Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Η Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών προσφέρει δωρεάν το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη


O ἐπίσημος ἱστότοπος τῆς Ἑταιρείας Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν, ἔχει ὡς σκοπὸ τὴ μελέτη καὶ τὴ διάδοση τοῦ ἔργου τοῦ Σκιαθίτη συγγραφέα.

Ενας χῶρος (ποὺ θὰ συμπληρώνεται καὶ θὰ ἀνανεώνεται διαρκῶς) στὸν ὁποῖο μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ πρωτότυπο ἔργο τοῦ συγγραφέα, μέρος τοῦ μεταφραστικοῦ, τὴν πρόσληψή του ἀπὸ τὶς ἄλλες τέχνες, καθὼς καὶ μελέτες ποὺ ἔχουν γίνει πάνω σ’ αὐτό (μὲ τὴ μορφὴ βιβλίων, διατριβῶν, ἄρθρων, ἀφιερωμάτων περιοδικῶν).

Ὁ ἱστότοπος, (http://papadiamantis.net/) ποὺ φιλοδοξεῖ στὸ μέλλον νὰ γίνει διαδραστικός, ἀπευθύνεται πρωτίστως στὰ μέλη τῆς Ἑταιρείας καὶ σὲ ὅσους μελετοῦν καὶ ἀγαποῦν τὸν Παπαδιαμάντη.

Μία εξαιρετική προσπάθεια!