Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Τέλη Κυκλοφορίας (ή μάλλον... Τιμωρίας) και στα προς εξαγωγή Ι.Χ. που έχουν καταθέσει πινακίδες!


Δηλαδή: Καταθέτουμε τις πινακίδες των αυτοκινήτων για να μην κυκλοφορούν και πληρώνουμε Τέλη Κυκλοφορίας. Θέλουμε να δώσουμε το αυτοκίνητο για ένα κομμάτι ψωμί, ούτως ή άλλως, είτε απευθείας σε Ευρωπαίο αγοραστή μέσω αγγελίας είτε σε μαντρά στην Ελλάδα για να το πουλήσει εκείνος στο εξωτερικό - που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο όχι απλώς δεν θα έχει πινακίδες για να ξανακυκλοφορήσει στην Ελλάδα (και να πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας) αλλά θα διαγραφεί επί τόπου μια για πάντα και για αυτό η ΔΟΥ, με την παρακάτω κατάπτυστη εγκύκλιο του "κυρίου" Θεοχάρη, σε υποχρεώνει με πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας ή μάλλον... Τιμωρίας.

Αντιδρούν μέχρι και οι υπάλληλοι στις ΔΟΥ που ντρέπονται να προβούν στην είσπραξη!

Μετά ψάχνουν να βρούν ποιος τρέφει τα αυγά των φιδιών...

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
Αριθ.Πρωτ:Δ.ΤΕΦ Β' 1119452 ΕΞ 2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’                                                                                                                   

Ταχ.Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ.: 10672 ΑΘΗΝΑ                                           
Πληροφορίες: Σ. Κολιοπούλου
Τηλέφωνο: 210- 3644781                                      
FAX: 210-3642251    

ΘΕΜΑ :Οφειλή ή μη τελών κυκλοφορίας κατά την άρση ακινησίας οχήματος για διαγραφή του λόγω εξαγωγής στην αλλοδαπή.
ΣΧΕΤ. :Το με υπ’ αριθμ πρωτ 10688/5.7.2013 έγγραφό σας .

Απαντώντας στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι με βάση τα διαλαμβανόμενα στο υπ ΄αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΦ Β’ 1051842 ΕΞ 2013 έγγραφό μας, το οποίο έχει κοινοποιηθεί και σε εσάς (αντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε για την εκ νέου ενημέρωσή σας), σε κάθε περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας διαφοροποιούνται τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας οχήματος μεταξύ των οποίων είναι και αυτή της διαγραφής του λόγω εξαγωγής του οχήματος, το οποίο εν συνεχεία θα εξαχθεί από τη χώρα και για το οποίο θα εκδοθεί στη συνέχεια νέα άδεια κυκλοφορίας στη χώρα όπου θα εισαχθεί, πρέπει πρώτα να γίνει άρση της ακινησίας αυτού, βάσει των στοιχείων του οχήματος με τα οποία είναι αυτό  καταχωρημένο στο σύστημα κατά την ημερομηνία θέσης του σε ακινησία. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη καθ’ όσον δεν προβλέπεται κάποια κατ΄ εξαίρεση διαφορετική αντιμετώπιση όπως στην περίπτωση της παράδοσης ενός οχήματος στην ΕΔΟΕ ή σε σημείο συλλογής οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Κ.Τ.Ζ.) για απόσυρση (σχετ. εγκύκλιος  ΠΟΛ.1050/15.3.2011).

Κατόπιν αυτού γίνεται αντιληπτό ότι οφείλονται τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η άρση της ακινησίας του οχήματος, λόγω εξαγωγής.
   
Ακριβές αντίγραφο                                    
Η Προϊστ. της Γραμματείας