Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Koμουνιστική lexus! Και τι έγινε που κάνει πάνω από 80 χιλιάρικα;

Το Κεφάλαιο του Κόμματος καλά κρατεί, εκτός από τις επιχειρήσεις του.