Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Εκοιμήθη ο πολυγραφέστατος Μοναχός Μωυσής του Αγίου Όρους


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Καστορίας μετὰ θλίψεως βαθυτάτης ἀνακοινώνει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Γέροντος Μωυσέως Ἁγιορείτου, σήμερα Κυριακή των Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 1 Ἰουνίου 2014 καὶ ὥρα 04.14 π.μ.


Ὁ Γέροντας Μωυσῆς κατόπιν δικῆς του ἐπιθυμίας ἐφιλοξενήθη τὸ τελευταῖο ἑξάμηνο στὸ Ἱερὸ Ἐπισκοπεῖο τῆς Καστοριᾶς, περιβαλλόμενος μετὰ πολλῆς υἱικῆς στοργῆς, ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ ὑπὸ τοῦ ὑποτακτικοῦ του π. Χρυσοστόμου καὶ τῶν πατέρων τοῦ Ἐπισκοπείου. Τὸ τέλος τῆς ζωῆς τοῦ ἦταν εἰρηνικό, ἀνεπαίσχυντο καὶ ὀσιακό.

Ἡ τιμία σωρός του θὰ τεθεῖ σὲ προσκύνηση στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ἐπισκοπείου τῆς Καστοριᾶς, ὅπου θὰ τελεσθεῖ ἡ Θεία Λειτουργία καὶ στὴ συνέχεια στοὺς χώρους τοῦ Ἐπισκοπείου.

Τὴν Δευτέρα 2 Ἰουνίου 2014 ἡ τιμία σωρὸς τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μωυσέως θὰ μεταφερθεῖ στὸ Ἅγιον Ὅρος, προκειμένου νὰ ψαλλεῖ στὶς 1.00 μ.μ. ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία στὸ Κυριακό τῆς Ἱερᾶς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος καὶ ὁ ἐνταφιασμός του στὸ Κοιμητήριο τῆς Σκήτης.

Νὰ εἶναι αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη καὶ ἃς μᾶς συνοδεύουν οἱ ἅγιες εὐχές του.

Ρωμαίικο Οδοιπορικό