅτι ὁ κανόνας στὴ Ρωσία πρέπει νὰ εἶναι μία οἰκογένεια μὲ τρία παιδιά», δήλωσε κατὰ τὴν ἐτήσια ὁμιλία του πρὸς τὸ ἔθνος, προσθέτοντας ὅτι γι'αὐτὸ ἀπομένουν ἀκόμη «πολλὰ νὰ γίνουν».
«Θὰ πρέπει νὰ φτιάξουμε εὐνοϊκὲς συνθῆκες, κυρίως γιὰ τὶς γυναῖκες, προκειμένου νὰ μὴν φοβοῦνται ὅτι ἡ γέννηση ἑνὸς δεύτερου καὶ τρίτου παιδιοῦ θὰ βάλει φρένο στὴν σταδιοδρομία τους», πρόσθεσε, σύμφωνα μὲ τὴν ρωσικὴ τηλεόραση.

Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν,
οἱ ρωσικὲς ἀρχὲς ἐξετάζουν τὰ μέσα γιὰ νὰ ἐνθαρρύνουν οἰκονομικὰ τὶς οἰκογένειες ποὺ ἐπιλέγουν νὰ κάνουν ἕνα τρίτο παιδὶ καὶ ὑπολογίζουν νὰ ρυθμίσουν γρήγορα τὸ θέμα τῶν νηπιαγωγείων, τῶν ὁποίων στερεῖται σὲ πολὺ σημαντικὸ βαθμὸ ἡ χώρα, σημείωσε.
Σύμφωνα μὲ τὸν Πούτιν, οἱ Ρῶσοι θὰ πρέπει ἀπὸ τώρα νὰ εὐνοοῦν τὶς πολύτεκνες οἰκογένειες γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ Ρωσία τα ἐρχόμενα χρόνια «μία χώρα φτωχή, ποὺ γερνάει καὶ εἶναι ἀνίκανη νὰ διατηρήσει τὴν ἀνεξαρτησία τῆς ἀκόμη καὶ τὸ ἴδιο τὸ ἔδαφός της». 

«Ἂν τὸ ἔθνος δὲν μπορεῖ πλέον νὰ συντηρηθεῖ καὶ νὰ ἀναπαραχθεῖ (...) δὲν χρειαζόμαστε καν ἕναν ἐξωτερικὸ ἐχθρό, καθὼς ὅλα θὰ καταρρεύσουν ἀπὸ μόνα τους», προειδοποίησε.
"Γιὰ νὰ εἶναι κυρίαρχη καὶ ἰσχυρὴ ἡ Ρωσία πρέπει νὰ γίνουμε περισσότεροι", κατέληξε, ἐπισημαίνοντας ὡστόσο ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας αὐξήθηκε κατὰ περισσότερο ἀπὸ 200.000 ἀνάμεσα στὸν Ἰανουάριο καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2012.

Στὶς ἀρχὲς τῆς χρονιᾶς ὁ ἰσχυρὸς ἄνδρας τῆς Ρωσίας εἶχε δηλώσει ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς δημογραφικῆς κρίσης θὰ ἀποτελέσει μία ἀπὸ τὶς προτεραιότητες τῆς νέας του προεδρικῆς θητείας, τῆς τρίτης, ἔπειτα ἀπὸ αὐτὲς τοῦ 2000 ὡς τὸ 2008.

Ἡ Ρωσία ἔχει σήμερα λίγο περισσότερους ἀπὸ 143 ἑκατομμύρια κατοίκους. Αὐτοὶ ἔχουν μειωθεῖ κατὰ περισσότερα ἀπὸ πέντε ἑκατομμύρια ἀπὸ τὴν πτώση τῆς ΕΣΣΔ τὸ 1991 καὶ μελέτες ποὺ δημοσιεύτηκαν τὰ τελευταία χρόνια προβλέπουν σημαντικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ.

Σὲ ἔκθεσή του, ἡ ὁποία δόθηκε στὴ δημοσιότητα τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2011, ὁ οἶκος πιστοληπτικὴς ἀξιολόγησης S&P ἐπισήμαινε ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς Ρωσίας μπορεῖ νὰ μειωθεῖ κατὰ ἄλλα 24 ἑκατομμύρια ὡς τὸ 2050.
Newsbomb.gr